مجله پارسي نامه - تمام عناوين http://Www.ParsiBlog.com/Mag/rss/خوراک خوان مجله پارسي نامه، سرويس وبلاگ نويسي پارسي بلاگ - مجله پارسي نامه - تمام عناوين fa ParsiBlog.com RSS Generator Fri, 26 Apr 2019 20:36:22 GMT پارسي بلاگ عمو زنجيرباف! http://soleyeavazblogfaco.ParsiBlog.com/Posts/689/%d8%b9%d9%85%d9%88+%d8%b2%d9%86%d8%ac%d9%8a%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%81!/ <p><br />بافت زنجيرمرا با مو عمو زنجيرباف<br />پشت کوه انداخت ازهرسوعمو زنجيرباف</p> <p><br />چون که باران مصيبت ريخت ازهفت آسمان<br />مانددرسيلاب تازانوعمو زنجيرباف</p> <p><br />بسکه زخمش ازپي زخم آمد وبردل نشست<br />چاره اش کي بود با دارو عمو زنجيرباف</p> <p><br />روزگاري درجوانيهاي من چون لعبتان<br />بود زيبارو،کمان ابرو عمو زنجيرباف</p> <p><br />ازبهاران تابهاران دربسيط سبزه زار<br />جست وخيزي داشت چون آهو عموزنجيرباف</p> <p><br />کرد انواع غذاها را حرام خويش و خورد<br />نان جو همراه آش آلو عمو زنجيرباف</p> <p><br />پول هم گربوددرکوي و خيابان روي هم<br />داشت کي دردست خودپارو عمو زنجيرباف</p> <p><br />زيرلب ميخواند گهگاهي ، دلش تا واشود<br />شعرهاي خواجه و خواجو عمو زنجيرباف</p> <p><br />زير پاي هرکه را ازمعرفت بيگانه بود<br />روز و شب ميکرد خوش جارو عمو زنجيرباف</p> <p><br />پيرواني داشت جان آگاه و يک دل يک زبان<br />از دياربکرتا جامو عمو زنجيرباف</p> <p><br />دست دريک کاسه با شيطان نبود ونيزنيست<br />با &laquo;ترامپ&raquo; و با &laquo;نتانياهو&raquo; عمو زنجيرباف</p> <p><br />داشت&laquo;ربّ اغفرلنا&raquo;برلب چو پيرما وگفت<br />&laquo;لااله&raquo;ي قبل &laquo;الّاهو&raquo; عمو زنجيرباف</p> <p><br />بي نياز ازسيخ وميخ و رمل واسطرلاب کرد<br />دريسارو دريمين جادو عمو زنجيرباف</p> <p><br />گاه پيري درمرورخاطرات خسته ام<br />نيست ديگر ردّپايش،کو عمو زنجيرباف؟</p> Tue, 23 Apr 2019 10:23:00 GMT حضرت سلطان http://mohammadhosain.ParsiBlog.com/Posts/67/%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa+%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%86/ <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><span style="font-size: medium;"><span title="Edited">اي جان بني آدم! اين جمعه نمي آيي؟!<br />هر لحظه ي ما بي تو، زنداني تنهايي</span></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><span style="font-size: medium;"><span title="Edited">اي <span style="color: #008000;">حضرت سلطانا</span>! اي مونس دل هامان!<br />از دوري تو چون ابر، نم نم شده ام باران</span></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><span style="color: #3366ff;"><span style="font-size: medium;"><span title="Edited">محمد حسين صياد (شاعر نوجوان)<br /></span></span></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong><span style="font-size: medium;"><span title="Edited"><img style="vertical-align: middle;" title="وبگاه انتظار-حسن صياد" src="http://img1.tebyan.net/Big/1391/10/11182351909625388189119206106125220229235102.jpg" alt="حضرت سلطانا" width="500" height="313" /><br /></span></span></strong></span></p> Tue, 23 Apr 2019 10:20:00 GMT اين خبر خواهد آمد http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/971/%d8%a7%d9%8a%d9%86+%d8%ae%d8%a8%d8%b1+%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%af+%d8%a2%d9%85%d8%af/ <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">به زودي مرا اين خبر خواهد آمد<br /> كه دوران فتح و ظفر خواهد آمد<br /> مخور غم كه قرص قمر خواهد آمد<br /> &laquo;شبي با نسيم سحر خواهد آمد<br /> گل از پرده روزي به در خواهد آمد&raquo;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">ز شرق زمين شمس تابان زهرا(س)<br /> ز اوج فلك نور چشمان زهرا(س)<br /> همه معني و شرح قران زهرا(س)<br /> &laquo;گل باغ نرگس زبستان زهرا(س)<br /> چو نور حسن(ع) جلوه گر خواهد آمد&raquo;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">به ايمان راسخ، به عزمي مصمم<br /> به تقوا و صبر و به امري منظم<br /> براي نجات بشر در دو عالم<br /> &laquo;چو جان مصور، چو عدل مجسم<br /> به دفع ستم، از سفر خواهد آمد&raquo;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">پس از سال ها حسرت و آه هستي<br /> رسد از پس پرده آن ماه هستي <br /> همان مهربان ماه دلخواه هستي<br /> &laquo;بهشتي دگر در گذرگاه هستي<br /> برآيد، كزين رهگذر خواهد آمد&raquo;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">همان معني شمس و رحمان و كوثر<br /> همان آخرين يادگار پيمبر(ص)<br /> همان سيّد مومن عدل گستر<br /> &laquo;به يك دست قران و در دست ديگر<br /> برآورده تيغ دو سر خواهد آمد&raquo;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اگر شد جهان تيره چون شام ظلمت<br /> شنيديم اگر چه ز دشمن ملامت <br /> تماشاي دلبر شده آه و حسرت<br /> &laquo;به سر منزل عشق آن موج رحمت<br /> ز درياي خون و خطر خواهد آمد&raquo;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">دلم گشته خون يارب از اين حكايت <br /> چه سازم اگر وعده شد تا قيامت<br /> ولي از سر لطف و فضل و عنايت<br /> &laquo;چراغ هدايت، فروغ ولايت<br /> ز ره مهدي منتظر(عج) خواهد آمد&raquo;<br /> <br /> </span></p> Tue, 23 Apr 2019 10:19:00 GMT تا جمکران http://soleyeavazblogfaco.ParsiBlog.com/Posts/688/%d8%aa%d8%a7+%d8%ac%d9%85%da%a9%d8%b1%d8%a7%d9%86/ <h2><span style="color: #339966;">يا صـاحـب الـزّمـان که جهان در پناه توست</span></h2> <h2><span style="color: #339966;">تـا کي نهـان ز ديـده ي مـا روي ماه توست</span></h2> <p><span style="color: #339966;"><br /></span></p> <h2><span style="color: #339966;">چشـــم اميــــد منتظــران طـريــق عشـق</span></h2> <h2><span style="color: #339966;">تا آن کـه جلـوه اي بنمـايـي بـه راه توست</span></h2> <p><span style="color: #339966;"><br /></span></p> <h2><span style="color: #339966;">هـر روز روز حسرت و هر شب شب فراق</span></h2> <h2><span style="color: #339966;">مــا را نصيب ، بــي بــــرکات پگـاه توست</span></h2> <p><span style="color: #339966;"><br /></span></p> <h2><span style="color: #339966;">آن خسـروي کـه عيسي مريم کنـار خضر</span></h2> <h2><span style="color: #339966;">همــواره افتخــارکنــان در سپـــاه توست</span></h2> <p><span style="color: #339966;"><br /></span></p> <h2><span style="color: #339966;">بــرتـــر از انبيــــاء سلف ، غيــر مصطفي</span></h2> <h2><span style="color: #339966;">نزد خــــدا ، مقــام تو ، مانند جـاه توست</span></h2> <p><span style="color: #339966;"><br /></span></p> <h2><span style="color: #339966;">چون کعبـه ، مسجد نبوي ، چشم انتظار</span></h2> <h2><span style="color: #339966;">در آرزوي بــــانـــگ اذان و صــلاه توست</span></h2> <p><span style="color: #339966;"><br /></span></p> <h2><span style="color: #339966;">هر صبح و شام ، معتکفان حـريم عشق</span></h2> <h2><span style="color: #339966;">جان برکفند تابه چه سويي نگاه توست</span></h2> <p><span style="color: #339966;"><br /></span></p> <h2><span style="color: #339966;">در هر دعـــا ظهــور تو خواهيم از خداي</span></h2> <h2><span style="color: #339966;">آن خالقي که ملجأ ما ، نيکخواه توست</span></h2> <p><span style="color: #339966;"><br /></span></p> <h2><span style="color: #339966;">در صـدق مـدّعـاي ظهـور ، آفتاب و ماه</span></h2> <h2><span style="color: #339966;">روشن دليل ماو درخشان گواه توست</span></h2> <p><span style="color: #339966;"><br /></span></p> <h2><span style="color: #339966;">از داغ مرگ مــــادر پهلـــو شکسته ات</span></h2> <h2><span style="color: #339966;">تاعرش رفته ناله ي واحسرتاه توست</span></h2> <p><span style="color: #339966;"><br /></span></p> <h2><span style="color: #339966;">در چشـم دودمــان بشـر دود فتنه ها</span></h2> <h2><span style="color: #339966;">پــادافـــره گناه فـراوان ، از آه توست</span></h2> <p><span style="color: #339966;">***<br /></span></p> <h2><span style="color: #339966;">بار سفــر ببندم و تــــا جمـــکـــران روم</span></h2> <h2><span style="color: #339966;">کآنجابه لطف دوست نمودارگاه توست</span></h2> <h2><span style="color: #339966;">بــــا زائــــران منتظــــرت همنــوا شوم</span></h2> <h2><span style="color: #339966;">درمسجدي که منظره ي بارگاه توست</span></h2> <h2><span style="color: #339966;">عمري گذشت و مرغ دل بي نواي من</span></h2> <h2><span style="color: #339966;">در آرزوي دانــه ي خــال سياه توست.<br /></span></h2> <p><span style="color: #339966;"><br /></span></p> <p><span style="color: #339966;"><br /></span></p> <p><span style="color: #339966;"><br /></span></p> <p><span style="color: #339966;"><br /></span></p> Tue, 23 Apr 2019 04:57:00 GMT آهسته آهسته http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/970/%d8%a2%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%87+%d8%a2%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%87/ <p align="center"><span style="font-size: medium;">مي آيد منجي عصر و زمان آهسته آهسته<br /> مي آيد شرح و تفسير اذان آهسته آهسته </span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">قدم بر چشم &nbsp;ما خواهد نهاد آن سرو بستان ها<br /> مي آيد عاقبت آن مهربان آهسته آهسته</span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">زدايد او غبار غربت از چشمان مشتاقان<br /> مي آيد آن اميد عاشقان آهسته آهسته </span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">دل ما را دهد او عاقبت با آسمان پيوند <br /> مي آيد عاقبت از آسمان آهسته آهسته </span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">به دريا مي برد اين چشمه هاي اشك ما را او<br /> رسد وقتي كه او با كاروان آهسته آهسته </span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">قلوب غمگساران بار ديگر شاد خواهد شد<br /> بهاران مي رسد بعد از خزان آهسته آهسته </span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">پس از يك دوره ي طولاني درد و غم&nbsp; هجران<br /> &nbsp;&nbsp; شود شور و شعفها جاودان آهسته آهسته</span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">حضورش روشني بخش دل و آرامش روح است<br /> مي آيد عاقبت آن ارمغان آهسته آهسته</span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">شب تاريك ما روشن تر از خورشيد خواهد شد <br /> رخ زيباي او چون شد عيان آهسته آهسته&nbsp;</span></p> Tue, 23 Apr 2019 04:56:00 GMT دلتنگي http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/969/%d8%af%d9%84%d8%aa%d9%86%da%af%d9%8a/ <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">تو بيا تا كه شب تيره منور بشود<br /> نام تو ترجمه ي سوره كوثر بشود<br /> تو بيا شيعه تو را خادم و نوكر بشود<br /> &laquo;با پر ابر بيا تا که هوا تر بشود<br /> دشت ها خرم و هر کوچه معطر بشود&raquo;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">خسته از ظلمتم و ماه دلم مي خواهد<br /> راز ها مانده به دل، چاه دلم مي خواهد<br /> مثل تو ياور دلخواه دلم مي خواهد<br /> &laquo;روز باز آمده از راه دلم مي خواهد<br /> حال اين جمعه ي بي حادثه بهتر بشود&raquo;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">همه دادند مرا وعده ي عيد فردا <br /> آرزويم همه دم عيد سعيد فردا<br /> پس از اين شام سيه روز سفيد فردا<br /> &laquo;مردم از بس که دلم را به اميد فردا<br /> وعده دادند و کمي مانده که پر پر بشود&raquo;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">ترس دارم كه دهم جان و نبينم خورشيد<br /> ترس دارم كه غم هجر تو گردد جاويد<br /> ترس دارم كه بيافتد به وجودم ترديد<br /> &laquo;ترس دارم من از آن روز که اين دل نوميد<br /> از در خانه ي تو رانده و&nbsp; کافر بشود&raquo;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">شرمسارم كه شدم ننگ تو و مكتب تو<br /> شرمسارم كه شدم عار تو و مذهب تو <br /> جان فداي تو و آن راز و نياز شب تو<br /> &laquo;شرم دارم من از آن دم که به جاي لب تو<br /> دل اسير لب و يک خنده ي ديگر بشود&raquo;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">تو كجايي كه به سويت قدمي خوش باشم<br /> وصف روي تو نمايم قلمي خوش باشم<br /> من گداي توام و از درمي خوش باشم<br /> &laquo;مي شود از تو بگويم كه دمي خوش باشم<br /> عشق در سينه ي اين دشت شناور بشود&raquo;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">ديده ي ما طلب ديدن رويت دارد <br /> از دو ديده ز غم هجر تو خون مي بارد<br /> سينه را داغ غم هجر تو مي آزارد<br /> باغبان در دل ما شاخه غم مي كارد<br /> واي اگر هجر تو بر شيعه مقرر بشود</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">شده ام شهره و ضرب المثل دلتنگي&nbsp; <br /> كاش از غيب مي آمد اجل دلتنگي<br /> من ندانم كه چه باشد علل دلتنگي<br />&laquo;کاش مي شد که پس از اين غزل دلتنگي<br /></span><span style="font-size: medium;">وعده ي ديدن روي تو&nbsp; ميسر بشود&raquo;</span></p> Tue, 23 Apr 2019 04:56:00 GMT مشاوره درست، http://qalamdoon.ParsiBlog.com/Posts/922/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87+%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%8c/ <div class="HeadlineDV" style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><strong>بررسي مشکلات و پيامدهاي ازدواج سفيد بر اساس يک زندگي واقعي </strong></span></div> <h1><span style="font-size: medium;"> <span style="color: #800080;">تربيت ديني جوانان، راه نجات از منجلاب همباشي ها/مشاوره درست، شرکاي جنسي را به زوج شرعي تبديل مي کند </span></span></h1> <p style="text-align: justify;"><em><strong>قلمدون با شرکت در جلسه مشاوره ي مادري که دخترش تن به ازدواج سفيد داده بود، چرايي، چگونگي رواج پديده ازدواج سفيد و پيامدهاي آن را بررسي کرد. </strong></em></p> <p style="text-align: justify;"><em><strong><img src="http://tanineyas.ir/Attachments/Photo/1398/13980127/13289/13289-3055.jpg" alt="" width="300" height="168" /><br /></strong></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">گريه امانش را بريده است. مادر که بيش از پنجاه سال از عمرش گذشته اکنون با حسرت به آرزوي هاي خود براي عروس کردن يکدانه دخترش فکر مي کند و براي آبروي به خطر افتاده اش اشک مي ريزد. <br />با اجازه مشاور و مادري که براي راهنمايي نزد او آمده است، در جلسه شان شرکت مي کنم. تنها شرط آنها براي حضورم آورده نشدن اسم شان در اين گزارش است که ما هم حفظ امانت مي کنيم. <br />مادر رو به مشاور مي کند و مي گويد: در خانواده مذهبي به دنيا آمده ام و با آن چه در توان داشتم سعي کردم مباني و اصول دين و شرافتمندانه زندگي کردن را به فرزندانم بياموزم. همسرم هم مرد خوب و متديني بود که تا در کنار ما زندگي مي کرد، جز نام نيک از خود هيچ باقي نگذاشت. <br />اما اين دختر با رفتارهايش امانم را بريده است. تا به امروز هر چه خواسته برايش مهيا کرده ام اما قدر که نمي شناسد هيچ رفتارها مي کند و روش زندگي را براي خود انتخاب کرده است که جز آبرور ريزي چيزي براي من و خودش نداشته است!. <br />بعد با رد شدن از خاطرات دوران کودکي فرزندش که نشان از تربيت ديني و وجود نگاه ارزشي در خانواده بود مي گويد: نمي دانم کدام از خدا بي خبري زير پايش نشست تا او را به اين منجلاب کشاند و اکنون 5 سال است که با پسري همخانه شده و مي گويد ما ازدواج سفيد کرده ايم و هر چند ماه يکبار سري به من مي زند؟. <br />امروز با التماس قبول کرده که با من به مشاوره بيايد و به قول خودش تکليفش را با من مشخص کند تا دست از سر زندگي نداشته اش بردارم! <br />خانم مشاور قبل از آمدن دختر جوان در مورد ازدواج سفيد و پيامدهاي آن صحبت مي کند و مي گويد: ازدواج سفيد با همباشي "Cohabitation" يک پديده نوظهور ضد فرهنگي است که اشاره به نوعي از زندگي فارغ از قواعد اخلاقي و شرعي دارد و در آن دختر و پسر بدون انجام ازدواج شرعي و رسمي با يکديگر زندگي مي&zwnj;کنند و حتي از انجام روابط جنسي نيز ابايي ندارند. <br />وي ادامه مي دهد: اين پديده ضد خانواده که در طي دهه هاي گذشته در بين جوامع اروپايي و آمريکايي رواج يافته بنا بر آمارهاي مراکز مطالعاتي غرب موجب بروز آسيب هاي شديد اجتماعي در اين دست کشورها شده که از جمله آنها مي توان به افزايش تصاعدي نرخ سقط جنين و تولد کودکان نامشروع و رها شده در خيابان اشاره کرد. <br />اين مشاور خانواده با بيان اينکه در ايران اين نوع سبک زندگي نوعي زنا محسوب مي شود و فرزند ناشي از آن داراي مشروعيت قانوني نيستند، چون نسبت فرزندي او با پدر قابل اثبات نمي باشد، مي گويد: اغلب نيز زن به خاطر پرهيز از بي آبرويي به دنبال اثبات رابطه فرزند و والد نمي رود و حتي اگر ادعا کند که صيغه بوده، در صورت انکار مرد، ادعاي زن قابل اثبات نخواهد بود. <br />وي با اشاره به اينکه در اين زندگي مشترک که " ازدواجي بي قاعده" است فرزندان بي پدر و بي خانواده را به وجود مي آورد که نه آن ها از والدين ارث مي برند و نه والدين از آن ها. هرچند حقوق اين کودکان مانند بقيه کودکان است، اما کسي حضانت آنان را بر عهده نخواهد گرفت، تصريح مي کند در اين موارد سپردن حضانت به مادر محتمل تر مي باشد. <br />خانم مشاور در ادامه به پيامدهاي ناشي از اين نوع سبک زندگي اشاره مي کند : <br />&bull; ترس از عدم قوانين و مقررات مشخص براي رسيدگي به شکايات و خواست هاي احتمالي طرفين <br />&bull; بارداري ناخواسته براي خانم ها <br />&bull; اعمال خشونت در مواقعي که توافقات و تعهدات مالي طرفين بر طبق انتظارشان تامين نمي شود. <br />از نگاه اکثر جامعه شناسان با اشاره به اينکه در کشور ما تحقيقات و مطالعات دقيقي روي رواج اين مسئله صورت نگرفته است، معتقدند که اعد&zwnj;&zwnj;&zwnj;اد&zwnj;&zwnj;&zwnj; و ارقامي که در اين خصوص ارائه مي&zwnj;شود&zwnj;&zwnj;&zwnj; از صحت و د&zwnj;&zwnj;&zwnj;رستي برخورد&zwnj;&zwnj;&zwnj;ار نيست و آنچه د&zwnj;&zwnj;&zwnj;ر ارتباط با اين موضوع مطرح شد&zwnj;&zwnj;&zwnj;ه چيزي جز تصورات ذهني افراد&zwnj;&zwnj;&zwnj; از جمله جامعه شناسان، روانشناسان،حقوقد&zwnj;&zwnj;&zwnj;انان نبود&zwnj;&zwnj;&zwnj;ه است. <br />با اين وجود رواج اين پديده به جايي رسيده است که در مناطقي از پايتخت که ساکنان آن به مذهبي بودن شهرت بيشتري دارند و خانواده هاي اصيل بسياري نيز در محلات آن زندگي مي کنند، تعداد قابل توجهي از جوانان را به منجلاب کشانده است. دختران و پسراني که در کمال تعجب با پيشينه تربيتي نسبتا خوبي بزرگ شده اند. <br />اما به راستي دليل گسترش اين عارضه چيست؟ <br />متاسفانه دشمنان ايران اسلامي با بهره گيري از ظرفيت هاي رسانه&zwnj;اي خود از جمله فضاي مجازي و شبکه هاي ماهواره اي من و تو و GEM TV اقدام به ترويج اين بيماري اخلاقي و فرهنگي در سطح جامعه ما کرده اند. <br />دشمنان نظام هيچ هدفي جز از بين بردن جامعه ايراني و نظام مقدس جمهوري اسلامي با ترويج بي بندوباري و از بين بردن جمعيت ايران ندارند از اين رو با مطالعات و پزوهش هاي صورت گرفته در سال 2010 مهمترين پيامدهاي ازدواج سفيد که تزلزل بينان خانواده، بالا رفتن ميزان خشونت در ازدواج سفيد، افزايش پرخاشگري اجتماعي، افزايش رفتارهاي بزهکارانه از قبيل هم جنس گرايي، چندجنسي بودن، بيش از يک شريک جنسي داشتن، خشونت هاي کلامي، رفتاري و فيزيکي، افسردگي به ويژه در زنان، بالا رفتن فشار عصبي به دليل نگراني براي از دست دادن رابطه..است. <br />از طرف ديگر ازدواج سفيد که فاقد هر گونه تعهد و آينده نگري است باعث کاهش فرزند&zwnj;&zwnj;&zwnj; آوري مي شود که کاهش رشد&zwnj;&zwnj;&zwnj; جمعيت را به همراه خواهد داشت، همچنين افزايش سقط جنين د&zwnj;&zwnj;&zwnj;ر اين مد&zwnj;&zwnj;&zwnj;ل همزيستي وجود&zwnj;&zwnj;&zwnj; د&zwnj;&zwnj;&zwnj;اشته و امکان د&zwnj;&zwnj;&zwnj;ارد&zwnj;&zwnj;&zwnj; شانس ماد&zwnj;&zwnj;&zwnj;ر شد&zwnj;&zwnj;&zwnj;ن را براي افراد&zwnj;&zwnj;&zwnj; کاهش د&zwnj;&zwnj;&zwnj;هد. <br />گرايش به اعتياد و درگير شدن شرکاي جنسي به اين بيماري خانه مان سوز يکي ديگر از عواقب و پيامدهاي ازدواج سفيد است که متأسفانه هم فرد، هم خانواده و هم جامعه را درگير آسيب ها و پيامدهاي خاص خود خواهد کرد زيرا د&zwnj;&zwnj;&zwnj;ر اين مد&zwnj;&zwnj;&zwnj;ل همزيستي اخلاق از بين مي&zwnj;رود&zwnj;&zwnj;&zwnj; و جامعه&zwnj;اي بد&zwnj;&zwnj;&zwnj;ون اخلاق به&zwnj;وجود&zwnj;&zwnj;&zwnj; خواهد&zwnj;&zwnj;&zwnj; آمد&zwnj;&zwnj;&zwnj;، جامعه&zwnj;اي بي قيد&zwnj;&zwnj;&zwnj; و بند&zwnj;&zwnj;&zwnj; و هرج و مرج طلب خواهد&zwnj;&zwnj;&zwnj; بود&zwnj;&zwnj;&zwnj;. <br />حال بايد ديد چه کساني دچار اين عارضه اخلاقي &ndash; اجتماعي مي شوند؟ <br />خانم مشاور در پاسخ به اين سؤال مي گويد: افرد مسئوليت پذير هيچ گاه متمايل به ازدواج سفيد نمي شوند و اگر امروز شاهد اين پديده ضد&zwnj;&zwnj;&zwnj; فرهنگي هستيم ريشه آن را بايستي در پديده نفوذ حاکم بر برخي نهادهاي آموزشي و حتي رسانه اي کشور جستجو کرد زيرا از دل همين نهادها بود که دشمن براي تحميل اسنادي از جنس 2030 تلاش کرد. <br />وي ادامه مي دهد: اگر قصد مقابله جدي پديده ازدواج سفيد را داريم بايستي توجه خود را متوجه عرصه آموزش و پرورش کرده و اين نهاد را مکلف به ارائه آموزش هاي مهارتي اجتماعي از جمله مسئوليت پذيري کنيم. <br />بالاخره بعد از چندين بار تماس از سوي مادر و خواهش و التماس زن جوان با آراستگي خاصي وارد مطب روانشناس مي شود. او همان دقايق اول به ارزش هاي مذهبي مادر و سخت گيري هايي که در دوران نوجواني بر او تحميل شده مي تازد و با اين عنوان که بعد از چندين سال آشنايي با مرد مورد علاقه اش زير يک سقف رفته و هيچ اعتقادي به مباني شرعي ازدواج ندارد مي گويد: به همه دوستانم گفته ام که ازدواج سفيد کرده ام و اکنون هم در نزديکي منزل پدري همسرم زندگي مي کنيم! <br />خانم روانشناس که مي پرسد: آيا خانواده همسرت از اين نوع زندگي شما خبر دارند؟ مي گويد: بله و کاري به کار ما ندارند؟! خيلي هم بايد راضي باشند که پسرشان سر و ساماني گرفته است. <br />اين مشاوره از آنجايي که با عدم تمايل دختر جوان صورت گرفته بود براي به نتيجه رسيدن تقريبا 5 ساعت زمان برد. دختر جوان در نهايت با شنيدن صحبت هاي روانشناس و آن تربيت ديني که مادر او را پرورش داده بود قبول کرد که با شوهرش ! صحبت کرده و در صورت توافق به محضري بروند و به شرط آنکه هيچ اسمي از شوهر در شناسنامه او و هيچ اسمي از او در شناسنامه شوهرش آورده نشود! به عقد &ndash; صيغه- هم در آيند. <br />قرار شد که زن جوان تا شب قبول يا رد پيشنهاد مشاور را خبر دهد. ساعت يازده شب با خانم شاور تماسي گرفتم او با صداي شادي گفت که زن و مرد جوان قبول کرده اند که به محضر خانه بروند اما به يک شرط هيچ کدام از فاميل، آشنايان و دوستان نبايد متوجه شوند که آنها به عقد هم درآمده اند چرا که پُز اجتماعي آنها &ndash; مبني بر اينکه ازدواج سفيد کرده اند- از بين مي رود ! <br />نکته اي که برايم در بين صحبت هاي زن جوان از اهميت بالايي برخوردار بود، استفاده او از اين جمله بود "من ازدواج شرعي نمي کنم "، " ازدواج غيرشرعي کرده ام" .. او خود مي دانست که به چه راهي قدم گذاشته اما تحت تأثير چه القائاتي با شرع درافتاده بود؟ <br />حال که يک نمونه مشاوره آن هم در 5 ساعت اينگونه مي تواند انگيزه هاي شرعي زيستن و زندگي زناشويي را در قلب جوانان اغفال شده بيدار کند قطعا عدم توجه و عدم مشاوره دادن به جواناني که اين نوع سبک زندگي را انتخاب کرده اند، انها را به منجلاب بيشتري مي کشاند در حاليکه آنها فقط مي خواهند صحبت هاي شان شنيده شود. <br /></span> <span style="font-size: small;"><br />انتهاي پيام/*</span></p> Sat, 20 Apr 2019 12:34:00 GMT خانه‌ي جان http://zamzamenasim.ParsiBlog.com/Posts/142/%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d9%8a+%d8%ac%d8%a7%d9%86/ <p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: small;"> با خودم فکر مي کنم، خوش به حال خانه هاي سنگي. سيل که مي آيد خانه يکبار ويران مي شود، زلزله که مي شود خانه يکبار آوار مي شود، طوفان که به پا مي خيزد خانه يکبار فرو مي افتد. اما امان از آدمي... . امان از خانه ي جان... . يک زندگي، يک جان اما در اين يک زندگي، چند بار خانه ي جان ويران مي شود، چند بار خانه ي جان آوار مي شود، فرو مي نشيند، از پاي مي افتد. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp; ديروز روزي بود از آن روزها. دوستي را ديدم که خانه ي جانش فرو ريخته بود. مي گفت برادر شانزده ساله اش در اثر يک حادثه بيناييش را از دست داده است. چه مي توان کرد؟ چه مي توان گفت؟ که حادثه بود؟ که گذشت؟ که به فکر فردا باش؟ گاهي کلمات بي معني مي شود، گاهي همدردي هم بي معني مي شود. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp; با خودم فکر مي کردم، چه مي توان گفت به پسرکي شانزده ساله که تا ديروز دنيايش رنگ داشت و امروز دنيايش فقط يک رنگ دارد آن هم رنگ سياه. چه مي توان گفت؟ بگوييم زندگيست ديگر، بلند شو خانه ي جانت را که ويران شده دوباره بساز؟ بگوييم حادثه بود، آمد و رد شد و حالا خانه ي جانت را که آوار شده که نشست کرده، که فرو ريخته دوباره آباد کن؟ بگوييم عزاداريهايت را بکن و از فردا خط بريل ياد بگير، عصا دست بگير، پله ها را بشمار و مواظب قدمهايت باش، ديگر خيال دويدن را هم از سرت بيرون کن؟ حتي به کلام هم سخت است چه برسد به انجام دادن. گاهي بعضي دردها، دردند، عميق دردند. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp; خانه ي جان از چيست؟ جنسش چيست؟ که مي شود بارها ويران شد، بارها آوار شد، بارها ريخت و دوباره بلند شد. اما سوال اينجاست که اين يک زندگي به هزار بار ريختن، به هزار بار آوار شدن، به ويران شدن مي ارزد؟&nbsp; من با خودم حرف مي زنم و از خودم مي پرسم و من با خودم صادقم و صادقانه پاسخ خودم را مي دهم نه، اين يک زندگي نمي ارزد. به ويران شدن خانه ي جان نمي ارزد، به آوار شدن خانه ي جان نمي ارزد، به ريختن خانه ي جان نمي ارزد. اگر دنيا خدايي نداشت... . اما دنيا خدايي دارد و چه عزيز خدايي دارد و اين خدا به هزار بار آوار شدن خانه ي جان مي ارزد، به هزار بار ويران شدن خانه ي جان مي ارزد، به فرو ريختن مي ارزد. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><img src="https://scontent-lga3-1.cdninstagram.com/vp/bde32244332c30c1ea49d6d4d7a58377/5D2EF602/t51.2885-15/e35/34526810_469362076853600_6163697060999593984_n.jpg?_nc_ht=scontent-lga3-1.cdninstagram.com&amp;ig_cache_key=MTgwNDkzMTc0MTcxMTMzNDc1Mw%3D%3D.2" alt="" width="640" height="640" /><br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /></span></p> Sat, 20 Apr 2019 11:19:00 GMT ميلاد حضرت علي اكبر عليه السلام http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/968/%d9%85%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%af+%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa+%d8%b9%d9%84%d9%8a+%d8%a7%d9%83%d8%a8%d8%b1+%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85/ <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اي علي اكبر(ع) كه تو محبوب قلب شيعياني<br /> اي علي اكبر(ع) كه تو فخر زمين و آسماني<br /> در كوير بي پناهي بر سر ما سايباني<br /> &laquo;اي علي(ع) صولت كه شبه خاتم پيغمبراني <br /> بازوي خيبر گشا داري و حيدر(ع) را نشاني&raquo;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">ماه سيماي تو شد روشنگر هر شام ظلمت<br /> &nbsp;&nbsp; چون علي ابن ابي طالب(ع) تو هستي كوه غيرت<br /> مرتضي(ع) خو، مصطفي(ص) سيما و سيرت<br /> &laquo; يوسف از جان شد خريدار تو در بازار فطرت<br /> فطرتت نازم كه هم جاني و هم آرام جاني &raquo;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">ظلمت شبهاي عالم، ظلمت موي تو باشد<br /> چشمه ي عشق دو عالم زير ابروي تو باشد<br /> حضرت جبريل(ع) محو چشم جادوي باشد<br /> &laquo;آن يد بيضاي موسي(ع) پرتو روي تو باشد<br /> آفتاب چرخ عشقي، رشك ماه آسماني&raquo;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">هست در گردش به گردت روز و شب پرگار هستي <br /> يوسف مصري خريدارت سر بازار هستي<br /> اي تراشيده تو را زيبا چو گل معمار هستي <br /> &laquo;شد گل رخسار تو آرايش گلزار هستي<br /> در جهان آفرينش چون بهشت جاوداني&raquo;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">شد به يمن مقدمت فصل خزان ما بهاران <br /> شد به يمن مقدم تو عالم هستي گلستان<br /> پيش ماه عارضت شرمنده شد خورشيد تابان<br /> نور چشمان حسيني و چراغ بزم ايمان<br /> در طريق عشق بازي، رهنماي كارواني &nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;در خدا گشتي فنا تا كه بدست آري بقا را&nbsp; <br /> مي توان در چشمهايت ديد ايمان و رضا را<br /> قامت رعناي تو باشد ستون ارض و سما را<br /> &laquo;ارغواني كرده اي با خون خود دشت بلا را<br /> در گلستان شهادت چون درخت ارغواني&raquo;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">گلشن اسلام و قران از وجود تو معطر<br /> چهره ي زيباي تو ترسيم سيماي پيمبر(ع)<br /> لشكر اسلام را در كربلا بودي تو ياور<br /> اي كه مردانه به ميدان مي خروشي همچو حيدر(ع)<br /> &laquo;آفرين، در بيشه ي ايجاد چون شير ژياني&raquo;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">مير سد تا آسمان هفتمين اوج مقامت<br /> حضرت روح الامين هر صبح و شب گويد سلامت<br /> قدسيان پيوسته قد قامت براي احترامت<br /> جان خود را كرده اي با شوق تقديم امامت<br /> اي شهيد راه قران،زندگي را ترجماني &nbsp;</span></p> Sat, 20 Apr 2019 11:05:00 GMT شعر ولادت حضرت علي اكبر عليه السلام http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/967/%d8%b4%d8%b9%d8%b1+%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%aa+%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa+%d8%b9%d9%84%d9%8a+%d8%a7%d9%83%d8%a8%d8%b1+%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85/ <p align="center"><span style="font-size: medium;">سر تا به پا نوحند و از نسل خليلند<br /> از خاندان وحي هستند و اصيلند<br /> هريك براي حق پرستي صد دليلند<br /> يوسف تر از يوسف، جميل و بي بديلند<br /> آل محمد(ص) جملگي از اين قبيلند</span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong>&nbsp;رود خروشانند فرزندان زهرا(س)<br /> چون آب پاكند و به قران نيز معنا<br /> ناجي تر از نوح و مسيحا تر ز عيسي<br /> &laquo;جاري ترين رودند در رگهاي دنيا<br /> بهتر بگويم صد هزاران رود نيلند&raquo;</span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">بر هر سر كوي علي هاي قبيله<br /> بر هر لب جوي علي هاي قبيله<br /> بر خال ابروي علي هاي قبيله<br /> &laquo;بر هر نخ موي علي هاي قبيله<br /> صدها فرشته با وضو هر شب دخيلند&raquo;</span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">شيرين تر از قندند با آن كه مليحند<br /> زنده ولي در راه حفظ دين ذبيحند<br /> ما زائريم و جمله ي آنها ضريحند<br /> &laquo;بي پرده گويم کمترين هاشان مسيحند<br /> در معرفت استاد درس جبرئيلند&raquo;</span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">يك خانواده شيعيان را رهنما شد<br /> يك خانواده درد عالم را دوا شد<br /> در اين ميان يک تن شبيه مصطفي(ص) شد<br /> او هم عليِ(ع) خانه ي ارباب ما شد<br /> در باغ رضوان چشمه اي چون سلسبيلند</span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">آنان سراپا معدن فضل و اميدند<br />آنها همه معناي قران مجيدند<br />در آزمون هاي الهي روسپيدند<br />جان در ره حق داده و جنت خريدند<br />آنان مي ناب و شراب زنجبليند</span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">&laquo;امشب زمين را عرش اعلي كرد اكبر(ع)&raquo;<br /> تا صبح بابا را تماشا كرد اكبر(ع)<br /> گمگشته ي خود را كه پيدا كرد اكبر(ع)<br /> خود را مطيع امر مولا كرد اكبر(ع)<br /> اين لحظه هاي ناب، زيبا و جليلند</span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">&laquo;لبخند او در سينه ها قند آب كرده&raquo; <br /> با خنده هايش شيعه را شاداب كرده<br /> شور و شعف را هديه بر ارباب كرده<br /> شوق تماشايش مرا بي تاب كرده<br /> دل مي برند آنان كه جذاب و جميلند</span></p> Sat, 20 Apr 2019 11:04:00 GMT بهار مست http://soleyeavazblogfaco.ParsiBlog.com/Posts/687/%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1+%d9%85%d8%b3%d8%aa/ <h2><span style="color: #800000;">بهـــاري کـه مست آمـد و مست رفت</span></h2> <h2><span style="color: #800000;">دلي را بــــه عشقـــي نپيوست رفت</span></h2> <p><span style="color: #800000;"><br /></span></p> <h2><span style="color: #800000;">ز مــــــا کــرد عطـــــر نـــوازش دريـغ</span></h2> <h2><span style="color: #800000;">گلـــي را بـــه شبنــــم نيارست رفت</span></h2> <p><span style="color: #800000;"><br /></span></p> <h2><span style="color: #800000;">کتــــــــــاب تمنّـــــــــاي آلالــــــــه را</span></h2> <h2><span style="color: #800000;">به داغي عيان ، مهر زد ، بست رفت</span></h2> <p><span style="color: #800000;"><br /></span></p> <h2><span style="color: #800000;">بـــه ميخـــانــه مــاننـــد پيــرار و پـار</span></h2> <h2><span style="color: #800000;">نپـــرسيـــد آيـا کســي هست رفت</span></h2> <p><span style="color: #800000;"><br /></span></p> <h2><span style="color: #800000;">پـــرستـــو هـم ايـن راز فهميده بود</span></h2> <h2><span style="color: #800000;">کــه کنــج رواقـــي بننشست رفت</span></h2> <p><span style="color: #800000;"><br /></span></p> <h2><span style="color: #800000;">بـه پـــاي گلي ، نقــش بــر کاغذي</span></h2> <h2><span style="color: #800000;">هـــزار دلم خواند و از دست رفت!<br /></span></h2> Sat, 20 Apr 2019 11:04:00 GMT از بودن تا شدن http://zamzamenasim.ParsiBlog.com/Posts/141/%d8%a7%d8%b2+%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86+%d8%aa%d8%a7+%d8%b4%d8%af%d9%86/ <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; آيا تاکنون دقت کرده ايد که تمام واژه هايي که براي ما مهم هستند تعريف دقيق و مشخصي ندارند؟ ما انسانيم، اما حتي تعريفي دقيق از خود و هستيمان و چرايي و چگونگي وجودمان نداريم. شايد حق با کساني باشد که به نسبيت باور دارند. ما بدون هيچ شناختي از خود يا پيرامونمان و نه حتي جهاني که در آن زندگي مي کنيم پا به اين جهان مي گذاريم و چنان در روزمرگيهاي زندگي غرق مي شويم که فراموش مي کنيم، که هستيم و براي چه هستيم؟ با انسان از انسان سخن گفتن دشوار است، آن هم موقعي که حتي نمي دانيم انسان يعني چه؟ اما در اين هستي بايد با انسان از انسان سخن گفت و همه ي امور مربوط به طبيعت انسان، از دردها و آرزوها و لذتهاي انساني. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">&nbsp; ما در تعريف انسان چه بايد بگوييم؟ تعريف واحدي از انسان تاکنون ارائه نشده است. براي شناخت انسان بايد يک عمر فکر کرد و آنها هم که عمري فکر کرده اند باز هم نتوانستند انسان را بشناسند. يکي انسان را حيوان ناطق مي نامد(ارسطو) ،يکي مي گويد انسان، گرگ انسان است(هابز). اما تعريف امام ساجدين، زينت عبادت کنندگان بسيار دلنشين است، انسان موجود زنده اي است که مي تواند مظهر خداوند شود.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp; ما تعريف درستي از خودمان نداريم چون ما خالق خويش نيستيم. هر مخلوقي را خالقش بهتر مي شناسد، يک ماشين را طراح و سازنده اش بهتر مي تواند تعريف کند و نه خود آن ماشين، ابر رايانه ها هم با همه ي حافظه اي که دارند باز هم نمي توانند تعريفي از خود ارائه دهند، بلکه انسان آن را مي شناسد و مي تواند تعريف جامع و کاملي ارائه دهد. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">&nbsp; خداوند انسان را خليفه خود در زمين مي نامد.(آن زمان را به ياد بياور که پروردگارت فرشتگان را گفت: همانا من در زمين جانشيني قرار خواهم داد، بقره، 30). انسان و جانشيني خدا و چه عظمتي خداوند بر اين انسان قائل شده است! تعريف انسان به حيوان ناطق و گرگ کجا و خليفه خداوند بودن کجا؟ خداوند انسان را لايق سجود تمامي ملائک قرار داد و اين قدر و ارزش براي انسان کجا و انسان را گرگ ناميدن کجا؟<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp; انسان کلمه ي بزرگي بود که انسان با تعريف خويش از آن، آن را تحقير کرد. گويي انسان با انسانيت خويش در جنگ است و تاريخ نشان مي دهد که انسان شرمنده ي انسانيت خويش است. انسانيت انسان خفته در درون انسان است. در درون هر انساني، انساني نهفته است. انساني که در درون هر انساني است بايد بزرگ و نيرومند شود. آنچه در اين هستي مهم است آدمي است. جهان و هستي نه از يک جنبه بلکه از تمام جنبه هايش مربوط به انسان است. انسان و سرنوشت او در اين هستي و با اين هستي به هم تنيده است. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">&nbsp; &nbsp; زندگي انسان را در اين جهان (ثنويتي) در برگرفته است که انسان با آن درگير است. اين ثنويت را چنين مي توان وصف کرد: تمايل غريزي به زيبائي، به سوي نعمات جسماني و بهره مندي از اميال نفساني(سيزيف، آلبر کامو) اما از سوي ديگر نگاه به وراي طبيعت جسماني انسان به انسان گوشزد مي کند که در اين هستي همه چيز دست به دست هم مي دهد تا انسان به جايگاه والاي خويش دست يابد. انسان بايد از خود برخيزد. انسان بايد در نبرد ميان خود و خويشنتش بر خويشتن غالب آيد تا انسان ديگري از خود برخيزد. برخاستن از خود همان انسان کامل شدن است، همان خليفه الله شدن است، همان مظهر خداوند شدن است. ما به بودنمان خود گرفته ايم و بودن را تا شدن سخت است.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><img src="http://arga-mag.com/file/img/2017/05/sohrab-sepehri-2.jpg" alt="" width="550" height="449" /><br /></span></p> Mon, 15 Apr 2019 07:47:00 GMT روايت بوسه‌هاي که پدر بر رگ‌هاي بريده پسر زد http://bezanbaran.ParsiBlog.com/Posts/188/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%8a%d8%aa+%d8%a8%d9%88%d8%b3%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%8a+%da%a9%d9%87+%d9%be%d8%af%d8%b1+%d8%a8%d8%b1+%d8%b1%da%af%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%8a+%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d8%af%d9%87+%d9%be%d8%b3%d8%b1+%d8%b2%d8%af/ <h1><span style="font-size: small;">شماره روزنامه:&nbsp;</span></h1> <div id="block-system-main" class="block block-system block-main block-system-main odd block-without-title collapsiblock-processed"> <div class="block-inner clearfix"> <div class="content clearfix"> <div id="node-article-49522" class="node node-article node-published node-not-promoted node-not-sticky author-operator odd clearfix"> <div class="content clearfix"> <div class="field field-name-field-newspaper-num-ref field-type-node-reference field-label-inline clearfix"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="http://www.isfahanziba.ir/content/13960424-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-2973"><span style="font-size: small;">1396/04/24 (شماره 2973)</span></a></div> </div> </div> <div class="node-links"> <div class="social-links"><span style="font-size: small;"><br /></span></div> </div> <div class="node-news-header"> <div class="field field-name-field-news-header field-type-text field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span style="font-size: small;">کربلا گاهي چه نزديک مي شود...</span></div> </div> </div> </div> &nbsp; <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"> <p dir="rtl"><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">از رزمنده هايي بود که در تشکيل هسته اوليه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نقش داشت.حسابي فعال بود. مدتي در امور فرهنگي سيستان و بلوچستان فعاليت مي&zwnj;کرد. جنگ که شروع شد، خودش را رساند به جبهه&zwnj;هاي جنوب. راهي که پدر مي دانست عاقبتش شهادت است.خبري که وقتي رسيد، ايستادن در قامت خميده پدر جان گرفت.چند روزي از شهادت رضا مي گذشت. عده اي از دوستانش قاصد پيامي بودند که از بر زبان آوردنش و از عکس العمل&zwnj;هاي پدر نگران بودند. پدر عاشق امام بود. مردي مومن و زحمت کش که حال خوب دلش از ايمانش سرچشمه مي گرفت. يک شب پدر خواب ديد؛&nbsp; خوابي که نيمه هاي شب بيدارش کرد. رفت سراغ برادرهاي رضا و گفت چطور خوابيده ايد وقتي رضا در جبهه براي هميشه به خواب رفته است.&nbsp; پدر را آرام کردند و قرار شد براي گرفتن خبر از حال رضا صبح به سپاه بروند. يکي دو روز گذشت. قرار بود چند نفر از رفقايش به ديدار پدر رضا بيايند. رفقاي رضا که براي گفتن اين حرف ترس داشتند، با شنيدن حرفي از پدر کمي آرام شدند وقتي پدر گفت از رضا خبر آورده ايد. رضا شهيد شده، همين را مي خواهيد بگوييد...شک و ترديد جايش را به نگراني داد. گفتند شهيد که نه .. اما انگار مجروح شده است. بايد برويم سپاه و آنجا اطلاعات دقيق تر را بگيريم. پدر مي دانست که رفقاي رضا مراعات حال&nbsp; او را مي کنند. شروع کرد به دلداري دادن آنها. گفت شما نگران نباشيد. شهادت لياقت مي خواهد، سعادتي است که نصيب هرکسي نمي شود.من مطمئن هستم که شهيد شده و افتخار مي کنم که لياقت شهادت را داشته است.&nbsp; پدر مثل هميشه آرام بود. به اتفاق صبحانه را خوردند و راهي سپاه شدند. حرف هاي درگوشي تمامي نداشت. حرف هاي آرام و همان پچ پچ هاي خودمان. پدر حس کرد که مسئولان سپاه هم چيزي را پنهان مي کنند، گفت مي&zwnj;دانم رضا شهيد شده است، چيزي را از من پنهان نکنيد. بله، رضا شهيد شده بود و او را براي غسل دادن برده بودند. اصرارهاي پدر براي ديدن رضا تمامي نداشت. مخالفت ها و مانع شدن&zwnj;ها پدر را بيشتر مشتاق ديدار پسر مي کرد. مي گفت مي خواهم رضا را ببينم، حتي اگر استخواني از او براي من آورده باشيد. من نذر کرده ام هرجايي از بدن رضا تير خورده باشد، بر آن بوسه بزنم.&nbsp; مسئولان سپاه که آمادگي پدر را ديدند به ديدار، رضايت دادند. لحظه لحظه ديدار بود. ديداري به قد سلام. سلامي به قد وداع. هرکه آنجا بود گريه مي کرد... چه لحظه اي بود! تني که سر نداشت... . رضا بي سر برگشته بود. عجب دلي داشت پدر ، زماني که گفت خدا را شکر که پسرم حسين گونه شهيد شده است.&nbsp; گفتنش هم آسان نيست چه برسد به ديدنش. پسرت، رضايت، همان که راضي بود به رضاي خدا با سر بريده جلوي چشم هايت. مرد مي خواهد تا بوسه بزند بر رگ&zwnj;هاي بريده پسر. رضا زنده بود که سرش را از تن جدا کرده بودند. کربلا گاهي چه نزديک مي شود. پاي رضا تير خورده بود. الوعده وفا.پدر نذرش را ادا کرد. خيلي آرام...!</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: small;">فرزانه فرجي/ روزنامه اصفهان زيبا</span></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> Mon, 15 Apr 2019 07:31:00 GMT زخميِ تيغِ روزگار http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/966/%d8%b2%d8%ae%d9%85%d9%8a%d9%90+%d8%aa%d9%8a%d8%ba%d9%90+%d8%b1%d9%88%d8%b2%da%af%d8%a7%d8%b1/ <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">رفته از دست اختيارم حيف<br /> به دو صد درد و غم دچارم حيف<br /> من كه در حال احتضارم حيف<br /> &laquo;مدتي هست بيقرارم ، حيف<br /> زخميِ تيغِ روزگارم، حيف&raquo;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">موي من شد ز غم سفيد و هنوز<br /> اشك من بارها چكيد و هنوز<br /> رفته از دل مرا اميد و هنوز<br /> &laquo;جمعه ها بعد هم رسيد و هنوز<br /> نرسيده زِ راه يارم، حيف&raquo;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">گشته وارونه بخت و اقبالم <br /> من ندانم كه چيست اشكالم <br /> كه نپرسيده يار احوالم <br /> جمعه جمعه گذشت هر سالم <br /> &laquo;من که هر هفته ميشُمارم، حيف&raquo;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">من كه يك عمر بوده ام تنها<br /> به اميد رسيدن فردا<br /> و تماشاي آن رخ زيبا<br /> &laquo;سبزه ها را گِرِه زدم اما<br /> گِرهي وا نشد زِ کارم، حيف&raquo;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">من كه بي جان و سردم و خشكم<br /> من نيستان سردم و خشكم <br /> من بيابان سردم و خشكم<br /> &laquo;من زمستان سردم و خشکم<br /> بي تو من خالي از بهارم، حيف&raquo;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">خسته ام خسته ام از اين تكرار <br /> خسته ام خسته ام از اين رفتار<br /> خسته ام خسته ام از اين كردار<br /> &laquo;آتشم، دست بر دلم مگذار<br /> داغِ دوريِ يار دارم، حيف&raquo;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">دلبرم نازنين و طنازي<br /> تو سخن دان و نكته پردازي<br /> بين خوبان عزيز و ممتازي<br /> صاحب صد هزار اعجازي<br /> من ولي چشم انتظارم، حيف</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">بعد يك عمر دل سپردن هم<br /> بعد يك عمر از تو گفتن هم<br /> خون دل از غم تو خوردن هم<br /> &laquo;ترسم اين است بعدِ مُردن هم<br /> تو نيايي سرِ مزارم، حيف&raquo;<br /> <br /> </span></p> Mon, 15 Apr 2019 07:27:00 GMT گربه‌ي سياه من http://soleyeavazblogfaco.ParsiBlog.com/Posts/686/%da%af%d8%b1%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d9%8a+%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d9%87+%d9%85%d9%86/ <h3><span style="color: #000000;">اي گـــربــــه ي سيــــاه مــن اي نـــازي ملوس</span></h3> <h3><span style="color: #000000;">خــــود را نمــــال اين همه بر ســاق پـــاي من</span></h3> <p><span style="color: #000000;"><br /></span></p> <h3><span style="color: #000000;">مي دانم اين که بــــرده تـــو را تــاب ، گشنگي</span></h3> <h3><span style="color: #000000;">پرسي مــــرا کــــه:از چــــه نياري غـــذاي من؟</span></h3> <p><span style="color: #000000;"><br /></span></p> <h3><span style="color: #000000;">شـــرمنـــده ام ز روي تـــو اي بـــاوفـــا انيــس</span></h3> <h3><span style="color: #000000;">وي ســـال و مــــاه و هفتـــه و روز آشنـاي من</span></h3> <p><span style="color: #000000;"><br /></span></p> <h3><span style="color: #000000;">در سفــــره نيست نـانـم و در ديگ پاره گوشت</span></h3> <h3><span style="color: #000000;">تــــا آورم بــــرون کنــــي نـــــوش ، جــاي من</span></h3> <p><span style="color: #000000;"><br /></span></p> <h3><span style="color: #000000;">همچـون تـــو چشـــم دوخته ام سوي آسمان</span></h3> <h3><span style="color: #000000;">تــــا لقمـــه اي مگــــر بفــــرستـــد خداي من</span></h3> <p><span style="color: #000000;"><br /></span></p> <h3><span style="color: #000000;">از من دعـــا و از تــــو هم آميـــن آن ، بگـــوي</span></h3> <h3><span style="color: #000000;">تــــا بلکه مستجــــاب شــــود اين دعـاي من</span></h3> <p><span style="color: #000000;"><br /></span></p> <h3><span style="color: #000000;">ظــــرف غـــــذا اگـــر بفـــرستــــد ، بــراي تو</span></h3> <h3><span style="color: #000000;">تيــــــر بــلا اگــــر بفــــرستــــد ، بـــــراي من</span></h3> <p><span style="color: #000000;"><br /></span></p> <h3><span style="color: #000000;">خواهي مگــــر دويـــدن اشک مـــرا بــه روي</span></h3> <h3><span style="color: #000000;">بينـي کـــه ضجّــــه مي زني اي بينـــواي من</span></h3> <p><span style="color: #000000;"><br /></span></p> <h3><span style="color: #000000;">اي کاش صاحـــب تـــــو يکــــي پــولـدار بود</span></h3> <h3><span style="color: #000000;">ني چون مني فقيـــر و بـــداقبـــال ، واي من</span></h3> <p><span style="color: #000000;"><br /></span></p> <h3><span style="color: #000000;">در فکر خويش بــاش و ز شـــرّم خلاص شو</span></h3> <h3><span style="color: #000000;">انصاف نيست تــا کـــه بسـوزي به پـاي من</span></h3> <p><span style="color: #000000;"><br /></span></p> <h3><span style="color: #000000;">از خوردني به جز غم و اندوه و غصّه نيست</span></h3> <h3><span style="color: #000000;">خواهي بمــان و خواه بـــرو از ســراي من!<br /></span></h3> Mon, 15 Apr 2019 07:26:00 GMT قبله‌ي حاجات http://soleyeavazblogfaco.ParsiBlog.com/Posts/684/%d9%82%d8%a8%d9%84%d9%87%e2%80%8c%d9%8a+%d8%ad%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%aa/ <h2><span style="color: #800080;">اي پـــرتـــوي از جلــوه ي جانانه اباالفضل</span></h2> <h2><span style="color: #800080;">روح شـــرف و غيـــــرت مـردانـه اباالفضل</span></h2> <p><span style="color: #800080;"><br /></span></p> <h2><span style="color: #800080;">در انجمــــن عِلـــــوي مــــردان خـــدايـي</span></h2> <h2><span style="color: #800080;">بــر شمـــع ولايـت شــده پروانه اباالفضل</span></h2> <p><span style="color: #800080;"><br /></span></p> <h2><span style="color: #800080;">نــامـوس وفا ، نور هدي ، قبله ي حاجات</span></h2> <h2><span style="color: #800080;">کانــــون صفـــا ، مظهـــر جانانه اباالفضل</span></h2> <p><span style="color: #800080;"><br /></span></p> <h2><span style="color: #800080;">در مکتـب اخلاص و وفـــاداري و تهـــذيب</span></h2> <h2><span style="color: #800080;">استــاد تويي ، کامـل و فـرزانـه اباالفضل</span></h2> <p><span style="color: #800080;"><br /></span></p> <h2><span style="color: #800080;">الطاف تو خـــواهنــــد غلامـــان حـريمـت</span></h2> <h2><span style="color: #800080;">اي بهــره ور از فيــض تو بيگانه اباالفضل</span></h2> <p><span style="color: #800080;"><br /></span></p> <h2><span style="color: #800080;">در حلقـــه ي خـورشيـد عـذاران بهشتي</span></h2> <h2><span style="color: #800080;">زد موي تو را دست ملک شانه اباالفضل</span></h2> <p><span style="color: #800080;"><br /></span></p> <h2><span style="color: #800080;">ســوداي تو دارد ســر شوريده ام امروز</span></h2> <h2><span style="color: #800080;">آهنــگ تو دارد دل ديــــوانــــه اباالفضل</span></h2> <p><span style="color: #800080;"><br /></span></p> <h2><span style="color: #800080;">در دام ولاي تو گــــرفتـــــار ابــــد شـــد</span></h2> <h2><span style="color: #800080;">مـــرغ دل من بي هـوس دانه اباالفضل</span></h2> <p><span style="color: #800080;"><br /></span></p> <h2><span style="color: #800080;">عمري ست منم از غـم هجران تو بيمار</span></h2> <h2><span style="color: #800080;">بفـرسـت دوايــي ز شفاخانه اباالفضل.<br /></span></h2> Mon, 15 Apr 2019 07:23:00 GMT براي چم مهر http://chammehr.ParsiBlog.com/Posts/328/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a+%da%86%d9%85+%d9%85%d9%87%d8%b1/ <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Roya&quot;; color: #00b050;"><img title="چم مهر" src="http://uupload.ir/files/4pdk_resized_1084608_822.jpg" alt="" width="580" height="387" /></span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Roya&quot;; color: #00b050;">و چه غم انگيز است كه بخواهم از ويراني ات بنويسم...</span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Roya&quot;; color: #00b050;">بغض راه گلويم را بسته،</span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Roya&quot;; color: #00b050;">غمي روي سينه ام سنگيني مي كند...</span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Roya&quot;; color: #00b050;">نمي دانم نبودنت را چگونه تاب بياورم...</span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Roya&quot;; color: #00b050;">آسمان سياه بود، ابرها در هم پيچيدند </span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Roya&quot;; color: #00b050;">و تاريكي همه جا را گرفته بود...</span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Roya&quot;; color: #00b050;">گويي ماتمي در راه بود!!!</span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Roya&quot;; color: #00b050;">بارا باران باران...</span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Roya&quot;; color: #00b050;">و آنقدر باران تا چم مهر من </span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Roya&quot;; color: #00b050;">براي هميشه غرق شود...</span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Roya&quot;; color: #00b050;"><img title="پدر" src="http://uupload.ir/files/1zu6_resized_951578_896.jpg" alt="يادگار پدر" width="500" height="334" /><br /></span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Roya&quot;; color: #00b050;">باز باران...</span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Roya&quot;; color: #00b050;">اما اينبار با ترانه اي پر از درد و ماتم...</span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Roya&quot;; color: #00b050;">باز باران...</span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Roya&quot;; color: #00b050;">اما نه بر بام خانه ها!!!</span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Roya&quot;; color: #00b050;">كه بر زخمهاي مردم...</span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Roya&quot;; color: #00b050;">آسمان گريست...</span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Roya&quot;; color: #00b050;">گريه اي كه آوار شد بر دلهايمان...</span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Roya&quot;; color: #00b050;">كشكان بيقرار شد...</span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Roya&quot;; color: #00b050;">سيمره خروشيد...</span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Roya&quot;; color: #00b050;">تا چم مهر در آغوش سيمره و كشكان، </span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Roya&quot;; color: #00b050;">آرام آرام غرق شود...</span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Roya&quot;; color: #00b050;">كوچه باغ خاطراتمان زير و رو شد و افسوس،</span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Roya&quot;; color: #00b050;">&nbsp;چه خنده هايي را با خود برد...</span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Roya&quot;; color: #00b050;">بودنت را با زيباترين تصاوير به دنيا نشان داده ام، </span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Roya&quot;; color: #00b050;">تو به من بگو كه نبودنت را چگونه تاب بياورم...</span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Roya&quot;; color: #00b050;">مي خواهم لمس كني كلماتي را كه برايت مي نويسم </span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Roya&quot;; color: #00b050;">تا بداني اندوه نبودنت را مرحمي نيست!!!</span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Roya&quot;; color: #00b050;"><img title="چم مهر..." src="http://uupload.ir/files/3wx1_201904101676916809.jpg" alt="" width="330" height="220" /><br /></span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Roya&quot;; color: #00b050;">تلخ ترين اندوه امروزم خاطرات شادماني ديروزم در چم مهر است...</span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Roya&quot;; color: #00b050;">چم مهر انديشه ابدي و غرور پاك روستايي من است...</span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Roya&quot;; color: #00b050;">روح من هميشه در چم مهر خواهد ماند...</span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Roya&quot;; color: #00b050;">ديار غمگين من!</span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Roya&quot;; color: #00b050;">شانه ات هميشه امن ترين جاي جهان براي دلتنگيهايم بود...</span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Roya&quot;; color: #00b050;">و حالا كه غرق شدنت را در آغوش سيمره و كشكان </span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Roya&quot;; color: #00b050;">با چشماني گريان به نظاره نشسته ام، </span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Roya&quot;; color: #00b050;">نمي دانم سرم را بر كدام بالين بگذارم...</span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Roya&quot;; color: #00b050;">تو پناه بي كسي هايمان بودي...</span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Roya&quot;; color: #00b050;">روياي ديروزم به زير آب جا مانده، </span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Roya&quot;; color: #00b050;">اما اميد ساختن دوباره ات جانم را تازه مي كند...</span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Roya&quot;; color: #00b050;">دوباره تو را خواهيم ساخت چم مهر...</span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Roya&quot;; color: #00b050;">به اميد شروع دوباره ي دور هم بودنمان با تو...</span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Roya&quot;; color: #00b050;">براي هميشه در تاريخ ماندگاري...</span></p> Mon, 15 Apr 2019 07:21:00 GMT زينت سجاده‌ها http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/965/%d8%b2%d9%8a%d9%86%d8%aa+%d8%b3%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/ <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;زينت سجاده هايي يا علي ابن الحسين(ع)<br /> حجت پاك خدايي يا علي ابن الحسين(ع)</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اي پر گهواره ي تو روح عيساي مسيح <br /> درد مندان را دوايي يا علي ابن الحسين(ع)</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اي غبار خاك پايت توتياي چشم ما<br /> چشم را نور و جلايي يا علي ابن الحسين(ع)</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">آمدي و گلشن دين را صفا بخشيده اي<br /> چشمه ي آب بقايي يا علي ابن الحسين(ع)</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">حسن يوسف ذره اي از جلوه ي رخسار توست<br /> تو گل باغ هدايي يا علي ابن الحسين(ع)</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">سجده و ذكر و دعايت، عشق بازي با خداست<br /> اي كه خود روح دعايي يا علي ابن الحسين(ع)</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">عاشقان از سجده هايت عشق را فهميده اند<br /> در خداي خود فنايي يا علي ابن الحسين(ع)</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">بينوايان را نوايي، نا اميدان را اميد <br /> دستگير هر گدايي يا علي ابن الحسين(ع)</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اي شده سجاده ي تو زينت عرش خدا<br /> گلشن دين را صفايي يا علي ابن الحسين(ع)</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">در دو چشمت جلوه خلاق سبحان ظاهر است<br /> زينت عرش علايي يا علي ابن الحسين(ع)</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">زينت سجاده ها هستي و زين العابدين<br /> پر بهاتر از طلايي يا علي ابن الحسين(ع)</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">دستگير هر يتيم و هر اسير و هر فقير<br /> منبع جود و سخايي يا علي ابن الحسين(ع)</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">خطبه ي شور آفرينت باعث احياي دين<br /> تو سفير كربلايي يا علي ابن الحسين(ع)</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">پاك خواهد شد دل از آب طهور شيعگي<br /> چون كه ما را مقتدايي يا علي ابن الحسين(ع)</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">در صف محشر اميد ما گنهكاران تويي<br /> شافع روز جزايي يا علي ابن الحسين(ع)<br /> <br /> </span></p> Mon, 15 Apr 2019 07:19:00 GMT دلخوشي‌هاي کذايي http://termehsoltani.ParsiBlog.com/Posts/219/%d8%af%d9%84%d8%ae%d9%88%d8%b4%d9%8a%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%8a+%da%a9%d8%b0%d8%a7%d9%8a%d9%8a/ <p>روي بامِ دلخوشي هاي کذايي،</p> <p>تنها حقيقتي که</p> <p>دل و جانم را برد و نماند</p> <p>تو بودي و</p> <p>جويِ اشکهايي که</p> <p>رقص خنده هايت را تقليد ميکرد؛</p> <p>انگار حال آسمان&nbsp;</p> <p>زار تر از من بود</p> <p>تا باريد، فهميدم</p> <p>بغض باران هم تو بودي؛</p> <p>گويي دل من بَس نبود</p> <p>دلِ اشکها هم با تو پَر کشيد و رفت</p> <p>و دوباره من و</p> <p>شعرِ خيسِ نبودَت!</p> <p>&nbsp;</p> <p>"ترمه سلطاني هفشجاني"</p> Mon, 15 Apr 2019 07:18:00 GMT فتنه گري تازه فائزه هاشمي http://qalamdoon.ParsiBlog.com/Posts/920/%d9%81%d8%aa%d9%86%d9%87+%da%af%d8%b1%d9%8a+%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87+%d9%81%d8%a7%d8%a6%d8%b2%d9%87+%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%d9%8a/ <div class="HeadlineDV" style="text-align: justify;"><strong><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;"> بهشتي ترسيمي فائزه، جهنمي است که زنان غربي گرفتار آن هستند </span></span></strong></div> <h1><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;"> <span style="font-size: medium;"><span style="color: #800080;">ف</span><span style="color: #800080;">تنه گري تازه فائزه هاشمي با تخطئه ديدگاه امام خميني در حوزه زنان! </span></span></span></span></h1> <p></p> <div class="LeadDV" style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;"> <strong><em>آنچه که به فائزه هاشمي اينگونه اجازه مي دهد بر شخصيت بزرگ از جهان تشيع، مرجع عالي قدر و ولي فقيه، گستاخي کند، تربيت غيرديني و نگاه کينه توزانه اش به مباني انقلاب اسلامي و بنيانگذارش است که اگر آيت الله مي توانست و مي خواست مقابل اينگونه اقدامات دخترش را بگيرد امروز شاهد اين گونه لجن پراکني هاي او نبوديم. </em></strong></span></span></div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;منيره غلامي توکلي-&nbsp; <span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">فائزه هاشمي، دختر حاشيه ساز آيت الله هاشمي رفسنجاني بار ديگر در صحبت هايي توهين آميز نسبت به بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، افکار فمينيستي و ضد ديني خود را به گونه اي ديگر به نمايش گذاشت. <br />وي که يکي از سردمداران جريان فتنه و افکار فمينيستي در ايران است و به راحتي با بهايي ها نشست و برخواست دارد! آنقدر براي خود آزادي بيان مي بيند که در مصاحبات مختلف داخلي و خارجي به بيان انديشه هاي موهم، ضد ديني و ضد انقلابي خود بپردازد. <br />فائزه هاشمي در تازه ترين گفت وگوي خود با يکي از نشريات وابسته و حامي جريان فتنه، ضمن تکرار برخي از ادعاهايش، پيرامون نقض حقوق زنان در کشور، با گستاخي هر چه تمام تر به بنيانگذار جمهوري اسلامي توهين کرده و مدعي تأثير پذيري امام خميني (ره) از اطرافيان خود شده است. <br />وي در بخشي از صحبت هاي خود با تخطئه ديدگاه امام خميني (ره) درباره زنان گفته است: &laquo; در پاريس افراد و خبرنگاران متعددي به منزل آيت&zwnj;الله خميني رفت و آمد داشتند. اما پس از اينکه به ايران آمدند افرادي با افکار بسته&zwnj;تر ايشان را دوره کردند، شايد اگر مقداري ديگر در فرانسه مانده بودند و حکومت را از آنجا اداره مي کردند، اينجا از لحاظ مسئله زنان، بهشت بود! <br />وي ادامه مي دهد که آيت&zwnj;الله خميني نسبت به خانواده خود، آدم بسيار روشني بودند. ما خانواده آقاي خميني را مي&zwnj;شناسيم؛ همسر ايشان، دختر&zwnj;ها و نوه&zwnj;هايشان. همه اين&zwnj;ها افرادي روشن، امروزي و متجدد هستند. <br />در پاسخ به اين حرف هاي وقيحانه ي فائزه که چون هميشه با شلختگي و بي مسئوليتي همراه است، بايد گفت: آنچه که به تو اينگونه اجازه مي دهد بر شخصيت بزرگ از جهان تشيع، مرجع عالي قدر و ولي فقيه، گستاخي کني از تربيت غيرديني و نگاه کينه توزانه ات به مباني انقلاب اسلامي و بنيانگذار معظم آن سرچشمه مي گيرد؛ روشي براي اعلام وجود که در خانواده شما بي سابقه نيست!. <br />اگر آيت الله هاشمي در زمان حيات مي خواست و مي توانست جلوي اينگونه لجن پراکني هايت را بگيرد، قطعا امروز شاهد اين موضوع نبوديم که افسارگسيخته تر از هميشه، بانو "خديجه ثقفي" همسر فداکار امام خميني را به " فردي روشن امروزي و متجدد - در تعريف ذهني خودت- &raquo; متهم کني. <br />اما بدتر از اين بي توجهي آيت الله به تربيت ديني دخترش، سکوت خانواده امام خميني(ره) در برابر اين توهين هاست که با توجه به حال و روز توليت حرم مطهر امام خميني (ره) توقع بسيار زيادي است. <br />اينکه چرا مسئولين دولت در برابر اين دست فتنه گري ها و بي بندوباري هاي گفتاري شما سکوت اختيار کرده و شايد به حداقل اقدامات بسنده مي کنند! جاي مطالبه گري دارد ، مخصوصا اينکه در چهل سالگي انقلاب اسلامي اين دست صحبت هاي فتنه گرانه مي تواند آغاز فتنه اي ديگر از سوي فتنه گري شناخته شده باشد. <br />اما در مورد اينکه با افکار فمينيستي و نگاه غربگرايانه به مسئله حقوق زن به دنبال بهشت براي زنان هستيد و اين افکار را در زماني که کشور دچار حادثه سيل سخت شده و خانه و کاشانه زنان و کودکان بسياري را ويران کرده است، بيان مي کنيد! نشانگر دروغين بودن شعارهاي حقوق زنان شماست چرا که تا به امروز نه خود و نه همفکران تان براي کم کردن آلام اين عزيزان و احقاق حقوق شان قدمي از قدم برنداشته ايد! در چنين موقعيتي سکوت از جانب تان بهترين گزينه است زيرا بهشت ترسيمي شما براي زنان ايران اسلامي، همان جهنمي است که زنان غربي دچارش شده اند . <br />همچنين بايد گفت: اين پندار که همه شبيه شما و نزديکان تان هستند آن هم در موقعيت مرجع جهان اسلام و مرد بزرگي چون حضرت روح الله، غلطي زيادي است. مرد بزرگي چون ايشان که در سن 76 سالگي فقيه عالم و عادل و نظريه پردازي بزرگ در زمينه حقوق زن در اسلام بوده است، نمي تواند در نظرات خود تحت تأثير اطرافيان قرار گيرد و چون برخي که شما به خوبي مي شناسيد در افکار و عمل و حتي ممات مسير متفاوتي را قبل و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي طي کند. <br />در آخر توصيه ما به شما اين است که قبل از هر گونه صحبت کردن کمي در موضوع انقلاب و ديدگاه امام خميني (ره) در مورد زنان و حقوق زنان مطالعه کنيد ! تا که از روي خباثتي آميخته شده به بي سوادي صحبت نکنيد! خاطرات حضور امام در فرانسه و مصاحبه "نوشابه اميري" -امروز بازيچه دست روزنامه هاي اپوزيسيون است و ضد نظام است- با ايشان بيانگر مواضع امام نسبت به زنان در انقلاب زماني که در پاريس اقامت داشتند، است. <br /><strong>محمدرضا اعتماديان که در سال 1357 در معيت آيت&zwnj;الله صدوقي به ديدار امام خميني (ره) در پاريس رفته است در کتاب خاطراتش مي&zwnj;نويسد: &laquo;هنگامي که به ديدار امام در پاريس رفتيم، هنگام ورود به هتل، نوشته&zwnj;هايي به زبان&zwnj;هاي فارسي، عربي و انگليسي با مضمون اينکه امام سخنگو ندارد، به چشم مي&zwnj;خورد .&raquo;[1]</strong> <br /><strong>(در اينجا خانم نوشابه اميري خبرنگار کيهان سؤال کرد: چون مرا بعنوان يک زن پذيرفته&zwnj;ايد اين نشان&zwnj;دهنده اين است که نهضت ما يک نهضت مترقي است، اگرچه ديگران سعي کردند نشان دهند که عقب&zwnj;مانده است. فکر مي&zwnj;کنيد به نظر شما آيا زنان ما بايد حتماً حجاب داشته باشند، مثلاً چيزي روي سر داشته باشند يا نه. <br />حضرت آيت&zwnj;الله ضمن پاسخ فرمودند: اينکه من شما را پذيرفته&zwnj;ام، من شما را نپذيرفته&zwnj;ام. شما آمده&zwnj;ايد اينجا و من نمي&zwnj;دانستم که شما مي&zwnj;خواهيد بياييد اينجا و اين هم دليل بر اين نيست که اسلام مترقي است که به مجرد اينکه شما آمديد اينجا، اسلام مترقي است. مترقي هم به اين معني نيست که زن&zwnj;ها يا مردهاي ما خيال کرده&zwnj;اند، مترقي به کمالات انساني و نفساني است و با اثر بودن افراد در ملت و مملکت است نه اينکه سينما بروند و دانس بروند و اين&zwnj;ها ترقياتي است که براي شما درست کرده&zwnj;اند و شما را به عقب رانده و بايد بعداً جبران کنيم. شماها آزاديد در کارهاي صحيح؛ در دانشگاه برويد و هر کاري را که صحيح است بکنيد و هم ملت در اين زمينه&zwnj;ها آزادند، اما اگر بخواهند کاري خلاف عفت بکنند و يا مضر به حال ملت و خلاف مليت بکنند جلوگيري مي&zwnj;شود و اين دليل بر مترقي بودن است.)</strong> <br />انتهاي پيام/*</span></span></p> Sun, 14 Apr 2019 19:07:00 GMT تابلو نقاشي رنگ روغن http://rangine.ParsiBlog.com/Posts/58/%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%88+%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b4%d9%8a+%d8%b1%d9%86%da%af+%d8%b1%d9%88%d8%ba%d9%86/ <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img title="تابلو نقاشي رنگ روغن " src="http://www.ParsiBlog.com/PhotoAlbum/rangine/4965fced7193e79cd87e57d42bf3902a.jpg" alt="نقاشي طبيعت " width="485" height="485" /></p> <p style="text-align: center;">آموزش. سفارش. فروش&nbsp;</p> Sun, 14 Apr 2019 06:32:00 GMT ارواح خاک بابام (پختگي ساختني است نه يافتني) http://Thecalmlife.ParsiBlog.com/Posts/231/%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%ad+%d8%ae%d8%a7%da%a9+%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%85+(%d9%be%d8%ae%d8%aa%da%af%d9%8a+%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%86%d9%8a+%d8%a7%d8%b3%d8%aa+%d9%86%d9%87+%d9%8a%d8%a7%d9%81%d8%aa%d9%86%d9%8a)/ <p><span style="font-size: large;"><span style="color: #800080;"><span style="font-size: medium;">ارواح خاک بابام</span></span><br /></span> <span style="font-size: large;"><span style="color: #000080;">(پختگي ساختني است نه يافتني)<br /> <br /> <span style="font-size: small;">سريال&zwnj;ها و برنامه&zwnj;هاي شاد تلويزيون در حد خود بزم خانوادها را گرم&zwnj; مي&zwnj;كنند و شادي و لبخند بر دل و لب جامعه مي&zwnj;نشانند. اين خوب است و عالي، ولي انتقادي جدي به بسياري از برنامه&zwnj;ها وارد است:<br /> بسياري از مهمانان مجردان با سن بالا هستند، غالبا وضع اقتصادي خوب يا عالي نسبت به مردم دارند اينان به عنوان الگوهاي جوانان، مستقيما يا پنهان خواسته و ناخواسته به آنها القا مي كنند كه نمي&zwnj;توان به اين زودي ازدواج كرد و بايد از بلوغ زودرستان تا زمان ازدواجتان حدود 15 سال يا حتي بيشتر فاصله شود تا شغل خوب و رفاهيات كامل به دست آوريد. متأسفانه بسياري از مشاوران هم مي&zwnj;گويند آمار مشاجرات، اختلافات، همسرآزاري&zwnj;ها، خيانت&zwnj;ها، عشق&zwnj;هاي نافرجام، و طلاق&zwnj;ها بالاست، بنابراين جوانان ما تا حدود بيست و هفت يا سي سالگي نبايد ازدواج كند تا پختگي و بلوغ كافي برسند، ولي اين بزرگواران نمي گويند كه اين دوره بلند مت سن بلوغ زودرس تا سن ازدواج، در اين دنياي پر محرك فيزيكي و سايبري، فشارهاي جنسي و عاطفي خودش هزار و يك مشكل ايجاد مي كند كه در مشاورها اينها عيان است!!<br /> <br /> مهارت ها و بلوغ&zwnj;هاي اكتسابي <br /> چرا نبايد به اين فكر كنيم كه با دوره&zwnj;هاي آموزشي مختلف مهارت&zwnj;ها، بلوغ پختگي لازم را جوانان ايجاد كنيم. و براي بلوغ اقتصادي چرا از مسؤولان، والدين و خود جوانان نخواهيم كه با تسهيلات ازدواج، حمايت اقتصادي، قناعت، تلاش و همت بالا و مراسم ساده ولي همسرگزيني عاقلانه و روش مند، سبب ازدواج به موقع شوند تا بين سن بلوغ و ازدواج اين همه فاصله نشود و مشكلات فراواني براي آنها و جامعه به با نياورد؟ <br /> بدون شك با تورم سنگين بالا و مشكلات مسكن و اشتغال براي عده اي زيادي فراهم كردن ابتدائيات زندگي هم سخت است، ولي بسياري از جوانان در مشاورهها مي گويند شكوه مي كنند كه شهوت و نياز عاطفي زياد است اختلاط دختر و پسر در جامعه و دانشگاه بي&zwnj;داد مي&zwnj;كند سايت&zwnj;ها و شبكه&zwnj;هاي پورنو در دسترس است با اين حال والدين ما حال و روز ما را متوجه نمي&zwnj;شوند و تشويق به ادامه تحصيل و به دست آوردن رفاهيات خيلي عالي مي&zwnj;كنند. ما حاضريم براي كاهش فشار رواني، افزايش آرامش و حفظ ايمان با توقعات كم و حمايت جزيي خانواده با همسرگزيني عاقلانه و مراسم ساده، زندگي بدون تكلف مشترك را شروع كنيم. به تدريج دوشادوش همسر خود رفاهيات زندگي را هم ارتقا دهيم و به وعده هاي خداوند هم كه در قرآن آمده در كنار تلاش خود اميدوار باشيم. <br /> <br /> جوانان پرتوقع<br /> جواناني هم هستند كه با اين كه درآمد متعارفي دارند ولي با توقعات بسيار بالا مي&zwnj;خواهند زندگي آرماني براي خود بسازند. اين انديشه، سبب ازدواج ديرهنگام و افول هيجان و نشاط آنها مي&zwnj;شود. براي فراهم آوردن آسايش و رفاهيات، آرامش خود را از دست مي&zwnj;دهند.<br /> گفت: پسرم طوري با تأخير ازدواج نكن كه كودكت، يعني نوه دلبندم، هنگام بازي به دوستانش به روحت قسم نخورد: &laquo;ارواح خاك بابام&raquo;.<br /> </span></span><br /></span> <span style="font-size: large;"><span style="color: #800080;"><br /> پي نوشت:<br /> محمدحسين قديري، ماهنامه خانه خوبان ، بهمن، 1395<br /> <br /> </span></span><span style="font-size: large;"><br /></span></p> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><a href="http://askdin.com/gallery/images/31436/3_51.jpg" target="_blank"><img title="3 51" src="http://askdin.com/gallery/images/31436/medium/3_51.jpg" border="0" alt="متن کتاب: امروز بهتر از ديروز" /></a></span></div> Wed, 10 Apr 2019 10:22:00 GMT آغاز سير معنادار کاهش جمعيت، http://qalamdoon.ParsiBlog.com/Posts/919/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2+%d8%b3%d9%8a%d8%b1+%d9%85%d8%b9%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1+%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4+%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%aa%d8%8c/ <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;">آغاز سير معنادار کاهش جمعيت، سريع تر از پيش بيني جمعيت شناسان/25 سياست تشويقي افزايش جمعيت را اجرا کنيد</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">نرخ رشد منفي جمعيت و بالتبع سالمند شدن جمعيت ايران يکي از مهم ترين نگراني هاي جدي کشور است که مورد توجه مقام معظم رهبري و جمعيت شناسان قرار دارد. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">از سال هاي گذشته جامعه شناسان و جمعيت شناسان، نگراني هاي جدي در خصوص &nbsp;نيل جمعيت به نرخ رشد منفي و سالمند شدن جمعيت کشور ابراز کرده اند. &nbsp;محمدجواد محمودي، استاد دانشگاه و جمعيت&zwnj;شناس در اين خصوص گفته است: &nbsp;&laquo;از سال 80 با افزايش زاد و ولد در کشور مواجه بوديم، به&zwnj;طوري&zwnj;که سالي 29هزار تولد اضافه شده است و پيش&zwnj;بيني مي&zwnj;کرديم تا سال 97 يا 98 اين افزايش به دليل توانايي جمعيت در فرزندآوري ادامه داشته باشد و از چند سال قبل شروع به هشدار کرديم.&raquo; </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">اين هشدارها و اجراي سياست هاي کاهش جمعيت باعث شد آغاز سير معنادار کاهش جمعيت چند سالي زودتر از آنچه جمعيت شناسان پيش بيني کرده بودند، کليد بخورد. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">صالح قاسمي جمعيت پژوه در اين زمينه اظهار داشته است &laquo;پيش&zwnj;بيني جمعيت شناسان اين بود که سير کاهش تولدها از سال 1396 آغاز شود اما آمارها نشان مي&zwnj;دهد که اين سير کاهش دو سال زودتر يعني از سال 1394 به بعد آغاز شده است&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &raquo;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">در سال 1394، يک ميليون و پانصد و هفت هزار و دويست و نوزده تولد ثبت شده است،&nbsp;اين تعداد تولدها در سال 1395 به يک ميليون و 528 هزار و 53 تولد کاهش يافته و در سال 1396 ميزان تولدها به يک ميليون و 478هزار و 908 نفر نزول کرده است و اين روند کاهش در سال 97 با نمود و بروز بيشتري که حاکي از کاهش 57 هزاري تولد در شش ماه نخست سال است، خود را نشان داد. &nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">با توجه به اينکه سير کاهشي تولدها زودتر از پيش&zwnj;بيني&zwnj;هاي جمعيت شناسان در ايران آغاز شده، کاهش نرخ جمعيت را&nbsp; با شيب&zwnj; تندتري آغاز کرده&zwnj;ايم، يعني سرعت کاهش تعداد تولدها فراتر از تصور کارشناسان و سياست گزاران جمعيت کشور بود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">هر چند بر اساس شواهد عمداً يا سهواً آمارهاي جمعيتي توسط برخي کارشناسان خلاف واقع ارائه مي&zwnj;شود و گويا برخي کارشناسان به دنبال عادي&zwnj;سازي وضع جمعيت کشور هستند! اما اين مسئله آنقدر در سطح خانواده ها و جامعه قابل درک است که تلاش آنها در پرده پوشي بحران جمعيت در کشور نتيجه اي نداده است. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">محمدجواد محمودي جمعيت شناس در هشتصد و نوزدهمين جلسه شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان و خانواده با موضوع جمعيت که در دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي برگزار شد، گفته است: &laquo; دو سال است که در خصوص کاهش نرخ مواليد آماري در کشور ارائه نمي&zwnj;شود در حالي که به تکرار؛ آمار ازدواج و طلاق در سال بدون اينکه ضرورت داشته باشد، اعلام مي&zwnj;شود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">وي معتقد است: &laquo; برخي دست&zwnj;اندرکاران ارائه تحليل&zwnj;هاي جمعيت هستند و هدف آنها عادي نشان دادن شرايط بحراني جمعيت در سال&zwnj;هاي آينده است و به اين منظور شيطنت&zwnj;هايي در ارائه آمار انجام مي&zwnj;دهند. براي مثال در سال 2010 نرخ باروري طبق آمار رسمي 1.77 بود و در سال 2012 به ناگهان 1.89 اعلام شد و بر اساس اين اختلاف آمار پيش&zwnj;بيني 31 ميليوني جمعيت توسط سازمان ملل متحد به 55 ميليون نفر رسيد تا مشکل جمعيتي انکار شود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&raquo;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">محمودي بيان کرد: &laquo;سال 2015 به اين تحريف آمار اعتراض کرديم و آمار واقعي را به سازمان ملل ارائه داديم که دوباره بر اساس آن، آمارهاي سازمان ملل اصلاح شد که همچنان بحران جمعيتي در آينده کشور را تأييد مي&zwnj;کرد&nbsp;.&raquo;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">اين که سقوط جمعيت در ايران مورد توجه پژوهشگران بين&zwnj;المللي نيز قرار گرفته، نکته بسيار مهمي است و نشان دهنده درجه اهميت موضوع جمعيت يک کشور در سطح بين المللي است. جامعه شناسان شاخصي مانند &laquo;مايکل کوک&raquo; و &laquo;نيکولاس ابراشتات&raquo; نسبت به اين سطوح نرخ باروري اظهار تعجب و نگراني کرده&zwnj;اند، به طوريکه &laquo;اوراشتات&raquo; اين کاهش نرخ باروري را بي&zwnj;سابقه دانسته و &laquo;کوک&raquo; آينده تاريکي را براي جمعيت ايران متصور شده است.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">چيزي که باعث تعجب و نگراني است، عدم توجه مسئولان کشور به اين قضيه مهم است. در حالي که همه بايد به اندازه مقام معظم رهبري در اين خصوص نگران باشيم اما گويي سياستمداران ايران اين موضوع را سياسي مي&zwnj;بينند در حالي که مساله جمعيت ملي و نگاه به آن بايد علمي باشد.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">&nbsp;بحران جمعيت که يکي از شاخصه هاي آن &laquo; سالخوردگي جمعيت &raquo; است تبعات منفي و چالش برانگيزي در پي خواهد داشت. يکي از اين موارد از نگاه جمعيت&zwnj;&zwnj;شناختي، اين است که جمعيت در حال رشد و جوان، احتياج بيشتري به کالا و خدمات دارد و به همين دليل در جامعه در حال رشد، تقاضا براي امکانات مسکن، املاک و مستغلات افزايش مي&zwnj;يابد، ولي با کاهش سطح باروري و کم شدن جمعيت، جمعيت متقاضي کالاهاي اساسي از جمله مسکن و امکانات رفاهي کاهش خواهد يافت و اين موضوع مي&zwnj;تواند زمينه&zwnj;ساز ايجاد بحران اقتصادي در جامعه شود. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">همچنين در بخش کشاورزي که بار اصلي آن بر دوش نيروي انساني است، کاهش جمعيت مي&zwnj;تواند تاثيرات مخربي را به همراه داشته باشد. همچنين در زمينه&zwnj;هاي فرهنگي و اجتماعي نيز مي&zwnj;توان به شکاف&zwnj;هاي نسلي بر اثر به هم خوردن توازن جمعيت نسل&zwnj;ها، جمع شدن چترهاي حمايتي خانواده از سالمندان و کاهش تدريجي سرمايه&zwnj;ي اجتماعي منجر شود.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">البته اين مشکل جمعيتي مختص ايران اسلامي نيست و بسياري از کشورها با آن دست و پنجه نرم مي کنند و برخي نيز درصدد راهکارهاي تشويقي براي بالا بردن نرخ مواليد در کشور خود هستند. از جمله اين کشورها که سياست هاي تشويقي درستي براي افزايش جمعيت خود لحاظ کرده اند مي توان به &laquo; فرانسه، آلمان، کانادا، انگليس، روسيه، ژاپن و چين اشاره کرد. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">باري مثال دولت فرانسه 83 ميليارد يورو، يعني حدود پنج درصد توليد ناخالص ملي کشور را صرف حمايت از فرزند آوري مي کند. اين ميزان هزينه به نوبه خود بالاترين رقم در سطح اروپاست.<br /> زنان فرانسوي، 16 هفته مرخصي زايمان دارند که از شش هفته پيش از تولد کودکانشان آغاز مي شود. پس از اين دوره، والدين حق سه سال مرخصي بدون حقوق دارند. جالب اين است که سيستم فرانسه، داشتن فرزند بيشتر را با افزايش قابل&nbsp; ملاحضه مزايا براي فرزند سوم به بعد تشويق مي کند.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">همچنين جمعيت کانادا در مقايسه با 50 سال گذشته دو برابر شده است. جمعيت اين کشور در سال 2012 به سي و سه ميليون نفر رسيد که در فاصله ي سال هاي 2006 تا 2011، پنج ميليون و نهصد هزار نفر افزايش داشته است. مهاجرت اولين عامل رشد جمعيت کاناداست.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">از سال 2000، با حمايت دولت کانادا شاهد افزايش چشمگير مرخصي زايمان از 10 هفته به 35 هفته بود. اين مرخصي مي تواند با توافق پدر و مادر بين آنها تقسيم شود. اين برنامه براي اين است که زوج ها بدون نگراني از قطع حقوق يا احتمال از دست دادن شغلشان بتوانند به بچه دار شدن فکر کنند.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">در ايالات کِبِک کانادا افرادي که صاحب فرزند سوم مي شوند، از هداياي بالايي بر خوردار مي شوند. اين هدايا براي فرزند اول 500 دلار، فرزند دوم 1000 دلار و براي فرزند سوم يکباره 7500 دلار افزايش پيدا مي کند. اين موارد نمونه هايي از سياست هاي تشويقي دولت براي حمايت از فرزند آوري خانواده هاي کانادايي است که البته تنها شامل تشويق هاي مالي نبوده، بلکه شامل تسهيلات آموزشي و رفاهي کودکان هم مي شوند.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">به هر حال آنچه واضح و مبرهن است اين مي باشد که به طور عمدي 25 سياست تشويقي افزايش جمعيت در ايران، دوچار گم شدگي شده است! و همين امر باعث شده است که با وجود همه تذکرات رهبري و صحبت هاي هر ازگاهي برخي از مسئولان به ويژه وزيران بهداشت دولت هاي مختلف شاهد روند کاهشي رشد نرخ جمعيت سال به سال هستيم. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">روز گذشته دکتر سعيد نمکي، وزير بهداشت در حاشيه بازديد از مرکز درمان ناباروري بيمارستان آيت الله طالقاني ايلام اظهار کرد: سالمند شدن جمعيت و نيل جمعيت به نرخ رشد منفي، نگراني جدي براي کشور است و مقام معظم رهبري دستور فرمودند که اين مقوله را به&zwnj;شدت پيگيري کنيم و ما هم در صدد هستيم که با چندين مکانيزم، به افزايش جمعيت کمک کنيم.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">وي خاطرنشان کرد: بايد به&zwnj;روي خانواده&zwnj;هايي که نمي&zwnj;توانند فرزندآوري داشته باشند يا از نظر روحي و رواني آمادگي فرزندآوري ندارند، تمرکز کنيم و در اين زمينه بايد ترمز نيل جمعيت به&zwnj;سمت نرخ رشد منفي را بکشيم و دغدغه مقام معظم رهبري در اين زمينه را رفع کنيم و آينده کشور را با ساختار جمعيتي مناسب به نسل&zwnj;هاي بعدي تحويل دهيم.</span></span></p> <p style="text-align: justify;">منيره غلامي توکلي</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">انتهاي پيام/* </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> Wed, 10 Apr 2019 10:22:00 GMT ماه بني هاشم http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/964/%d9%85%d8%a7%d9%87+%d8%a8%d9%86%d9%8a+%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85/ <p align="center"><span style="font-size: medium;">آسمان با چشم دل امشب تماشا كن زمين را <br /> &nbsp;سجده ي شكر علي(ع) آن قبله ي اهل يقين را <br /> چشم بگشا و تماشا كن يل ام البنين(س) را<br /> آسمان امشب ببين ماه اميرالمومنين(ع) را</span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">حضرت عباس(ع) را بنگر به بالاي دو عالم <br /> او ز او ج آسمان كرده تماشاي دو عالم<br /> راه و رسم او شده اكنون معماي دو عالم<br /> اوست ابراهيم و موسي يا مسيحاي دو عالم</span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">ماه و خورشيدند هر دو ذره اي از نور رويش<br /> هر كه او را ديد شد مست از مي ناب سبويش<br /> آب درياهاي عالم قطره اي از آبرويش<br /> مرغ جان دائم به پرواز است در بالاي كويش </span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">چشم تا بگشود دل را كرد تقديم حسين(ع) او<br /> مي كند در عمر خود تكريم و تعظيم حسين(ع) او<br /> هستي و بود و نبودش هست تسليم حسين(ع) او<br /> سر به فرمان و مطيع محض تصميم حسين(ع) او </span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">دستهايش تا قيامت تكيه گاه آسمان هاست<br /> نامش اما باعث نيروي دست پهلوان هاست <br /> ياد او آرامش قلب تمام ناتوان هاست <br /> مومنان را ذكر تسبيح و امان بي امان هاست</span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">دست بوس اوست لبهاي امير عشق حيدر(ع)<br /> زاده ي ام البنين(س)، اما به او زهراست مادر <br /> دست ها و چشمهاي اوست تقديم برادر <br /> در همه عالم نباشد هيچ از او با وفاتر </span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">آسمان شور قيامت را ببين در چشمهايش <br /> &nbsp;اهل عالم درس آموزيد از مهر و وفايش<br /> دستگير ناتوانان دست از پيكر جدايش<br /> برده دل از شيعيان او، اهل ايمان مبتلايش </span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">صبح ميلادش تماشا كرده او ظهر عطش را <br /> ديده با چشمان خود او كودك در حال غش را <br /> ديده او در خون شناور سرو ناز قامتش را<br /> كرده وقف عاشقي شور و وفاي بي حدش را </span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">چشمهايش چشمه ي خورشيد و شادي آفرين است<br /> شير ميدان نبرد است او، يل ام البنين(س) است<br /> او ابوالفضل است و محبوب اميرالمومنين(ع) است<br /> زينت هفت آسمان و باعث فخر زمين است </span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">از لب هر شيعه بشنو نغمه هاي ربنا را<br /> بوي عطر ياس پر كرده فضاي شهر ها را<br /> آسمان امشب ببين پور علي مرتضي(ع) را &nbsp;<br /> آسمان در چهره ي حيدر(ص) ببين شوق و رضا را&nbsp;</span></p> Wed, 10 Apr 2019 07:40:00 GMT نمک گير http://entezarabyek.ParsiBlog.com/Posts/179/%d9%86%d9%85%da%a9+%da%af%d9%8a%d8%b1/ <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: #000080;"><span style="font-size: medium;">عمري گدا و همنفس شاه مي شدم<br />با روضه اش رفيق غم و آه مي شدم<br />مي ديد آب از اين غم جانکاه مي شدم<br />وقتي که داشتم به در از راه مي شدم<br />بي سرپناه بودم و صياد من رسيد<br />نام <span style="color: #ff0000;">حسين <span style="color: #000080;">باز به فرياد من رسيد</span></span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: #000080;"><span style="font-size: medium;">***</span></span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: #000080;"><span style="font-size: medium;">در بند خويش بودم و درگير او شدم<br />با طعم اشک روضه نمک گير او شدم<br />در داغ عشق سوختم و پير او شدم<br />آسوده از دو عالم و تسخير او شدم<br />دارم هواي هر که شود با <span style="color: #ff0000;">حسين <span style="color: #000080;">د</span><span style="color: #000080;"><span style="color: #000080;">وست</span><br />بيزارم از هر آنچه که بي رنگ و بوي اوست</span></span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: #000080;"><span style="font-size: medium;">***</span></span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: #000080;"><span style="font-size: medium;">شکر خدا ز بزم <span style="color: #ff0000;">حسينم <span style="color: #000080;">نکرد طرد<br />سهمي عطا نمود به ما هم ز اشک و درد<br />از چشم سرخ و جامه ي مشکي و روي زرد<br />ممنونشم مصيبت ما را بزرگ کرد</span><br /><span style="color: #000080;">ش</span></span><span style="color: #000080;">کر </span>خدا گرامي مان داشت با <span style="color: #ff0000;">حسين<br /><span style="color: #000080;">با ما خداست تا به لب ماست يا</span> <span style="color: #ff0000;">حسين</span></span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: #000080;"><span style="font-size: medium;">***</span></span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: #000080;"><span style="font-size: medium;">در مجلس <span style="color: #ff0000;">حسين <span style="color: #000080;">نفس تازه مي کنم<br />هيئت، خطابه، سينه زني، خيمه و علم<br />روضه، زمينه، شور، مناجات، اشک و دم<br />اين حاصلش، نمي گذرم هرگز از ستم<br /></span></span><span style="color: #000080;">ذلت نمي پذيرم و تسليم، هيچ گاه</span><br />مظلوم را هر آنکه شود مي شوم پناه<br /></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: #000080;"><span style="font-size: medium;">***</span></span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: #000080;"><span style="font-size: medium;">هرگز مباد دفعه ي آخر زيارتش<br />روزي دهد خداي <span style="color: #ff0000;">حسين<span style="color: #000080;"> از شفاعتش</span></span><br />ثابت قدم شويم به راه شهادتش<br />در سايه سار صحبت اصحاب و حضرتش<br />ما را خدا حيات و مماتي چو او دهد<br /></span><span style="font-size: medium;">&nbsp;نزد خودش به خاطر او آبرو دهد</span></span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: #000080;"><span style="font-size: medium;">***</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><span style="font-size: medium;">ديگر مباد رخصت تيري به حرمله<br />کوفي گري، امام کشي، رقص و هلهله<br />بر پاي کودکان حرم زخم و آبله<br />بر خارهاي سوخته ترسان به هروله<br />امروز <span style="color: #ff0000;">کربلا <span style="color: #000080;">شده هر گوشه از جهان<br /></span></span><span style="color: #000080;">بر روي دست، دست نهادن نمي توان</span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: #000080;"><span style="font-size: medium;">***</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><span style="font-size: medium;">شيعه هنوز هست دفاع از <span style="color: #ff0000;">حرم <span style="color: #000080;">غمش<br />چون زنده است از صفر و از محرمش<br />چشم انتظار</span> <span style="color: #008000;">طالب خون معظمش</span><br /></span>قسمت کند خدا بروم زير پرچمش<br />جان بي بهاست، در رهش اما خريدنيست<br />پابوسي <span style="color: #ff0000;">حسين <span style="color: #000080;">چه زيبا و ديدنيست</span></span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: #000080;"><span style="color: #3366ff;"><span style="font-size: medium;">حسن صياد</span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: #000080;"><span style="color: #3366ff;"><span style="font-size: medium;"><img style="vertical-align: middle;" title="وبگاه انتظار-حسن صياد" src="https://cdn.mashreghnews.ir/files/fa/news/1395/2/20/1618535_735.jpg" alt="نمک گير" width="500" height="375" /><br /></span></span></span></p> <p>&nbsp;</p> Wed, 10 Apr 2019 07:40:00 GMT بهار سجده‌هاي ناب http://soleyeavazblogfaco.ParsiBlog.com/Posts/683/%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1+%d8%b3%d8%ac%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%8a+%d9%86%d8%a7%d8%a8/ <h2><span style="color: #008080;">آسمـــان در شــــام ميـلاد تــو نــــوري تازه يافت</span></h2> <h2><span style="color: #008080;">قــدسيــان را محفــــل ادراک ، شـوري تازه يافت</span></h2> <p><span style="color: #008080;"><br /></span></p> <h2><span style="color: #008080;">غرق نـــــور معنـــويّــــت در ســـرابُستـــان وحي</span></h2> <h2><span style="color: #008080;">همره جبـــريـــل ، پيغمبــــر حضــــوري تازه يافت</span></h2> <p><span style="color: #008080;"><br /></span></p> <h2><span style="color: #008080;">دست افشان عيســي مـريـم که جاني نـو گرفت</span></h2> <h2><span style="color: #008080;">پايکوبان مـــوســـي عمـران که طـوري تازه يافت</span></h2> <p><span style="color: #008080;"><br /></span></p> <h2><span style="color: #008080;">در شبستـــان به نـــور عشـــق آذيــن حسين(ع)</span></h2> <h2><span style="color: #008080;">آسمــــان ديـــــن ز ميـلاد تــــو هــوري تازه يافت</span></h2> <p><span style="color: #008080;"><br /></span></p> <h2><span style="color: #008080;">اي بهـــار سجـــده هــــاي نـــاب ، زيـن العابـدين</span></h2> <h2><span style="color: #008080;">منبــــر و محــــراب بــــا نامت ظهـوري تازه يافت</span></h2> <p><span style="color: #008080;"><br /></span></p> <h2><span style="color: #008080;">چون علي(ع) در خطبه آن کردي که ارکان ستم</span></h2> <h2><span style="color: #008080;">رو بـــه ويــرانــي نهاد امّــت شعـوري تازه يافت</span></h2> <p><span style="color: #008080;"><br /></span></p> <h2><span style="color: #008080;">در بهـــار انقلاب عشــق ، بـــــزم عــــاشقــــان</span></h2> <h2><span style="color: #008080;">بــــا طلـــوع مهـــر ميلادت ســـروري تازه يافت.<br /></span></h2> Wed, 10 Apr 2019 07:36:00 GMT مصباح الهدي http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/963/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad+%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%af%d9%8a/ <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اي آسمان با چشم دل فضل و كرامت را ببين <br /> آمد حسين ابن علي(ع) شوق شهادت را ببين<br /> &nbsp;از مقدم او با صفا باغ ولايت را ببين <br /> در چهره ي شير خدا شوق و رضايت را ببين<br /> <br /> در عرش از ميلاد او شادي فراوان گشته است<br /> &nbsp;بيت اميرالمومنين(ع) همچون گلستان گشته است<br /> ذكر ملائك يك به يك آيات قران گشته است&nbsp; <br /> ورد لب اهل زمين تسبيح يزدان گشته است </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">در بيت زهرا(س) و علي(ع) جبريل مي خواند غزل<br /> خندد حسين ابن علي(ع) شيرين تر از قند و عسل<br /> از بس كه خوش سيماست او ، گرديده او ضرب المثل<br /> دلدادگان كوي او، خيل ملائك از ازل</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">بگذاشت پا روي زمين چون خامس آل عبا<br /> بر روي دست خويشتن قران گرفته مصطفي(ع)<br /> زهرا(س) به حال سجده و دارد به لب شكر خدا<br /> تهليل و تحميد خدا ورد لبان مرتضي(ص)</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">با بذل جان خويشتن اسلام را احيا كند<br /> قران كتاب وحي را با خون خود معنا كند<br /> در اين جهان او پرچم عدل و شرف بر پا كند<br /> با ترك سر فرمان حق را مو به مو اجرا كند </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">بگذاشت پا بر روي خاك، آن دلربا، آن بهترين <br /> دنيا به يمن مقدمش زيباتر از خلد برين<br /> خرسند اهل آسمان، خرم همه اهل زمين<br /> تبريك گويد بر نبي(ص)،روح القدس، روح الامين</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">ماه امير المومنين(ع)، خورشيد بزم&nbsp; مومنان<br /> سرتا به پا شور و شعف،معنا و مفهوم اذان <br /> هم خامس آل عبا(ع)، هم پيشواي شيعيان <br /> جسم به خون غلطيده اش، آيات حق را ترجمان </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">هر عاقلي ديوانه اش، هر مومني پروانه اش<br /> اهل سماوات و زمين، جمله گداي خانه اش<br /> در مدح او گويد سخن، هم خويش هم بيگانه اش &nbsp;<br /> نوشيده هر آزاده اي، مي از لب پيمانه اش </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">آمد به دنيا تا كند شور حسيني را به پا<br /> آمد كه در راه خدا گردد سرش از تن جدا <br /> آمد كه او در خون خود با شوق بنمايد شنا<br /> آمد كه هر آزاده را با حق نمايد آشنا</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">آمد به دنيا تا شود ناجي ترين نوح جهان <br /> آمد به دنيا تا شود عيساي هر عهد و زمان<br /> آمد به دنيا تا شود مصباح ره گم كردگان<br /> آمد به دنيا تا شود محبوب قلب شيعيان</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">دنيا گلستان مي شود، از غنچه ي لبخند او<br /> شيرين تر از شهد و عسل، لبهاي همچون قند او<br /> دل مي برد از عاشقان، افتاده دل در بند او <br /> راه سعادت راه او، پيوند حق ، پيوند او<br /> <br /> </span></p> Wed, 10 Apr 2019 07:31:00 GMT فقر فرهنگي و ادبي گفتگوها http://m12s14.ParsiBlog.com/Posts/922/%d9%81%d9%82%d8%b1+%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%d9%8a+%d9%88+%d8%a7%d8%af%d8%a8%d9%8a+%da%af%d9%81%d8%aa%da%af%d9%88%d9%87%d8%a7/ <p>اخيرا يکي از آثار جمالزاده داستان نويسنده برجسته معاصر را مطالعه مي کردم واز اشراف خارق العاده او بر ادبيات وارجاع مکرر ديالوگ شخصيت هاي قصه به اشعار بزرگان اين سرزمين در جاي جاي داستان به حيرت افتادم از مباحث علمي ورياضي وفلسفي مطرح در آن کتاب مي گذرم که آنها نيز در نوع خود کم نظير بودند،</p> <p>اين را مقايسه کنيد با ديالوگ هاي سطحي وفاقد هر نوع هنر وفصاحت وبلاغت را در فيلم هاي سينمايي وتلويزيوني امروز که حاکي از بي سوادي ونا آگاهي فيلم نامه نويسان ميدان دار وميدان داري افراد فاقد فکر وفرهنگ در فرهنگ وهنر کشور است متاسفانه علم وهنر سوزي بليه عام در رسانه هاي رسمي وغير رسمي گشته است واين مساله علاوه بر تبعات منفي فرهنگي لوازم سوء اجتماعي وسياسي دارد&nbsp;</p> <p>در قرآن کريم دوبار&nbsp; سفارش به قول سديد شده است&nbsp; وقول سديد را به سخن استوار ودرست و به سخنداني&nbsp; ترجمه کرده اند و زماني سخن حداقل در شکل سديد مي شود که شنيده هاي آن مردم سديد باشد ودرست ودقيق سخن گفتن بر اشراف بر زبان وبرخورداري از جامعيت اصطلاحات باز مي گردد متاسفانه نسل امروز انبان اصطلاحاتش بسيار اندک شده است چون رسانه هايي که خود خوراک فرهنگي مي دهند بشدت فقر فرهنگي دارند لذا مردم نوعا يک جور واز اصطلاحات محدود در سخن گفتن استفاده مي کنند واين باعث مي شود اساسا احساسات وانديشه ها درست منتقل نشود</p> <p>اين مساله علاوه&nbsp; بر ايجاد سوء تفاهم ها زيبايي هاي معنوي وادبي را در تعاملات از بين مي برد مهم ترين ابزار ما در تعاملات اجتماعي وخانوادگي زبان است اگر اين زبان فاخر واديبانه&nbsp; وسنجيده سخن بگويد فضاهاي ارتباطي هم از&nbsp; زيبا يي وهم از دقت در انتقال افکار وحالات به هم&nbsp; برخوردار خواهد بود وآگاهي از ادبيات غني گذشته واحاطه بر اصطلاحات وواژگان سهم مهمي دراين زمينه دارد&nbsp;</p> <p>&nbsp;اگر فضاي شنيدن وگفتن ما از واژگان اندک وسطحي انباشته باشد سطح فکر جامعه نيز به خودي خود پايين مي آيد چراکه به تعبير زباشناسان ما با سخن گفتن مي انديشيم وهمچنين زيباييها وظرايف جهان را نخواهيم شناخت وظرايف کتاب هاي مرجعي چون نهج البلاغه وقرآن وديوان حافظ ومثنوي&nbsp; را نيز درک نخواهيم کرد وبه عکس در برخورداري از واژگان متنوع سطح فکر بالا مي رود وفضاي انتقال احساسات نيز توسعه مي يابد واساسا گفتگو به معناي دقيق رخ مي دهد والا جامعه با صرفا با هم در ارتباط است نه علاوه بر ارتباط در ارتزاق فکري از هم وارتقاء روحي&nbsp;</p> <p>متاسفانه فقر واژه شناسي وضعف ادبي به نحوي عمومي&nbsp; شده که حتي مترجمان منابعي متعالي چون قرآن&nbsp; در ترجمه اصلا آن فصاحت وسديد گويي قرآن را نمي بينند ومنتقل نمي سازنند در ترجمه اي ديدم مکر را به حيله وحيله را به مکر ترجمه کرده بود که هردو غير دقيق ونادرست بود&nbsp;</p> <p>لذا بهتر است چون گذشته نه چندان دور سواد ادبياتي جدي گرفته شود تا هم درک از جهان ومتون معتبر دقيق تر شود وهم تنوع ورنگانگي وزيبايي را در سخن گفتن ها ببينيم وهم با هم گفتگوي بهتري داشته باشيم</p> Wed, 10 Apr 2019 07:27:00 GMT پاسداري قرين به جانبازي http://soleyeavazblogfaco.ParsiBlog.com/Posts/682/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a+%d9%82%d8%b1%d9%8a%d9%86+%d8%a8%d9%87+%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%8a/ <h2><span style="color: #800000;">پــــاســـدار جملـه ارزش ها حسين</span></h2> <h2><span style="color: #800000;">مکتب تــــوحيـــــد را معنــــا حسين</span></h2> <p><span style="color: #800000;"><br /></span></p> <h2><span style="color: #800000;">نـــــاشـــــر انـــــوار ذات ســـرمدي</span></h2> <h2><span style="color: #800000;">نـــــاصـــــر اسلام نــــــاب احمــدي</span></h2> <p><span style="color: #800000;"><br /></span></p> <h2><span style="color: #800000;">نــــوربخــــش محفــــل افلاکيــــــان</span></h2> <h2><span style="color: #800000;">خاک راهــــــش تـــوتيــــاي خاکيان</span></h2> <p><span style="color: #800000;"><br /></span></p> <h2><span style="color: #800000;">افتخــــــــار انبيــــــــــا و اوليـــــــــا</span></h2> <h2><span style="color: #800000;">عــــروةالوثقــي و مصبـــاح الهـدي</span></h2> <p><span style="color: #800000;"><br /></span></p> <h2><span style="color: #800000;">چـــون صبــاح ســوم شعبـان دميد<br /></span></h2> <h2><span style="color: #800000;">مــژده ي جانبخـش ميلادش رسيد</span></h2> <p><span style="color: #800000;"><br /></span></p> <h2><span style="color: #800000;">چارمين روز از مه شعبان به گوش</span></h2> <h2><span style="color: #800000;">آمد اين پيغام جانبخش از سروش:</span></h2> <p><span style="color: #800000;"><br /></span></p> <h2><span style="color: #800000;">پــــاســــــدار دين حـــق را ياوري</span></h2> <h2><span style="color: #800000;">يـــــــــاور شيـــــراوژن نــام آوري</span></h2> <p><span style="color: #800000;"><br /></span></p> <h2><span style="color: #800000;">حق عطا فرمود بر يعســوب ديـن</span></h2> <h2><span style="color: #800000;">حيـــــدر صفـــــدر اميــرالمـؤمنين</span></h2> <p><span style="color: #800000;"><br /></span></p> <h2><span style="color: #800000;">نـام او عبّــــاس اباالفضلش لقب</span></h2> <h2><span style="color: #800000;">معنــــي اخلاص و مفهـــوم ادب</span></h2> <p><span style="color: #800000;"><br /></span></p> <h2><span style="color: #800000;">پـــــاسداري را سـرافـرازي از او</span></h2> <h2><span style="color: #800000;">افتخـــــار نــام جــانبــــازي از او</span></h2> <p><span style="color: #800000;"><br /></span></p> <h2><span style="color: #800000;">تا که مستحکـم شود ارکان دين</span></h2> <h2><span style="color: #800000;">پاسداري شـد به جانبازي قرين.<br /></span></h2> <p><span style="color: #800000;"><br /></span></p> Wed, 10 Apr 2019 07:09:00 GMT رباعيات شعبانيه http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/962/%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%aa+%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%87/ <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">&laquo;1&raquo;<br /> تو معني آيه هاي قران هستي<br /> تو روح دعا و اصل ايمان هستي</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">درياب مرا كه سخت بيمارم من<br /> اي آن كه طبيب دردمندان هستي<br /> &laquo;2&raquo;<br /> تو يوسف نسل پاك زهرا(س) هستي<br /> تو نوح ترين ناجي دنيا هستي </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">صد بار اگر كه ما بميريم چه غم<br /> زيرا كه تو استاد مسيحا هستي <br /> &laquo;3&raquo;<br /> آئينه ي حق نماست رخسار حسين(ع)<br /> آيات خداست جمله گفتار حسين(ع)</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">چون زنده شد اسلام ز ايثار حسين(ع)<br /> اسلام الي الابد، بدهكار حسين(ع)<br /> &laquo;4&raquo;<br /> نور ابد و ازل حسين (ع)است حسين(ع)<br /> در سعي و عمل، مثل حسين(ع) است حسين(ع)</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">مانند علي(ع) شجاع و با تقوا اوست<br /> بر شير خدا بدل حسين(ع) است حسين(ع)<br /> &laquo;5&raquo;<br /> &nbsp;شب تا به سحر خدا خدا مي گويد<br /> در حال مناجات و دعا مي گويد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">شكرانه ي فضل و رحمت حضرت حق<br /> با عشق و رضا، حمد و ثنا مي گويد<br /> &laquo;6&raquo;<br /> امشب كه در رحمت حق وا شده است<br /> خرم به جهان گلشن و صحرا شده است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">در عرش همه فرشتگان خرسندند<br /> قران خدا دو باره معنا شده است<br /> &laquo;7&raquo;<br /> شعبان شد و يك باره جهان زيبا شد<br /> خرم همه باغ و گلشن و صحرا شد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;از رويش گلهاي محمدي(ص) در اين فصل بهار<br /> &nbsp;دين زنده شد و كتاب حق احيا شد <br /> &laquo;8&raquo;<br /> سيماي بهشت در نگاهش پيداست<br /> محبوب خداست، از پگاهش پيداست</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">با حضرت دوست حال خوش دارد او<br /> اين حالت خوش ز اشك و آهش پيداست<br /> &laquo;9&raquo;<br /> ماه است و همه وجود او اميد است<br /> هريك ز دو چشم حضرتش خورشيد است </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">پروانه صفت به گرد شمع رخ دوست<br /> تا چشم گشوده روز و شب چرخيد است <br /> <br /> </span></p> Tue, 09 Apr 2019 07:16:00 GMT