مجله پارسي نامه - خبر، گزارش، تحليل http://Www.ParsiBlog.com/Mag/rss/12/خوراک خوان مجله پارسي نامه، سرويس وبلاگ نويسي پارسي بلاگ - مجله پارسي نامه - خبر، گزارش، تحليل fa ParsiBlog.com RSS Generator Mon, 04 Jul 2022 10:21:33 GMT پارسي بلاگ دو اتفاق مهم http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1480/%d8%af%d9%88+%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82+%d9%85%d9%87%d9%85/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا&nbsp;</span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;" dir="ltr"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">1-بعد از فتواي يکي از مراجع تقليد عراق، مبني بر وجوب خروج نيروهاي آمريکايي از عراق، <span style="color: #ff0000;">آمريکا ذليلانه به عراق تعهد داد که جلوي حملات اسرائيل به مراکز نظامي نيروهاي جريان مقاومت در عراق را بگيرد.</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">&nbsp;2-مايک پمپئو وزير خارجه آمريکا درسازمان ملل به قدرت ايران اعتراف <span style="background-color: #ffff99;"><span style="color: #0000ff;">و از کشورهاي جهان درخواست کمک براي کنترل ايران کرد</span></span>.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">دو اتفاق فوق، <span style="color: #ff0000;">يعني پايان کدخدايي آمريکا!</span> <span style="color: #0000ff;">آيا رئيس جمهور ايران، فردا براي رضايت کدخدا، در جهت تضعيف اقتدار کشور، سخني مي&zwnj;گويد؟!</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">آمريکا براي ايجاد ائتلاف بر عليه منافع ايران در خليج فارس، نتيجه لازم را نگرفت <span style="color: #ff0000;">ولذا متوجه زوال خود و عدم توجه کشورهاي جهان به آمريکا شد!</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">&nbsp;<span style="background-color: #00ffff;"><span style="color: #800000;">يحتمل رمز پيام وزير خارجه آمريکا، خطاب به اصلاح طلبان، اعتداليون، فتنه&zwnj;گران و براندازان در قدرت است</span></span>، <span style="color: #0000ff;">تا انقلاب اسلامي را در راستاي منافع شيطان بزرگ، کنترل نمايند!</span></span></strong></p> <p style="text-align: left;"><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: 9pt;">والسلام</span></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> Sat, 31 Aug 2019 12:53:00 GMT تحريم ظريف باورکردني نيست! http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1479/%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d9%85+%d8%b8%d8%b1%d9%8a%d9%81+%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86%d9%8a+%d9%86%d9%8a%d8%b3%d8%aa!/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا&nbsp;</span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;" dir="ltr"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">جواد ظريف وزير خارجه، پس از ملاقات با مکرون رئيس جمهور فرانسه گفت: <span style="color: #0000ff;">&laquo;علي&zwnj;رغم تلاش&zwnj;هاي آمريکا براي تخريب دموکراسي امروز با رئيس&zwnj;جمهور فرانسه، امانوئل ماکرون و ژان ايو لورديان در پاريس ديدار کردم.&raquo; </span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">عجيب است! ظ<span style="color: #ff0000;">ريف تحريم نبود، به هواپيمايش در اروپا بنزين نمي&zwnj;دادند</span>!، <span style="background-color: #00ffff;"><span style="color: #800000;">اما تحريم که شده، راحت به تور اروپا مي&zwnj;رود و بنزين هم برايش آزاد است!</span></span> پس؛ تحريم ظريف، باورکردني نيست!</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">مکرون رئيس جمهور فرانسه مدتي قبل در ملاقات با نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستي به رمز مهمي اشاره کرد و گفت: <span style="background-color: #ffff99;"><span style="color: #ff0000;">&laquo;بايد برجام را حفظ کنيم، ما بايد از ميانه&zwnj;روها در ايران حمايت کنيم، <span style="color: #0000ff;">نه اينکه مأموريتشان را سخت کنيم!&raquo;</span></span></span></span></strong></p> <p><span style="background-color: #ccffff;"><span style="color: #993366;"><strong><span style="font-size: 9pt;">واقعا دستور العمل مأموريت سه کشور اروپايي و احيانا آمريکا، به دولت ميانه&zwnj;رو حسن روحاني چيست؟!</span></strong></span></span></p> <p><span style="color: #000000;"><span style="background-color: #ccffff;"><strong><span style="font-size: 9pt;"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt;">مأموريت اعلاني مکرون، به ظريف و روحاني، فعلا در حوزه برجام است! لذا آقاي ظريف در سفر به نيويورک و ملاقات اخير با مکرون، <span style="color: #0000ff;">قول عدم خروج ايران از برجام و گسترش برخي از بخشهاي برجام را براي کسب رضايت آمريکا را داده است!</span></span></p> </span></strong></span></span><span style="background-color: #ccffff;"><span style="color: #993366;"><strong>&nbsp;</strong></span></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: 9pt;">والسلام</span></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> Thu, 29 Aug 2019 08:31:00 GMT حذف 4 صفر توطئه نيست؟! http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1478/%d8%ad%d8%b0%d9%81+4+%d8%b5%d9%81%d8%b1+%d8%aa%d9%88%d8%b7%d8%a6%d9%87+%d9%86%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d8%9f!/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا&nbsp;</span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;" dir="ltr"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">شتاب دولت براي حذف چهار صفر از پول ملي براي چيست؟! <span style="color: #333399;">آيا قصد حل مشکلات اقتصادي کشور و مردم را دارد؟!</span> <span style="color: #ff0000;">آيا هدف دولت، آشوب اقتصادي به قصد افزايش تورم و ايجاد فتنه 98 است؟!</span> <span style="color: #0000ff;">آيا هدف دولت، کاهش فشار بر دوستان متهم و فاسد اقتصادي است؟!</span> <span style="color: #800000;"><span style="background-color: #ffff99;">آيا بدنبال فراموشي کاهش ارزش پول ملي است؟</span></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">سابقه دولت حتي در تغيير رنگ اسکناس هم در راستاي اهداف آمريکا تعريف مي&zwnj;شود! <span style="color: #ff0000;"><span style="background-color: #00ffff;">مثلا در سال 92 اولين خيانت را در تغيير رنگ، حذف نام خليج فارس و آرم سازمان انرژي اتمي کشور از اسکناسهاي 50 هزار ريالي بود!</span></span> که بجاي آن، رنگ موذي بنفش و سردر دانشگاه تهران نقاشي شد!</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">وقتي کشور شرايط اقتصادي پايدار ندارد و حسن روحاني همچنان منتظر معجزه اروپا است، <span style="color: #ff0000;">پس هدف دولت از کاهش 4 صفر، رفع مشکلات اقتصادي نيست!</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">هدف قطعي دولت <span style="background-color: #ffff99;">اولا ايجاد فتنه اقتصادي،</span> <span style="color: #0000ff;">ثانيا با کاهش 4 صفر از پول ملي، مردم فريب خورده و مبالغ اختلاس دزدان همکار و رأي جمع کن حسن روحاني را ناچيز تصور مي&zwnj;کنند</span> و <span style="color: #ff0000;">ثالثا مردم خيانت دولت در توزيع 22 ميليارد دلار ارز و خروج بيش از 60 تن طلا از خزانه بيت المال را فراموش کنند!</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">فرشاد مومني، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه علامه در خصوص حذف صفرها از پول ملي گفت: &laquo;خاضعانه از نمايندگان مجلس مي&zwnj;خواهم تا قبل از اينکه از دولت، تضمين لازم را براي حذف صفرها نگرفتند، اجازه ندهند <span style="color: #800000;"><span style="background-color: #00ffff;">اين اقدام نمايشي اتفاق بيفتد. يکي از مشکلات حذف صفرها حساسيت زدايي از اختلاس&zwnj;هاست.</span></span></span></strong></p> <p style="text-align: left;"><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: 9pt;">والسلام</span></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> Thu, 29 Aug 2019 08:31:00 GMT خانواده؛ دشمن كاپيتاليسم 2 http://rastan.ParsiBlog.com/Posts/1000/%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%9b+%d8%af%d8%b4%d9%85%d9%86+%d9%83%d8%a7%d9%be%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%b3%d9%85+2/ <p><strong><span style="color: #ff00ff;">زمين؛ منشأ توليد</span></strong><br />پدر سرمايه&zwnj;داري نوين، منشأ توليد را &laquo;زمين&raquo; مي&zwnj;دانست. تمام كارهاي مولّد به زمين ختم مي&zwnj;شود. نجاري كه ميز مي&zwnj;سازد، چوب را از درخت&zwnj;بري خريده است كه او از درختي بريده است كه از زمين برآمده. خياط پارچه را از بافنده مي&zwnj;خَرد و او نخ را از ريسنده و او از دامداري كه پشم مي&zwnj;فروشد و يا كشاورزي كه پنبه. اگر هم مصنوعي باشد از پتروشيمي كه نفت خام را از زمين بيرون آورده. <br />زمين در نظر اسميت مبدأ ثروت است و هر چه توليد باشد، ته آن به زمين بند است؛ كشاورزي، دامداري، معدن و صنعت.<br /><br /><strong><span style="color: #ff00ff;">گدايان خدمتگزار</span></strong><br />پس مشاغل ديگر چه؟ آن&zwnj;هايي كه كارشان مولّد نيست چطور زندگي مي&zwnj;كنند؟ ماجرا از همين&zwnj;جا كم&zwnj;كم آغاز مي&zwnj;گردد. از جايي&zwnj;كه عده&zwnj;اي محصول توليد نمي&zwnj;كنند، بلكه فقط خدمت.<br />كشاورز مثلاً، روزي يك هويج اگر برداشت كند، خُب خودش مي&zwnj;خورد. اگر دو تا برداشت كند چه؟ يكي را به همسايه&zwnj;اش مي&zwnj;تواند بدهد، كسي كه توليد نكرده است. اما چرا بايد اين كار را انجام دهد؟<br />شغل&zwnj;هاي خدماتي از همين&zwnj;جا درست شده&zwnj;اند. كارهايي كه كشاورز به آن&zwnj;ها نياز دارد. فرصت براي نظافت منزل ندارد، يك هويج به همسايه غيرمولّد مي&zwnj;دهد تا منزل او را تميز كند. وقت يا توان آموزش فرزند خود را ندارد، هويج اضافه را مي&zwnj;دهد تا آن&zwnj;كه توان توليد محصول ندارد، فرزند او را آموزش دهد.<br />به اين ترتيب فرد مولّد هزينه زندگي افراد غيرمولّد را تأمين مي&zwnj;كند.<br /><br /><strong><span style="color: #ff00ff;">پيدايش شهرهاي غيرمولّد</span></strong><br />اما اين روند تا كجا مي&zwnj;تواند ادامه پيدا كند؟ روند تأمين غيرمولّدها توسط مولّدها؟ اين را آدام اسميت متوجه نبود. اين&zwnj;كه سنگ&zwnj;بناي اقتصاد آزادش تا كجا پيش خواهد رفت.<br />شهرها كه بزرگ شدند، شدند مأمن افراد غيرمولّد. به قول امروزي&zwnj;ها شغل&zwnj;هاي خدماتي. اگر چه امروز ارائه خدمت را نيز &laquo;توليد&raquo; مي&zwnj;نامند، ولي، از نظر اسميت، پدر كاپيتاليسم، هيچ كار خدماتي به توليد ثروت نمي&zwnj;انجامد.<br />نيازهاي اصلي مردم شهر را چه كسي تأمين مي&zwnj;كند؟ كشاورز چند هويج اضافه داشت كه قرار بود بدهد براي تأمين خدمات خودش. اما اين همه شهروند، آيا خوراك همه اين&zwnj;ها را هم بايد تأمين كند؟<br /><br /><strong><span style="color: #ff00ff;">مصرف بيش از توليد</span></strong><br />خدمات افزايش يافت. كارهاي خدماتي يعني. در دنياي امروز نيروي انساني غيرمولّد بيش از مولّد شده و نيازهاي اصلي تمام اين نيروها به محصول را بايد همان اندك نيروي مولّد تأمين كنند. اين چطور مي&zwnj;شود؟<br />البته كه ابزار آمده. فن&zwnj;آوري ايجاد شده. كشاورز ديگر تراكتور دارد و كمباين. ابزارهايي كه راندمان توليد را بالا مي&zwnj;برد. كشاورز امروز هزار برابر گذشته محصول توليد مي&zwnj;كند. با همان ميزان ساعت كار گذشته. اما چرا ثروت او از گذشته بيشتر نشده است؟<br /><br /><span style="color: #ff0000;">[ادامه دارد...]</span></p> Thu, 29 Aug 2019 08:30:00 GMT آنچه از تربيت عاطفي بايد بدانيم ! http://Komeil1367.ParsiBlog.com/Posts/1491/%d8%a2%d9%86%da%86%d9%87+%d8%a7%d8%b2+%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%aa+%d8%b9%d8%a7%d8%b7%d9%81%d9%8a+%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d8%af+%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%85+!/ <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><strong>&zwj; تربيت عاطفي&nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">برخي از ما با ديدن نشانه هاي رفتاري و گفتاري آدم هاي دور و بر خود؛ از جمله: زورگويي، ديکتاتوري، مال اندوزي، دروغگويي، فحاشي، فحشاء، نابرابري، بي عدالتي، تجاوز به حق ديگران، قانون شکني و... به اين نتيجه رسيده ايم که انسان اساساً به بدي گرايش دارد و راه کج را آسان تر و مشتاق تر از راه راست مي رود.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">اگر نگاه ريشه اي تر به رفتارهاي مثبت و منفي آدم ها داشته باشيم در خواهيم يافت که منشأ رفتارهاشان همان گرايش هاي عاطفي است که خداوند در وجود آن ها نهاده، اما به خاطر نبود تربيت صحيح به بيراهه مي روند.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">انسان از نظر عاطفي قدرت طلب، خود خواه، تنوع طلب، مغروز، خواهان احترامِ ديگران، آماده براي وابستگي روحي به ديگران و... است و حالاتي مانند ترس، خشم، مهر، اندوه، شادي و... در او وجود دارد. هيچکدام از اين گرايش ها بد و غير ضروري نيست و حذف هرکدام از آن ها، زندگي انسان را:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">* از حرکت باز مي دارد؛</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">** از لطافت دور مي کند؛</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">*** به سوي رفتارهاي غير اخلاقي و ناهنجار مي کشاند؛</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">**** به ورطه ي افراط يا تفريط مي اندازد؛</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">***** در جامعه و خانواده منزوي اش مي کند؛</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">عشق، دوستي، مديريت، اقتصاد، تکاپو، آسايش، آرامش، خلاقيت، اختراعات و... همه حاصل وجود همين کشش ها و گرايش ها در ذات انسان است، اما مشکل از جايي آغاز و تصورِ &laquo;گرايش انسان به بدي&raquo; زماني در ذهن ها ايجاد مي شود که گرايش هاي عاطفي انسان به شکل مناسب تربيت نشود. مثلاً اگرانسان:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">@ گرايش به وابستگي روحي به ديگران نداشته باشد، نمي تواند براي خود دوست بيابد يا عاشق شود.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">@ قدرت طلب نباشد، به مديريت بر ديگران تمايل ندارد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">@ خودخواه نباشد، به دنبال حفظ خود و اموال خود نيست.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">@ احترام خواه نباشد، تشخّصي براي خود قائل نيست و عزت نفسش پايمال مي شود.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">@ ترس در او نباشد، به رفتارهاي نامعقول دست مي زند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">@ تنوع طلبي، او را به سوي مطالعه، انديشيدن و نوآوري سوق مي دهد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">@ نيروي خشم باعث مي شود خنثي نباشد و در مقابل تهديدها و ناراستي ها عکس العمل مناسب نشان دهد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">@ و...</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">انسان زماني مي تواند به کمک نيروهاي عاطفي خود چرخ زندگي فردي و اجتماعي اش را به حرکت درآورد که به تربيت اين نيروها توفيق يابد. با تربيت گرايش هاي عاطفي است که انسان:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">الف) راه را به بيراهه نمي پيمايد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">ب) &laquo;شخص&raquo; او محور همه ي تمايلات نمي شود.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">پ) در حق ديگران و نظم اجتماعي خلل ايجاد نمي کند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">ت) رفتارها و گفتارهاي بيجا از او سر نمي زند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">ث) بر نيروهاي دروني خود تسلط دارد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">بنابر اين &laquo;فرمان&raquo; تربيت و اخلاق است که &laquo;اتومبيل&raquo; گرايش هاي عاطفي انسان را در جاده ي سرسبز زندگي به پيش مي راند و از پرتگاه ها و دره هاي کشنده مي رهاند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">انسانِ عاطفي کسي است که:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">1- توانسته نيروهاي عاطفي درون خود را تربيت کند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">2- از نيروهاي عاطفي به شکل شايسته در زندگي روزمره و روابط اجتماعي خود بهره بگيرد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"># ...و سه نکته ي مهم:&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><strong>&nbsp;نکته ي اول)</strong> برخي از ما &laquo;عاطفي بودن&raquo; را با &laquo;احساساتي بودن&raquo; اشتباه مي گيريم و مي انديشيم هرچه انسان ها احساساتي تر و هيجاني تر باشند، عاطفي ترند؛ حال آن که اين دو گاهي در مقابل هم قرار مي گيرند. انسان هاي عاطفي &ndash; برعکس انسان هاي احساساتي - ياد گرفته اند به جاي هيجاني شدن هاي بي مورد، احساسات خود را کنترل و از نيروهاي عاطفي خود به جا و به موقع استفاده کنند. مثلاً انسان هاي احساساتي رود خشم مي گيرند و رفتارهاي خشمگينانه شان بيجا و بي موقع بروز مي کند، اما انسان هاي عاطفي نيروي خشم خود را تربيت کرده و بر او لگام زده اند.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><strong>&nbsp;نکته ي دوم)</strong> هرچند قوت يا ضعف عواطف در انسان به درستي يا نادرستي فرايند تربيت عاطفي بستگي فراوان دارد، اما زمينه هاي ارثي را نبايد در اين مورد ناديده گرفت. بنابراين دقت در زمان ازدواج و برگزيدن همسر از خانواده هاي عاطفي، هم در ايجاد و تقويت فضاي عاطفي زندگي و هم در تولد فرزندان عاطفي بسيار مؤثر خواهد بود.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><strong>&nbsp;نکته ي سوم)</strong> اگر احساساتي بودن، و بيخيال بودن را به صورت يک طيف در نظر بگيريم و عاطفي بودن را در وسط اين طيف قرار دهيم، انسان ها در برخورداري از ويژگي هاي اين سه گروه در طيف ياد شده قرار مي گيرند و سياه يا سفيد مطلق نيستند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">** اگر مي خواهيم عاطفي زندگي کنيم و خانواده اي عاطفي داشته باشيم، بايد به &laquo;تربيت عاطفي&raquo; خود و فرزندان مان توجه کنيم.**</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="color: #ff0000;">(ارديبهشت ماه 98)</span></span></strong></span></p> Thu, 29 Aug 2019 08:30:00 GMT سلبريتيسم يا پادشاهي چشم پرکن ها http://moallemaneh2.ParsiBlog.com/Posts/2/%d8%b3%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d8%aa%d9%8a%d8%b3%d9%85+%d9%8a%d8%a7+%d9%be%d8%a7%d8%af%d8%b4%d8%a7%d9%87%d9%8a+%da%86%d8%b4%d9%85+%d9%be%d8%b1%da%a9%d9%86+%d9%87%d8%a7/ <p> <p><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">بسم الله الرحمن الرحيم</span></span></p> <p style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">&laquo;فاما خداي رومي شهرت و شايعه در شهر ويرجيل به عنوان شيطان توصيف شده است که طاعوني سريعتر از او نيست. در &laquo;انه ايد&raquo; او درج دهنده توانمند اخبار است که از پر و بال و دهان هاي متعددش استفاده مي کند تا خبر را به همه در آسمان و زمين بگويد.&raquo;</span></span></p> <p style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">&laquo;سلبريتيسم&raquo; مانند هر &laquo;ايسم&raquo; ديگري بيان گر يک شيوه و منش است. &laquo;سلبريتي&raquo; چنان که گفته اند شخصي است که در زمينه موسيقي، ورزش، رسانه، سياست، ادبيات و مانند آن در جامعه سرشناس و معروف مي شود و &laquo;سلبرتيسم&raquo; همان سلبريتي زدگي است، يعني سپردن فکر جامعه به سلبريتي ها و پيروي عوام از آنها در فکر و پوشش و انتخاب و...! حال در تبليغ يک کالا يا ترويج يک نوع خاص پوشش يا تبليغ به نفع يک کانديدا يا هر چيز ريز و درشت ديگري که بتواند عرصه اظهار نظر و فضل شود براي او! </span></span></p> <p style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">سلبريتيسم همان &laquo;قارونيسم&raquo; است که رنگ فرهنگي به خود گرفته است. قرآن کريم ويژگي &laquo;قارونيسم&raquo; را چنين برشمرده است:&laquo;در برابر حق سرکش است و از نعمت دنيا سرخوش است(قصص،76) امکانات خود را به رخ ديگران مي&shy;کشد(قصص،79) و دچار خود بزرگ بيني و استکبار است.(عنکبوت،39) و جايگاهش را نتيجه دانش و تلاش خود مي&shy;بيند، نه لطف خدا.(قصص،78)&raquo; سلبريتيسم هم همه اينها را دارد. هم در برابر حق سرکش است، هم به نعمت دنيا خشنود و چند برابر قارون&shy;ها خودنمايي دارد. يک ويژگي مشترک ديگر هم ميان &laquo;سلبريتيسم&raquo; و &laquo;قارونيسم&raquo; وجود دارد: دل گنجشکي! ظرفيتشان کمتر از شهرت و منالشان است. گويند:&laquo;قارون پسر عموي موسي بود و شايد هم عمو! از موسي علم کيميا را آموخت، ولي ظرفيتش را نداشت و خودش را گم کرد و قارون سرکش از حق شد.&raquo; درست مثل سلبريتيست&shy;ها که ظرفيت شهرتشان را ندارند. آشکار است که هر &laquo;سلبريتي&raquo; لزوما &laquo;سلبرتيست&raquo; نيست، چنان که هر دارامندي، قارون نخواهد شد.</span></span></p> <p style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">قرآن کريم در جريان شناسي گروه&shy;هاي مؤثر در اجتماع هم به سلبريتيست&shy;ها پرداخته است، هم به قارونيست&shy;ها! سلبريتيست&shy;ها را &laquo;ملأ&raquo; نام نهاده است و قارونيست&shy;ها را مترف، و اين دو در کنار هم، همواره مخالف و سد راه جبهه حق بوده&shy;اند. &laquo;ملأ&raquo; در قرآن کريم معمولا به معناي خواص قوم است و هم به اشراف و هم به جماعتي از اهل ملکوت اطلاق شده است. اينها با موقعيت و جايگاه خود چشم و دل مردم را پر مي&shy;کنند(الميزان، ج2، ص285) و مردم، در تصميم ، اقدام و جهت گيري خويش منتظر اشاره آنان هستند. </span></span></p> <p style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">زنده&shy;ياد دکتر شريعتي ملأ را چنين تعريف کرده است:&laquo;ملأ &laquo;چشم پرکن&shy;ها&raquo; هستند، يعني نمايندگان زور در جامعه بشري هستند، ملأ يعني کسي که وقتي در جامعه راه مي&shy;رود، چشم&shy;ها را پر مي&shy;کند.&raquo;</span></span></p> <p style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">&laquo;مترف&raquo; نيز کسي است که ثروتش او را به &laquo;خود بي&shy;نياز بيني&raquo;(علق،6و7) کشانده و ثروت و مکنتش او را به سرمستي و شهوت راني کشانده است.</span></span></p> <p style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">قرآن کريم ويژگي&shy;هاي ملأ و مترفان را چنين بر شمرده است:</span></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><span>1.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-feature-settings: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>&nbsp;به خاطر ثروت و موقعيت خود را برتر از ديگران مي&shy;دانند و گمان مي&shy;کنند به خاطر اين برتري نزد خدا جايگاه ويژه&shy;اي دارند: &laquo;وَ قالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوالاً وَ أَوْلاداً وَ ما نَحْنُ بِمُعَذَّبينَ &raquo;&laquo;و گفتند: &laquo;اموال و اولاد ما (از همه) بيشتر است (و اين نشانه علاقه خدا به ماست!) و ما هرگز مجازات نخواهيم شد!&raquo; (سبأ،35)</span></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><span>2.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-feature-settings: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>ميان مردم فتنه و ترس ايجاد مي&shy;کنند تا ستمگران را ياري کنند:&laquo; فَما آمَنَ لِمُوسى&rlm; إِلاَّ ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلى&rlm; خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَ مَلاَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَ إِنَّ فِرْعَوْنَ لَعالٍ فِي الْأَرْضِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفينَ &raquo;&laquo; (در آغاز،) هيچ كس به موسى ايمان نياورد، مگر گروهى از فرزندان قوم او (آن هم) با ترس از فرعون و اطرافيانش، مبادا آنها را شكنجه كنند زيرا فرعون، برترى&rlm;جويى در زمين داشت و از اسرافكاران بود!&raquo;(يونس،83)</span></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><span>3.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-feature-settings: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>با گمراه سازي مردم، آنان را از حق دور مي&shy;کنند: &laquo;وَ قالَ مُوسى&rlm; رَبَّنا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَ مَلَأَهُ زينَةً وَ أَمْوالاً فِي الْحَياةِ الدُّنْيا رَبَّنا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبيلِكَ...&raquo;&laquo;موسى گفت: &laquo;پروردگارا! تو فرعون و اطرافيانش را زينت و اموالى (سرشار) در زندگى دنيا داده&rlm;اى، پروردگارا! در نتيجه (بندگانت را) از راه تو گمراه مى&rlm;سازند!...&raquo;(يونس، 88)</span></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><span>4.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-feature-settings: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>با هر چه مخالف هواي نفسشان باشد، يکسر مخالفند و ذره&shy;اي از آن را برنمي&shy;تابند:&laquo; وَ ما أَرْسَلْنا في&rlm; قَرْيَةٍ مِنْ نَذيرٍ إِلاَّ قالَ مُتْرَفُوها إِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ &raquo;&laquo; و ما در هيچ شهر و ديارى پيامبرى بيم&rlm;دهنده نفرستاديم مگر اينكه مترفين آنها (كه مست ناز و نعمت بودند) گفتند: &laquo;ما به آنچه فرستاده شده&rlm;ايد كافريم!&raquo;(سبأ،34)</span></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><span>5.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-feature-settings: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>با هر اصلاح حقيقي مخالفند و از نفوذ خود براي دور کردن مردم از مصلحان بهره مي&shy;برند:&laquo; وَ انْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَ اصْبِرُوا عَلى&rlm; آلِهَتِكُمْ إِنَّ هذا لَشَيْ&rlm;ءٌ يُرادُ &raquo;&laquo; سركردگان آنها بيرون آمدند و گفتند: &laquo;برويد و خدايانتان را محكم بچسبيد، اين چيزى است كه خواسته&rlm;اند (شما را گمراه كنند)!&raquo;(ص،6)</span></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><span>6.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-feature-settings: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>به گذشته افتخار مي&shy;کنند و از آن دست نمي&shy;کشند:&laquo; وَ كَذلِكَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ في&rlm; قَرْيَةٍ مِنْ نَذيرٍ إِلاَّ قالَ مُتْرَفُوها إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى&rlm; أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلى&rlm; آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ &raquo;&laquo; و اين گونه در هيچ شهر و ديارى پيش از تو پيامبر انذاركننده&rlm;اى نفرستاديم مگر اينكه ثروتمندان مست و مغرور آن گفتند: &laquo;ما پدران خود را بر آئينى يافتيم و به آثار آنان اقتدا مى&rlm;كنيم.&raquo;(زخرف،23)&shy;</span></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><span>7.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-feature-settings: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>خود را طرفدار مردم و خواسته&shy;هاي آنان نشان مي&shy;دهند:&laquo; وَ قالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوني&rlm; أَقْتُلْ مُوسى&rlm; وَ لْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخافُ أَنْ يُبَدِّلَ دينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسادَ &raquo;&laquo; و فرعون گفت: &laquo;بگذاريد موسى را بكشم، و او پروردگارش را بخواند (تا نجاتش دهد)! زيرا من مى&rlm;ترسم كه آيين شما را دگرگون سازد، و يا در اين سرزمين فساد بر پا كند!&raquo;(غافر،26)</span></span></p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 18.0pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">سلبريتيسم در دنياي امروز آميخته&shy;اي از &laquo;ملأ&raquo; و &laquo;اتراف&raquo; است که قدرت رسانه و ثروت را در اختيار خود گرفته است. در واقع سلبريتيسم محصول رسانه است و سلبريتي خود يک رسانه که بسيار اتفاق مي&shy;افتد ابزار دست سياستمداران مزور باشد، چنان که در طول تاريخ چنين بوده است. &laquo;ساحران&raquo; سلبريتي&shy;هاي عصر موسي(ع) بودند که فرعون براي &laquo;برتري جويي&raquo; خود از آنها بهره مي&shy;برد. &laquo;شعراء&raquo; سلبريتي&shy;هاي عصر محمد(ص) بودند که:&laquo; وَ الشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ، أَ لَمْ تَرَ أَنَّهُمْ في&rlm; كُلِّ وادٍ يَهيمُونَ، وَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ &raquo;&laquo;گمراهان از آنان پيروى مى&rlm;كنند، در هر وادى سرگردانند و سخنانى مى&rlm;گويند كه (به آنها) عمل نمى&rlm;كنند؟!&raquo;(شعراء،224-226) متکلمان و فقيهان درباري &laquo;سلبريتي&raquo; عصر خلفا شدند و برخي بحث&shy;هاي بي حاصل کلامي و فقهي را به نفع خودکامگان دامن زدند. گاه هم &laquo;پري بلنده&raquo;ها و &laquo;شعبان بي مخ&raquo;ها سلبريتي عصر محمد رضا شاهي مي&shy;شوند.</span></span></p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 18.0pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">سلبريتيسم امروز، قمپزي است که جز صدا هيچ ندارد و صداي بلند خود را مديون رسانه&shy;هاي نوظهوري است که بي هيچ زحمتي، او را تا دورترين مناطق نفوذ مي&shy;دهد.</span></span></p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 18.0pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">سلبريتيسم آميخته&shy;اي از جهل، احساس زدگي و خودنمايي است. گاه از شدت جهل سخن مولا علي(ع) را به &laquo;کورش موهوم&raquo; نسبت مي&shy;دهد و گاه بزاق دهان مردم را براي جنايتکاران جمع مي&shy;کند تا زرادخانه بيولوژيک آنان را کامل کند. احساساتش زود بر انگيخته مي&shy;شود و از روي احساس زدگي سخن مي&shy;گويد. اما بزرگترين مشخصه سلبريتيسم &laquo;خودنمايي&raquo; است. اين جماعت نه مانند شيخ اجل سعدي است که زندگي را در نکونامي بدانند که به شدت بيسمارک زده معتقد است:&laquo;بدنامي بهتر از گمنامي است.&raquo;</span></span></p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 18.0pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">سلبريتي بودن بد نيست، ولي سلبريتيست بودن چرا! نبايد به سلبريتيست&shy;ها بها داد و آنان را بادکنکي بزرگ کرد، بگذار سرشان گرم تبليغ ماست و دوغ و عطر و زلم زبمبو باشد و هرگاه پا به عرصه&shy;اي گذاشت که جاي او نبود، تنها بايد او را &laquo;هو&raquo; کشيد و تمسخر کرد.</span></span></p> </p> Tue, 13 Aug 2019 08:56:00 GMT سکوت نفرت انگيز ليبراليسم http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1454/%d8%b3%da%a9%d9%88%d8%aa+%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%aa+%d8%a7%d9%86%da%af%d9%8a%d8%b2+%d9%84%d9%8a%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%b3%d9%85/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا&nbsp;</span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="background-color: #ffff99;"><span style="color: #800000;"><strong><span style="font-size: 9pt;">موضع سکوت غيرعقلاني و نفرت&zwnj;انگيز حسن روحاني در توقيف نفتکش انگليسي، شبيه سکوت مرگبار در زمان انهدام پهپاد آمريکايي است!</span></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">گويا شيخ حسن، منتظر بوده و هست! <span style="color: #ff0000;">که کدخدا (آمريکا) يا دوستان انگليس&zwnj;اش، اقدامي بر عليه اقتدار آفرينان سپاه پاسداران انجام دهند</span>! و آنگاه با زبان گزنده تمسخر، ميدان ذلت و حقارت دشمن پسند را بر عليه جريان انقلابي از نيام برکشد!</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="font-size: 9pt;">البته جريان انقلابي هم بر اوضاع منطقه مسلط است و هم از چگونگي اخذ مدرک متقلبانه دکتراي حاج حسن از دانشگاه گلاسگوي انگليس مطلع است!</span></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">جريان انقلابي بخوبي مي&zwnj;داند؛ اگر روحاني بر عليه منافع دوستان انگيسي خود، زبان دازي کند، <span style="color: #ff0000;">ممکن است آنها نارحت شوند و از پشت پرده مدرک دکتري حسن چيزهاي بگويند که منجر به سقوط او و ساير فتنه&zwnj;گران و براندازان در دولت اعتدال گردد!</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">&nbsp;شايد، سکوت نفرت&zwnj;انگيز روحاني در رابطه با توقيف نفتکش انگليسي، برگرفته از تدبير فراگرفته در </span><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">MI6</span><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> انگليس باشد!</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="background-color: #00ffff;">دشتمان گرگ اگر داشت، نمي&zwnj;ناليديم / نيمي از گله&zwnj;ي ما را سگ چوپان خورده!</span> </span></strong></p> <p style="text-align: left;"><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: 9pt;">والسلام</span></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> Mon, 29 Jul 2019 11:12:00 GMT مذاکره غير مستقيم با آمريکا! http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1451/%d9%85%d8%b0%d8%a7%da%a9%d8%b1%d9%87+%d8%ba%d9%8a%d8%b1+%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%85+%d8%a8%d8%a7+%d8%a2%d9%85%d8%b1%d9%8a%da%a9%d8%a7!/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا&nbsp;</span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">نسبت غربزده ها و غربگراهاي ايراني به آمريکا و اروپا، مثل رابطه مادر و فرزندي است! <span style="color: #ff0000;">بطوريکه اگر مادر او را از شير بگيرد، بازهم فرزند بهانه گرفته و بدنبال مادر مي&zwnj;رود و حتي اخم و تهديد مادر هم باعث دوري فرزند از مادر نمي&zwnj;شود!</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">اين روزها ملت ايران در سخت ترين شرايط اقتصادي، شاهدند که <span style="background-color: #ffff99;">&nbsp;آقاي ظريف وزير خارجه، در 3 ماه گذشته<img style="float: left;" src="http://uupload.ir/files/k95u_510.gif" alt="1" width="220" height="275" /> با بهانه&zwnj;هاي واهي 2 بار راهي آمريکا شده، که حاصل سفر او به نيويورک، لذت مصاحبه با خبرگزاريهاي آمريکايي_انگليسي براساس تفکر اومانيسم است!</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">همزمان با سفر آقاي ظريف به آمريکا، رئيس ظريف(حسن روحاني) هم بيکار ننشسته <span style="color: #0000ff;">ولذا با نمايش سريال سخنراني، به هر در بسته و باز مي&zwnj;زند، تا بلکه امتياز ناچيزي از مادران آمريکايي_اروپايي خود در مقابل اجراء نابخردانه و خائننانه برجام، دريافت کند!</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">سئوال! <span style="background-color: #ccffff;"><span style="color: #ff0000;">آيا آمريکا و اروپا، فرزندان ليبرال و رام خود را در احزاب اعتدالي_اصلاح طلبي، در پيچ خطرناک حذف از قدرت(انتخابات مجلس)، رها مي&zwnj;کنند؟!</span></span> قطعا پاسخ منفي است، <span style="background-color: #00ffff;">زيرا اصلاح طلبان و اعتداليون، با خيانت به کشور و ملت خود، بزرگترين خدمات را در مقابل وعده هيچ در برجام، به اربان خود داشته و دارند!</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">ملت ايران فراموش نکرده&zwnj;! <span style="color: #0000ff;">که آقاي ظريف دوبار، بصورت علني (فيلم و تصاوير موجود است) با نمايندگان غرب، براي ماندن اصلاح طلبان برانداز و اعداليون ليبرال در قدرت، ذليلانه به مذاکره نشسته است!</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">آري، اگر اعتداليون و اصلاح طلبان، در انتخابات پيش روي مجلس شوراي اسلامي، <span style="color: #ff0000;">به پرتگاه سقوط از قدرت، نزديک شوند،</span> <span style="color: #ff0000;">قطعا ترامپ و اروپا، آب باريکه&zwnj;اي، مبني بر تعليق برخي تحريمها، باز خواهند کرد،</span><span style="background-color: #00ffff;"> تا اصلاح طلبان و اعتداليون اميد اسرائيل و غرب، با فريب ملت ايران، مجددا در قدرت باقي بمانند!</span></span></strong></p> <p style="text-align: left;"><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: 9pt;">والسلام</span></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> Sun, 28 Jul 2019 09:39:00 GMT درسهاي حسن، از تحريم! http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1448/%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%8a+%d8%ad%d8%b3%d9%86%d8%8c+%d8%a7%d8%b2+%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d9%85!/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا&nbsp;</span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">حسن روحاني در مدت 6 سال رياست جمهوري خود در پاي درس اعتماد به<span style="background-color: #ffff99;"><span style="color: #ff0000;"> کدخدا(آمريکا) 6 درس آموخت، اما عبرتي نگرفت!</span></span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">1-<span style="color: #0000ff;">حسن آموخت! که امکان تحريم نهادهاي انقلاب اسلامي در زمان نوشتن بودجه فراهم است!</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">2-<span style="color: #800000;">حسن آموخت! در برابر دشمنان، رحمابينهم و اشداء بر عليه دوستان انقلاب باشد!<img style="float: left;" src="http://uupload.ir/files/3lrw_510-3.gif" alt="1" width="264" height="220" /></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">3-حسن آموخت! اگر شبکه جاسوسي شيطان بزرگ از درون اتاقهاي رياست جمهور ايران لو رفت <span style="background-color: #00ffff;">و در "سريال گاندو"، هماهنگي دولت با جاسوسان آمريکا افشا شد،</span> <span style="color: #ff0000;">آنگاه حسن مثل کدخدا با حربه تحريم با صدا و سيما برخورد نمايد!</span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">4-<span style="background-color: #ffff99;">حسن آموخت! اگر نتايج اجراء برجام، کشور را به مرز جنگ نظامي با دشمن کشاند، هيچگاه از تمجديد برجام دست برندارد!</span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">5-<span style="color: #0000ff;">حسن آموخت! براي اثر گذاري تحريمهاي کدخدا(آمريکا) بر سفره ملت، چگونه ذخيره دلار و طلاي کشور را نابود کند!</span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">6-حسن آموخت! اگر آمريکا از برجام خارج شد، ايران از برجام خارج نشود! <span style="background-color: #ccffff;"><span style="color: #ff0000;">و اگر حسن، براي خروج از برجام، تحت فشار قرار گرفت،</span> آنگاه با رياست خود بر شوراي عالي امنيت ملي، طرح خروج ميلي&zwnj;متري را که <span style="color: #800000;">موجب نگراني نوچه&zwnj;ي کدخدا، يعني اسرائيل نشود، در پروژه 25 ساله پيش بيني نمايد!</span></span></span></strong></p> <p style="text-align: left;"><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: 9pt;">والسلام</span></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> Sun, 28 Jul 2019 09:35:00 GMT مشاطه هاي خطرآفرين برجام! http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1446/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b7%d9%87+%d9%87%d8%a7%d9%8a+%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%86+%d8%a8%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d9%85!/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا&nbsp;</span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">1-<span style="color: #ff0000;">بخشي از خدمات ظريف به دشمنان!</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">رويترز به نقل از دو منبع آگاه اعلام کرد: <span style="color: #800000;"><span style="background-color: #ffff99;">&laquo;دولت آمريکا فعلا&nbsp;محمدجواد_ظريف، وزير امور خارجه ايران را در فهرست تحريم خود قرار نمي&zwnj;دهد.&raquo;<img style="float: left;" src="http://uupload.ir/files/xdyl_510.gif" alt="1" width="220" height="198" /></span></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">اگر آمريکا ظريف را تحريم کند، نمک نشناسي کرده،<span style="color: #0000ff;"> زيرا وقتي برجام و عواقب آن را بررسيي کنيم، جواد ظريف، به دستور حسن روحاني، بواقع&nbsp;نماينده منافع کدخدا (آمريکا) بوده، نه ايران!</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">&nbsp;<span style="color: #800000;">برجام=با هيچ!</span> <span style="color: #0000ff;">اينستکس=بسته پر از خالي!</span> <span style="color: #ff0000;">اينستکس اروپا = بستن مسير خروج ايران از برجام، براي هميشه!</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">2-مدتي است، جواد ظريف وزير خارجه، براي فريب افکار عمومي در توئيت و سخنرانيهاي خود، <span style="color: #ff0000;"><span style="background-color: #ffff00;">به يک تيم موهوم به نام "بي" اشاره مي کند!</span></span> <span style="color: #0000ff;">اما هيچگاه نگفته، که چگونه زير برجام را که امکان شکايت از آمريکا وجود ندارد، امضاء کرده است؟!</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">رياست محترم قوه قضائيه!<span style="color: #0000ff;"> گيريم که گاندو هم ساخته و پخش نمي&zwnj;شد!</span> آيا&nbsp;قوه قضائيه نبايد به خيانتهاي آشکار در برجام و 2030 رسيدگي نمايد؟</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">3-<span style="background-color: #00ffff;">تقاضا داريم که قوه قضائيه وظيفه خود را به سازندگان سريال گاندو واگذار ننمايد!</span> زيرا خائنين و&nbsp;مشاطه&zwnj;هاي برجام و&nbsp;سند 2030 در دولت و مجلس، نفس صدا و سيما و حق&zwnj;گويان را قطع خواهند کرد.</span></strong></p> <p style="text-align: left;"><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: 9pt;">والسلام</span></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> Sat, 27 Jul 2019 13:17:00 GMT جيغ بنفش همدستان جيسون و زکا! http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1445/%d8%ac%d9%8a%d8%ba+%d8%a8%d9%86%d9%81%d8%b4+%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86+%d8%ac%d9%8a%d8%b3%d9%88%d9%86+%d9%88+%d8%b2%da%a9%d8%a7!/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا&nbsp;</span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">دولت اعتدال در حالي سال ششم خود را به پايان مي&zwnj;رساند که <span style="color: #800000;"><span style="background-color: #00ffff;">سريال گاندو، دولت پخمه حسن روحاني</span></span> را با چالش جدي مواجه کرد! <span style="color: #ff0000;"><img style="float: left;" src="https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/6d68619115029b007970305cc17c2d43/5DB962EA/t51.2885-15/e35/c0.48.540.540a/61998105_142359590162445_948834548493951906_n.jpg?_nc_ht=scontent-frx5-1.cdninstagram.com" alt="1" width="220" height="220" />گويا آب در لانه مورچگان افتاده، که جيغ بنفش رفقاي جيسون رضائيان و نزار زُکا </span><span style="background-color: #ffff00;">(ظريف، آشنا و واعظي)</span> از درون پستوهاي جاسوس&zwnj;پرور دولت ليبرال حسن روحاني، بلند شده است!</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">به جرأت مي&zwnj;توان گفت؛ ميزان خيانت و نفاق دولت حسن روحاني، بر عليه ملت و کشور، به اندازه&zwnj;اي است، <span style="color: #0000ff;">که امکان ساخت ده&zwnj;ها سريال گاندوي يکصد قسمتي وجود دارد، <span style="background-color: #ccffff;">ولذا جيغ بنفش جريان اعتدال_اصلاحات، براي ممانعت از ساخت گاندوهاي بعدي است!</span></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">مثلا! اگر <span style="color: #ff0000;">آقا محمد سريال گاندو، اجراء مخفيانه سند 2030 را در آموزش و پرورش به تصوير بکشد،</span> آنگاه ملت خائنين به فرزندان دلبندشان را در مدارس مي&zwnj;شناسند و لذا طومار نفاق دولت همدست و همکار جيسون رضائيان و نزار زُکا را در هم خواهند پيچيد.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="background-color: #ffff99;"><span style="color: #ff0000;"><span style="background-color: #ccffff;">منافقين "آشنا" بدانند! آفتاب هميشه پشت ابر نمي&zwnj;ماند</span> و به زودي، امام و امت، با بصيرت انقلابي، شما را به زباله&zwnj;دان تاريخ خواهند ريخت.</span></span> <span style="color: #ff00ff;"><span style="background-color: #00ff00;">انشاءالله</span></span><br /></span></strong></p> <p style="text-align: left;"><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: 9pt;">والسلام </span></strong></span></p> Sat, 27 Jul 2019 13:17:00 GMT حفظ شأن چادر و چادري ها http://qalamdoon.ParsiBlog.com/Posts/938/%d8%ad%d9%81%d8%b8+%d8%b4%d8%a3%d9%86+%da%86%d8%a7%d8%af%d8%b1+%d9%88+%da%86%d8%a7%d8%af%d8%b1%d9%8a+%d9%87%d8%a7/ <h1><span style="color: #800080;"><span style="font-size: medium;">حفظ شأن چادر و چادري ها با برداشتن&laquo;چادر الزامي&raquo;از سر متهمان زن/ تصميمي درستي که گرايش به &laquo;حجاب برتر&raquo; را تقويت مي کند </span></span></h1> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800080;"><span style="font-size: medium;"><img src="http://tanineyas.ir/Attachments/Photo/1398/13980404/34026/34026-24240.jpg" alt="دادگاه با حضور متهمين زن بدون چادر " width="500" height="515" /><br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #800080;">ر</span>وژآن زنديه: <strong>قوه قضاييه حکم قلب يک جامعه را دارد. با توجه به اينکه حجت الاسلام سيدابراهيم رئيسي، خود از پيکره دستگاه قضا برخاسته است، انتصاب وي به عنوان رئيس قوه قضاييه، خود تغيير بزرگي است که سال هاي سال است مردم چشم انتظار آن هستند.</strong> <br />طي چهار ماه گذشته که حجت الاسلام رئيسي، رياست بر قوه قضايه کشور را بر عهده گرفته است شاهد تحولات زيادي از ابعاد گوناگون در دستگاه قضا هستيم. وي در سخنراني معارفه خود گفته بود که برنامه تحول قضايي در بستر گام دوم با همکاري همه بخش&zwnj;ها چه دولت و چه مجلس بايد انجام شود و بايد همه تلاش کنند اين گام دوم در عرصه عدالت به&zwnj;خوبي برداشته شود. <br />رئيس دستگاه قضاييه اطاله دادرسي، صيانت از آزادي&zwnj;هاي اجتماعي و حقوق مردم، مسئله تکريم، نقدپذيري، فساد، اشکالات ساختاري و سرمايه&zwnj;گذاري در دستگاه قضايي را از مشکلات، موضوعات و مسائل مهمي دانست که بايد در جاي خود به هر کدام از آن&zwnj;ها پرداخته شود. <br />يک شنبه هفته جاري بود که نخستين گفت وگوي حجت الاسلام رئيسي با مردم با محوريت تشريح سياست&zwnj;ها و برنامه&zwnj;هاي دوره جديد قوه قضاييه و ارائه گزارشي از عملکرد يک سال گذشته اين قوه به مردم روي آنتن تلويزيون رفت. <br />برخي از صحبت هاي رئيس دستگاه قضا مثل اينکه <strong>&laquo; ليست اموالم را علاوه به رهبري به مردم هم اعلام مي کنم؛ ارائه گزارش سالانه عملکرد حساب هاي دستگاه قضا و رويکرد دستگاه قضا را به سمت حفظ حقوق عامه تغيير مي دهيم، تشديد مبارزه با مفاسد اقتصادي ..&raquo; بسيار مورد توجه مردم قرار و رسانه ها قرار گرفت.</strong> <br />از سويي ديگر گزارش حجت الاسلام محسني، سخنگوي دستگاه قضا در نشست خبري هفته قوه قضاييه نيز به خدمات زياد و تحولات قابل توجهي اشاره دارد که بعد از ورود حجت الاسلام رئيسي به قوه قضاييه صورت گرفته است. اقداماتي نظير رسيدگي به 4300 پرونده بلاتکليف ،صادر شدن حکم انفصال 60 قاضي در رده&zwnj;هاي مختلف بود. اين خبر نيز بازتاب زيادي در بين رسانه ها و آحاد مردم داشت. <br /><strong>نکته حائز اهميت در رياست حجت الاسلام رئيسي ديدارهاي وي با اقشار مختلف مردم است. در طول اين چهارماه، رييس قوه قضاييه 6 استان سفر و با مردم و مسئولان قضايي، دانشجويان و افراد بخش خصوصي و روحانيون جلساتي برگزار کرده و نظرات آن&zwnj;ها را در راستاي ارتقاي قوه قضاييه و تحقق عدالت بيشتر گرفته شد.</strong> <br />يکي از اين ديدارها که در روزهاي اخير مورد توجه زيادي قرار گرفته و نتيجه مبارک و مثبت آن را در دادگاه ها شاهد بوده ايم، &laquo; نشست هم انديشي صاحب نظران و نخبگان حوزه حقوق زنان&raquo; با حجت الاسلام رئيسي است.<strong> نشستي که دو موضوع تأکيد رئيس دستگاه قضاييه بر &laquo; کامل شدن لايحه تأمين امنيت زنان&raquo; و &laquo; الزامي نبودن چادر به عنوان پوشش متهمان زن&raquo; مورد توجه رسانه ها و آحاد مردم به ويژه جامعه زنان قرار گرفت.</strong> <br />ورود متهمان زن با چادر به عنوان حجاب برتر، حجابي که معمولا بانوان متدين و متشرع آن را انتخاب مي کنند، براي زنان به ويژه بانوان ملبس به چنين پوششي بسيار گزاف بود. در برهه هاي گوناگون و رياست افرادي چون آيت الله يزدي، شاهرودي و لاريجاني بر دستگاه قضا، اين موضوع از سوي رؤساي شوراي فرهنگي زنان و حتي رئيس بسيج جامعه زنان کشور مطرح شده بود که تا دو روز پيش، مورد کم مهري و کم توجهي قرار گرفت بود. <br /><span style="color: #800080;"><strong>اين مسئله امري واضح است که تکرار برخي از رفتارها، پوشش ها و عادات مي تواند نشانه يک نوع موقعيت اجتماعي شود، حال در نظر بگيرد چقدر &laquo; الزام کردن زنان متهم، چقدر مي توانست در اين صحنه سازي که چادر وسيله اي براي استتار و مخفيگاه زنان متهم است! تأثيرگذار باشد&raquo; اين که زنان متهم آن هم به قانون شکني ها، خلاف کاري ها، اتهامات مختلف از قتل تا کلاهبرداري ... با حجاب برتر، در دادگاه حاضر مي شدند چقدر در مسئله قبح شکني حجاب برتر، تأثيرگذار بود .&raquo; </strong></span> <br /><strong>فرداي روزي که اين درخواست بار ديگر با رئيس جديد دستگاه قضا مطرح شد و حجت السلام رئيسي گفت: &laquo; پوشش متهمان زن لزوما نبايد چادر باشد &raquo; اين اتفاق مهم را رقم خورده شد که متهمان زن- سومين جلسه رسيدگي به اتهامات شرکت متهمان کيميا خودرو- با پوششي که قبلا از آن استفاده مي کردند در دادگاه حاضر شدند. </strong> <br />مينو اصلاني رئيس سازمان بسيج جامعه زنان کشور که در &laquo; نشست هم انديشي صاحب نظران و نخبگان حوزه حقوق زنان&raquo; اين موضوع را با رئيس قوه قضاييه مطرح کرده بود در اين خصوص به خبرنگار ما گفت: <strong>با توجه به اينکه چادر &laquo;حجاب برتر&raquo; محسوب مي&zwnj;شود زيبنده نيست از اين پوشش براي متهمان استفاده شود. </strong> <br />وي با بيان اينکه وقتي متهمين در دادگاه ها با پوشش چادر حضور پيدا مي کردند، اثرات منفي در ذهن جامعه جوان در خصوص اين نوع حجاب ايجاد مي کرد، گفت: <strong>اين که متهمان با همان پوششي که سطح جامعه داشتند در دادگاه حاضر شوند از جريجه دار شدن احساسات جامعه زنان محجبه جلوگيري مي کند.</strong> <br />رئيس سازمان بسيج جامعه زنان کشور بيان کرد: قطعا اين تصميمي در گرايش به حجاب در جامعه کمک خواهد کرد چرا که اين نگاه نادرست را از دختران جوان مي گيرد که چادر پوشش متهمين است نه زنان عادي جامعه! <br />اصلاني در ادامه بيان اينکه چند سالي است بسيج جامعه زنان کشور قضيه حذف چادر اجباري از سر متهمين را پيگري مي کرد، گفت: <span style="color: #800080;"><strong>برداشته شدن چادر الزامي براي حضور زنان در دادگاه ها با نزديک شدن به هفته حجاب و عفاف يک تقارن زيبا و يکي از برجسته ترين اقدامات در حوزه تکريم چادر و اکرام چادري ها بود. </strong></span> <br />وي در پايان گفت: <strong>انتظار مي رود سازندگان و عوامل ساخت سريال ها و فيلم هاي سينمايي نيز به حذف چادر از سر متهمان در ساخت اثر خود توجه داشته باشند تا از طريق رسانه نيز تحکيم اين امر صورت گيرد. </strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;"><strong>انتهاي پيام/*<br /></strong></span></span></p> Mon, 01 Jul 2019 14:29:00 GMT حال بد فرهنگ http://qalamdoon.ParsiBlog.com/Posts/937/%d8%ad%d8%a7%d9%84+%d8%a8%d8%af+%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af/ <h1><span style="font-size: small;"> حال بد فرهنگ&laquo;عفاف و حجاب&raquo;در تلاطم سياست زدگي </span></h1> <div class="LeadDV" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> يکي از مهم ترين عوامل هنجارشکني هاي در مسئله حجاب و عفاف را بايد در سياست زده کردن فرهنگ دانست! بدترين اتفاق ممکن اين است که اخلاق و فرهنگ مردم جامعه، قرباني سياست زدگي شود؛ زيرا فرهنگ سياست زده با به مسلخ کشاندن عفتمداري و پاک زيستي، جامعه را از داشتن نعمت نسلي سالم از نظر جسمي &ndash; رواني و اخلاقي محروم مي کند؛مسئله مهمي که توسعه کشور در ابعاد مختلف فرهنگي، علمي، سياسي و هنري، بر اساس آن بنا نهاده مي شود. </span></div> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">منيره غلامي توکلي: با وجود اينکه چند روزي از ماجراي ضرب و شتم بانوي محجبه آمر به معروف در بخش "خام" شهر رشت، مي گذرد همچنان بازتاب اين حرکت وحشيانه در فضاي مجازي و رسانه ها ديده مي شود. نکته حائز اهميت در اين قضيه، اتفاق نظر اکثريت افکار عمومي در حمايت از اين بانو به عنوان يکي از آمران به معروف و ناهيان از منکر است. <br />به نظر مي رسد صبر مردم به ويژه ساکنان مناطق گردشگري در قبال بي بندباري ها و ولنگاري هاي فرهنگي گردشگران که متأسفانه بيشترشان ايراني و آشنا به موازين شرعي، عرفي و اخلاقي کشور مان هستند به پايان رسيده است.<span style="color: #0000ff;"> بي حرمتي به بانوي محجبه آن هم مقابل چشم فرزندش اگر چه کام هموطنان ما را تلخ کرد اما منجر به يک نوع بيداري فرهنگي شد که مطالبه آن <strong>&laquo; برخورد قاطعنه با هنجارشکنان و حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر &raquo; </strong>است. </span> <br /><strong>اينکه حضور قوي و بصير زنان در ابعاد اجتماعي، سياسي و فرهنگي؛ زمينه هاي آگاهي، رشد و تعالي جامعه را در پي داشته است حرفي از روي گزافه گويي نيست، چرا که تاريخ اسلام و تاريخ انقلاب اسلامي مصداق اين مدعاست و از آنچه در اين چند روز گذشته شاهد آن بوديم بر مي آيد که ورود بانوي محجبه " خام" به فريضه امر به معروف سرآغاز تحولي اساسي و بزرگ در اين زمينه است. </strong> <br />بر اساس گزارشات رسانه ها به ويژه صدا وسيما بسياري از مردم بعد از اين حادثه، صداي اعتراضات خود را از وضعيت حضور گردشگران و رفتارهاي هنجارشکنانه آنها بلندتر از سابق کرده و خواسته شان مبني بر برخورد قاطعانه با اين هنجارشکنان را از سوي نيروي انتظامي و دولت به يک مطالبه عمومي و حق شهروندي تبديل کرده اند، اتفاقي که نقشه شوم دشمنان را در اشاعه بي بندوباري و ولنگاري فرهنگي بر آب خواهد داد.<strong> <br />هتاکي، فحاشي، ضرب و شتم و حتي قتل آمران به معروف، طي دهه گذشته در اخبار و گزارشات مردمي و حتي رسانه ها ديده مي شود تا جايي که بخشي از مردم براي رعايت امنيت خود و خانواده شان؛ انجام فربضه امر به معروف و نهي از منکر را در جامعه محدود کردندو همين امر باعث گستاخي و رفتار قلدرمآبانه بسياري از هنجارشکنان حوزه عفاف و حجاب شده است.</strong> <br />منعفلانه عمل کردن جامعه در قبال هنجارشکنان و خودخوري آنها در محافل هم فکران خود و عدم حمايت درست و منطقي از پليس امنيت اخلاقي از سوي چهره هاي فرهنگي و سياسي، نتيجه اي تلخ در برداشت: اين رويکرد براي عده اي به ويژه فعلان حوزه سياسي اين امر را مشتبه کرد که مردمِ گرفتار، حوصله گرفتاري بيشتر نداشته و &laquo; چنين برخوردهايي جواب نمي&zwnj;دهد و فقط باعث مي&zwnj;شود حال مردم هر روز بدتر از روزهاي قبل شود.&raquo; <strong> <br />افرادي چون پروانه سلحشوري ها و طيبه سياوشي ها که در پارادوکسي عجيب ضمن اينکه خود در زمره بانوان محجبه و قانون گذار هستند، با بهانه تراشي هايي که بوي منفعت طلبي و قرار گرفتن پشت&zwnj;سر متخلفان براي حفظ وجهه اجتماعي از آن به مشام مي رسد ، به دنبال حمايت ضمني از ناقضان قانون شرعي و عرفي حجاب در جامعه هستند. آنها که طيف سياسي شان مسببان اصلي التهاب زدگي در جامعه اند و سعي دارند نااميدي را نيز به اين جامعه القا کنند! با ادله اي سست و بهانه هايي مضحک، ضمن زير سؤال بردن موجوديت و فعاليت &laquo; گشت ارشاد&raquo; خود را به سفاهت زده و مي گويند: &laquo; مي&zwnj;بينيم هر کس مي&zwnj;تواند آمر به معروف شود و چطور چنين چيزي ممکن است؟&raquo;</strong> <br />حال اين سوال به ذهن خطور مي کند : خانم سلحشوري؛ چگونه خود را به فراموشي يا تجاهل زده اند که مسئله امر به معروف از منظر عام نيز تعريف مي شود. يعني؛ هر کس از آحاد ملت مرتکب گناهي شود يا يکي از تکاليف واجب را ترک کند، بر هر شخص مطلعي واجب است وي را از ارتکاب گناه نهي کند. همه مردم چنين حقي را دارند و مي&zwnj;توانند هر کس را در هر مقامي امر و نهي کنند. <br /><span style="color: #ff0000;">چگونه است که ايشان در قامت يک نماينده زن محجبه مجلس شوراي اسلامي به خود اين حق و اجازه را مي دهند با غرض وزي هاي شان، تلويحا فقط از هنجارشکن ها در حوزه عفاف و حجاب حمايت کنند!؟ </span> <br />نه اينکه،<strong> چوب لاي چرخ نيروي انتظامي و عدم حمايت قانوني از آمران به معروف اگر حمايت از بي بندوباري است. نه اينکه انگ بي کفايتي و بلند کردن سر و صداي مردم زدن به گشت ارشاد، عدم موضع گيري صادقانه و منصفانه در برابر اتفاقاتي که در حوزه حجاب و عفاف مي افتد و بسنده کردن به اينکه بايد جايگزين مناسب براي گشت ارشاد معرفي شود، گستاخ کردن قانون شکنان و هنجارشکنان را در پي دارد؟ </strong> <br /> بايد از ايشان و همفکران شان پرسيد به راستي : <span style="color: #800080;">به کجا چنين شتابان!؟ آيا عقبه تاريخي، فرهنگي، ديني و سياسي مردم اجازه مي دهد که ضديت برخي چهره&zwnj;هاي جريان سياسي خاص با مباني ديني بيش از اين نمايان شود؟</span> هر چند که اين واقعيت تلخ بايد علاوه بر منظر سياسي از منظر اجتماعي نيز مورد بررسي قرار گيرد که چرا و چگونه در جامعه اسلامي ما که امر به معروف از بزرگ ترين واجبات ديني محسوب مي شود کار به جايي رسيده است که هنجارشکنان نه تنها شرع واخلاق را به راحتي و بدون نگراني! زير پا مي گذارند بلکه افسارگسيخته به دنبال آزادي عمل بيشتر هستند و ضمن بي توجهي به نيروها پليس امنيت اخلاقي براي ايجاد خفقان و ترس در آحاد جامعه دست به کتک کاري و حتي استفاده از سلاح سرد مي کنند! <br /><span style="color: #0000ff;"><strong>شايد يکي از مهم ترين عامل چنين اتفاقاتي را بايد در سياست زده کردن مسئله حجاب و عفاف دانست! بدترين اتفاق ممکن اين است که اخلاق و فرهنگ مردم جامعه، قرباني سياست زدگي شود؛ زيرا فرهنگ سياست زده! با به مسلخ کشاندن عفتمداري و پاک زيستي، جامعه را از داشتن نعمت نسلي سالم از نظر جسمي &ndash; رواني و اخلاقي محروم مي کند، مسئله مهمي که توسعه کشور در ابعاد مختلف فرهنگي، علمي، سياسي و هنري، بر اساس آن بنا نهاده مي شود. </strong></span> <br /><strong>اين مسئله در ابعاد بين المللي نيز تأثيرگذار است تا جايي که در جبهه جنگ نرم، نه تنها راه هاي نفوذ فرهنگي، وسيع تر و گسترده تر مي شود بلکه دشمن با بهره مندي از چنين فضاي ضد فرهنگي، با موفقيت تمام از بين مردم جامعه براي رسيدن به اهداف خود سربازگيري مي کند و با بي هويت کردن شان آنها را به جنگ علني با فرهنگ خود وا مي دارد. </strong> <br />اتفاقي که براي بانوي گيلاني رخ داد، اگر چه اولين برخورد زشت با آمران به معروف نبود - چندي پيش هم در پارک قيطريه تهران، مردي از سوي چند زن که بدون پوشش در حال بازي واليبال با مردان بودند بخاطر امر به معروف مقابل ديدگان همسر و فرزندش مورد ضرب و شتم قرار گرفت! اتفاقي که بنابر گفته آن فرد که دانشجو نيز بوده است با بي توجهي پليس 110 و اقدام بسيار ديرهنگام سامانه 197 رو به رو شده است! &ndash; ولي با برنامه ريزي دقيق و حمايت از نيروهاي پليس امنيت اخلاقي مي تواند آخرين آن باشد. <br /><strong>از اين رو شايسته است چهره هاي سياسي و مسئولين فرهنگي کشور، مسئله حيا، عفاف و حجاب را بيشتر از گذشته جدي بگيرند و به جاي منفعلانه عمل کردن، کارشکني کردن، اخلاق و فرهنگ مردم جامعه به و يژه در حوزه عفاف و حجاب و پوشش را که ميراث ايراني و گرايش جهاني است قرباني سياست بازي هاي خود نکنند. </strong> <br />انتهاي پيام/*</span></p> Mon, 01 Jul 2019 10:10:00 GMT آخرين سامورايي http://samamos.ParsiBlog.com/Posts/1522/%d8%a2%d8%ae%d8%b1%d9%8a%d9%86+%d8%b3%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d9%8a/ <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">فيلم سينمايي آخرين سامورايي فراتر از جنگ سنت و مدرنتيه، نمادي براي وضعيت کنوني ژاپن به عنوان يک کشور بي ارتش و بي عزت در جامعه بين المللي است. ملتي که ارتش ندارد، و تنها بر اساس قوه شهوت اقتصادي حرکت مي کند، بي ترديد از قوه عاقله نيز بهره اي نبرده است؛ زيرا بر اساس آموزه هاي وحياني قرآن، قواي سه گانه دافعه و جاذبه و عاقله است که انسان را کامل مي کند و همين سه گانه است که در امت ها و ملت ها در ساختار قواي &laquo;اقتصادي&raquo; و &laquo;نظامي&raquo; و &laquo;مديريت فکري و فرهنگي&raquo; تامين کننده سعادت و مولفه هاي اساسي آن، يعني آرامش و آسايش هستند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">کساني که ديروز مانند هاشمي رفسنجاني نسخه آخرين سامورايي را براي ما مي پيچيدند و خواهان ملتي بي ارتش بر ايران هم چون آلمان و ژاپن بودند، همانند کسي است که بخواهد استقلال و عزت خويش را بي حکمت و بر اساس مصلحت شکم و اقتصاد بفروشد و وامدار کدخدايي باشد که جز ظلم و استکبار از شيطنت بزرگي که دارد، چيزي در آستين ندارد و هم چون &laquo;ضحاک ماردوش&raquo; تنها از مغزهاي جوانان و نابودي ملت ها مي تواند زنده باشد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">ذلت نه شايسته انساني عاقل و نه ملت فرهمندي چون ايران است که بخواهد قوت دفاعي و توان دفاعي خود از موشکي و غير موشکي را به ميز مذاکراتي برد که تحت فشار قرار دارد. ايران عزت خويش را در سايه ايمان به خدا و توانمندي و اقتدار خود به دست آورده است و بر آن است تا با سه گانه عقلانيت رهبري وغضب دفاع اقتداري مجاهدان فرامرزي و توان توليد داخلي و اقتصاد مقاومتي جهاني ديگر بسازد و طرحي نو در اندازد و در جهان معاصر تمدن اسلامي را در سايه نظام سياسي ولايي و دولت اسلامي و جامعه اسلامي جهاني سازي کرده و گفتماني عليه گفتمان حاکم استکباري و ظالمانه برقرار کرده و گفتتمان اسلامي را با محوريت عدالت قسطي به حکم آموزه هاي وحياني و کتاب الله جهاني سازد.</span></p> <p><img src="https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1398/03/29/1398032910321075117684754.jpg" alt="" width="800" height="557" /></p> Sat, 29 Jun 2019 14:31:00 GMT جوابي به او نميدهم http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1419/%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%a8%d9%8a+%d8%a8%d9%87+%d8%a7%d9%88+%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%af%d9%87%d9%85/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا&nbsp;</span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">کانونِ اصلي دشمني عليه ملت ايران و انقلاب اسلامي، آمريکا است و لذا آمريکا در 4 دهه گذشته همواره براي تغيير، براندازي و حصر انقلاب اسلامي به هر توطئه&zwnj;اي متوسل شده، <span style="color: #ff0000;">اما به اعتقاد دوستان و اعتراف دشمنان، انقلاب اسلامي، اقتدارش افزون و بازدارندگيش، قدرت نظامي شيطان بزرگ را تحقير کرده است.<img style="float: left;" src="https://media.sarpoosh.com/images/9803/shinzoabe-alikhamenei-meet98032301.jpg" alt="1" width="250" height="167" /></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="color: #0000ff;">يکي از مولفه&zwnj;هاي قدرت اسلام و انقلاب اسلامي در برابر دشمنان، عنصر مقاومت است (کم من فئة قليلة غلبت فئة کثيرة باذن الله)</span> و لذا عظمت، اقتدار و هيبت رهبر معظم انقلاب در ديدار با فرستاده ويژه کاخ سفيد(نخست وزير ژاپن) درس مقاومت بود. بطوريکه ابهت و اقتدار امام خامنه&zwnj;اي، نخست وزير ژاپن را دچار فراموشي مباني ديپلماتيک نمود! </span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">وقتي امام خامنه&zwnj;اي فرمودند: <span style="color: #ff0000;"><span style="background-color: #00ffff;">&laquo;من شخص ترامپ را شايسته&zwnj;ي مبادله&zwnj;ي هيچ پيامي نميدانم و هيچ پاسخي هم به او ندارم و نخواهم داد.&raquo; </span></span>نخست وزير ژاپن پيام ويژه ترامپ را که در روي ميز گذاشته و قصد تحويل آن را به رهبري داشت، بدست گرفته و در زير نشيمن&zwnj;گاه خود قرار داد!</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">آري امام جامعه در مرقد مطهر حضرت روح الله از مقاومت گفت؛ <span style="background-color: #ffff99;">و چه زود جهان اوج مقاومت ملت ايران را مشاهده و جبهه استکبار را متزلزل، گيج و متحير نمود</span> و لذا نماينده سابق مجلس کويت، مقاومت را اينگونه فهميد و در توئيت خود نوشت: <span style="background-color: #00ffff;"><span style="color: #800000;">&laquo;ديروز عبيدالله به امام حسين (ع) در کربلا نامه نوشت و داد به عمرسعد تا امام جوابش رو بده و امام فرمود جوابي نميدهم و حالا تاريخ تکرار مي&zwnj;شود، [ايت الله] خامنه&zwnj;اي : جوابي به او نميدهم.&raquo;</span></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="background-color: #00ffff;"><span style="color: #800000;"><span style="background-color: #ccffff;">آيا ليبرالهاي نفوذي در دولت اعتدال و مجلس شوراي اسلامي به اندازه نماينده سابق مجلس کويت درس مقاومت را فهميدند؟!</span><br /></span></span></span></strong></p> <p style="text-align: left;"><strong> <span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt;">والسلام</span></span></strong></p> <p>&nbsp;</p> Sat, 22 Jun 2019 15:15:00 GMT ردپاي جاهليت مدرن به خيرات اموات رسيد http://qalamdoon.ParsiBlog.com/Posts/933/%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%a7%d9%8a+%d8%ac%d8%a7%d9%87%d9%84%d9%8a%d8%aa+%d9%85%d8%af%d8%b1%d9%86+%d8%a8%d9%87+%d8%ae%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%aa+%d8%b1%d8%b3%d9%8a%d8%af/ <div class="HeadlineDV" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> در ادامه اشاعه فرهنگ هاي غربي، </span></div> <h1><span style="font-size: small;"><span style="color: #800080;">ردپاي جاهليت مدرن به خيرات اموات رسيد/ در قاموس چه کساني حقوق حيوانات با انسان برابر مي شود؟ </span></span></h1> <div class="LeadDV" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong>اينکه جانداري را به عنوان حيوان خانگي از محيط طبيعي خود اسير آپارتمان و سبدهاي کوچک کنيم! از نوع زندگي آزادش، محدود به لباس هاي حيوانات کرده و از نوع مراودات خود با همنوعانش به نشست و برخاست با انسان ها مجبور کنيم و از طرف ديگر به فکر بهترين تغذيه ها و آرايشگاه ها براي او باشيم و در مرگش اشک بريزيم و سنگ قبرهاي فانتيزي تهيه کنيم يا خيرات اموات خود را به او بدهيم.. اين رعايت حقوق و مهرباني به آنهاست! <br /></strong></span></div> <div class="LeadDV" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong>منيره غلامي توکلي</strong></span></div> <div class="LeadDV" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /></span></div> <div class="LeadDV" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong><img src="http://tanineyas.ir/Attachments/Photo/1398/13980231/33653/33653-23736.jpg" alt="" width="500" height="390" /><br /></strong></span></div> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">چند روزي است که فيلم پختن &laquo;غذاي سگ&raquo; به عنوان فاتحه خواني و خيرات درگذشتگان از سوي چند جوان در فضاي مجازي، واکنش هاي بسياري را به دنبال داشته است. از نوع پوشش و حجاب و توضحياتي که فيلم بردار مي دهد به خوبي مشخص است که افراد حاضر در آن آشپرخانه؛ از روشنفکران مدرن محسوب مي شوند! روشنفکراني که بنابر آنچه از فيلم بر مي آيد هر شب جمعه به نيت يکي از رفتگان شان غذاي سگ پخته و خيرات مي کنند! <br /><span style="color: #ff0000;">اما قبل از پرداختن به اين دست کارها و تبليغ کردن اين نوع اقدامات توجه به چند نکته بسيار مهم است که غفلت از آن باعث مي شود آنچه به عنوان خيرات و مبرات براي رفتگان در نظر مي گيريم خالي از خلل نباشد.</span> <br /><strong>آنچه مبرهن است اينکه، اسلام به حقوق حيوانات و اجراي عدالت نسبت به آنها اهميت زيادي داده و آن را در زمره &laquo; حق الله &raquo; مي داند و همگان را در برابر حيوانات مسئول دانسته است. از نظر اسلام نفقه حيوان که شامل مسکن، تغذيه و درمان مي شود از مهم ترين حقوق حيوانات است.</strong> <br />از آنجايي که حيوانات داراي شعور و احساس هستند هر نوع آزار روحي و فيزيکي آنها اعم از مثله کردن، داغ زدن، بارکشيدن بيشتر از توان و رنج دادن او هنگام ذبح کردن و جدا کردن حيوان از نوزادش ... از امور زشت و شيطاني محسوب مي شود. <strong> <br />در اسلام براي تأکيد بر رعايت حقوق حيوانات از ثواب و عذاب الهي استفاده مي شود اين توجه به حقوق حيوانات در اسلام، توجه عام است شامل حيوانات حرام گوشت، نجس و حتي در شرف مرگ هم مي شود. </strong> <br />حضرت علي عليه السلام در خطبه 67 نهج البلاغه مي فرمايند: از خدا بترسيد و تقوا پيشه کنيد که شما در پيشگاه خداوند مسئول بندگان و شهرها و آبادي ها هستيد زيرا از همه چيز حتي از خانه ها و حيوانات بازپرسي خواهيد شد. <br />در آموزه هاي اسلامي آمده است که اگر ظرف آبي براي وضو داريد و حيواني نيز تشنه است آن ظرف آب را به حيوان تشنه دهيد و به&zwnj;جاي وضو، تيمم کنيد. <strong>سيره پيامبر اسلام و ائمه اطهار بيانگر عنايت آن بزرگواران به حقوق حيوانات است و مهم اينکه اين حقوق داراي اسقاط نيست، يعني نمي توان با جلب رضايت حيوان از انجامش سرباز زد! از اين روست که پيامبراکرم(ص) مي فرمايد: &laquo; اگر ستمي که به حيوان مي کنيد بر شما بخشوده شود، بسياري از گناهان شما بخشوده مي شود&raquo; </strong> <br /><span style="color: #ff0000;">به هرحال بايد توجه داشت حقي که حيوان بر گردن انسان دارد بالاتر از حقي نيست که انسان ها بر يکديگر و همنوعان خود دارند!</span> از اين روست که در هنگام اداي حق حيوانات بايد به چند نکته توجه داشت: <span style="color: #800080;"><strong> <br />1. منظور از حقوق حيوانات، حقوق مشابه يا مساوي با انسان ها نيست. زيرا ساختار فکري و اجتماعي حيوانات بسيار ساده تر از انسان ها است. حيوانات به الگوهاي پيشرفته سياسي و اجتماعي نياز ندارند بلکه به آزادي، نور مناسب و فضاي کافي براي نشان دادن رفتارهاي طبيعي خود، غذاي طبيعي و همراهي با هم نوعان خود نياز دارند. وظيفه ما خودداري از زير پا گذاشتن حقوق طبيعي حيوانات است. <br />2. احترام به حقوق حيوانات ملزم به علاقه به آنها نيست. همانگونه که به حقوق انساني همه افرادي که با آنها در ارتباط هستيم احترام مي گذاريم. در حالي که لازم نيست آنها را دوست داشته باشيم. هر چند در اسلام بر شفقت و مهرباني با حيوانات تأکيد شده است. <br />3. مراد از حقوق حيوانات، حق حمايت است. زيرا آنها قدرت مطالبه حق خود را ندارند بنابراين ما مکلف هستيم به حمايت از آنها اقدام کنيم.</strong></span> <br /><strong>با توجه به آنچه گفته شد:</strong><strong> <br /><span style="color: #0000ff;"> آيا مي توان آنقدر به حيوان علاقه مند بود که او را به جاي فرزند و خويشان خود قرار داد يا اينکه براي او حقوقي چون حقوق يک شهروند همنوع قائل شد!؟ <br />اينکه جانداري را به عنوان حيوان خانگي از محيط طبيعي خود اسير آپارتمان و سبدهاي کوچک کنيم! از نوع زندگي آزادش، محدود به لباس هاي حيوانات کرده و از نوع مراودات خود با همنوعانش به نشست و برخاست با انسان ها مجبور کنيم و از طرف ديگر به فکر بهترين تغذيه ها و آرايشگاه ها و البسه براي او باشيم و در مرگش اشک بريزيم و سنگ قبرهاي فانتيزي تهيه کنيم.. اين رعايت حقوق حيوانات و مهرباني به آنهاست! <br /> آيا اولويت بخشيدن حيوان به انسان براي خيرات و مبرات، عزت بخشيدن به حيوان و ترحم به اوست يا پايين آوردن شأن کرامت انساني که مي تواند از اين خيرات بهرمند شود يا محروم کردن درگذشتگان از دعاي خير مستحقي که فاتحه و دعايي از سوي او سبب آمرزش شان مي شود <br />و سؤال اصلي اينکه آيا اين حمايت از حقوق حيوانات است که مهرباني، دلسوزي و شفقت خود را مخصوص حيواناتي با نژاد خاص کنيم و به قولي خريدهاي لاکچري داشته باشيم! و با آنها پز روشنفکري و مدرن بودن بدهيم و از حيوانات با نژاد معمولي يا خياباني و بيمار برحذر باشيم! </span></strong> <br /><span style="color: #800000;">هر چند اين دست نمايشات چون خيرات دادن به حيوانات که به نظر مي رسد از سوي ليدرهايي خارج از کشور هدايت مي شود مي تواند براي دقايقي با احساسات افراد بازي کند اما با توجه به فرهنگ و آداب و رسوم مردم کشور ما تأثيرگذاري عميقي نخواهد داشت چرا که هيچ عقل کامل و سالمي در شرايط اقتصادي کنوني و مصيبت هاي وارد شده بر هموطنان سيل زده و زلزله زده کشور اولويت خود را سگ قرار نداده و به فکر کودکان، نوجوانان و افراد کهن سال هموطن خود است. </span> <br />به واقع اين افراد نه تنها از حقوق حيوانات هيچ نمي دانند بلکه ناقضان اصلي حق اين جانداران بي زباني هستند که پيامبر اکرم (ص) عذاب الهي را ضمانت اجراي حقوق آنها دانسته است. <br />اين افراد نه تنها از آموزه هاي شرع مبين اسلام به درستي هيچ نمي دانند بلکه به آن معقتد هم نيستند که اگر بودند مي دانستند بهترين خيرات براي اموات در کنار تغذيه، خواندن نماز، گرفتن روزه و خواندن قرآن است. <br /><strong> اگر حقوق حيوان حق الله است حق متوفي بر بازماندگانش حق الناسي است که خداوند از آن نمي گذرد! مثلا ثلث مالش را براي امور خيريه و عام المنفعه خرج کنند؛ اگر نماز قضا يا روزه قضا برگردن داشتند به جاي آنها بگيرند و اگر احتمال مي دهند حقي واجب مانند خمس، زکات و ... دارند آن را ادا کنند و در نهايت بازماندگاني با اعمال پسنديده براي رفتگانشان باشند که چرا که فرزندان باقي الصالحات پدر و مادر محسوب مي شوند. </strong> <br />انتهاي پيام/*<br /></span></p> Tue, 18 Jun 2019 09:51:00 GMT خواب خرگوشي متوليان حجاب و عفاف http://qalamdoon.ParsiBlog.com/Posts/934/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8+%d8%ae%d8%b1%da%af%d9%88%d8%b4%d9%8a+%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a7%d9%86+%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8+%d9%88+%d8%b9%d9%81%d8%a7%d9%81/ <h1><span style="color: #800080;"><span style="font-size: small;">خواب خرگوشي متوليان حجاب و عفاف/ آنقدر کوتاهي کرديم که " کشف حجاب" حق شهروندي شد! </span></span></h1> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000000;">هر سال با شروع فصل گرما، بازار مقوله فرهنگي عفاف و حجاب داغ تر از هميشه مي شود. موضوعي که متأسفانه بيش از يک دهه است که با نوعي سياست زدگي همراه شده و همين مهم باعث شده است که شاهد تربيت، نفوذ، فعاليت و برنامه ريزي هاي دقيق عناصر و چهره هاي ضدانقلاب در اين حوزه باشيم. به نظر مي رسد مسئله عفاف و در کنار آن حجاب نه تنها دغدغه 26 دستگاه متولي </span>&ndash; خوابزده- آن در داخل کشور شده است بلکه دستاوزير مانورهاي سياسي برخي از عناصر داخلي و حتي ملعوم الحال هاي خارج نشين شده است. &nbsp;&nbsp;</span></p> <p><img src="http://tanineyas.ir/Attachments/Photo/1398/13980320/33839/33839-24043.jpg" alt="" width="590" height="357" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">براي اينکه متوجه شويم اين 26 دستگاه متولي عفاف و حجاب تا چه اندازه توانسته اند مسئله تاريخي، عرفي، شرعي و قانوني حجاب را براي افراد جامعه به ويژه جوانان جا بيندازند، تنها کافي است به وضعيت حجاب زنان و نوع پوشش مردان در سطح جامعه توجه کنيم. چيزي که هر ساله با افت شديدي رو به رو مي شود و جالت تر اينکه ظاهر افراد به آنچه جبهه مخالف بر آن مي دمد نزديک تر مي شود. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">وجود برخي فيلم هاي کوتاه از هنجارشکني هاي زنان و مردان جامعه در فضاي مجازي که به نوعي دهن کجي به قوانين جامعه ، ناظران اجرايي آن قوانين&nbsp;است نشان دهنده اين مسئله است که تلاش ضدانقلاب مخصوصا چهره هاي زن، براي استفاده ابزاري از کشف حجاب براي نشان دادن نارضايتي مدني است.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">در اين مقوله صحبت فقط بر سر نوع حجاب نيست! صحبت بر سر تغيير ديدگاه ها، ايدئولوژي و خواست افراد جامعه براي مقبوليت حجاب و رعايت قانونمند آن است، صحبت بر سر نشان دادن نارضايتي مردم از جامعه و قوانين اسلامي است. اينکه جبهه مخالف عفت عمومي جامعه با کوبيدن بر&nbsp;طبل بد صداي " آزادي" و "بزک کردن چهره شعارهاي فمينيستي"، "بزرگ نمايي از برخي اتفاقات در حوزه زنان" و " نمايشي غلط از وضعيت زنان جوامع غربي" به دنبال تغيير ذائقه زنان در حجاب و بي مسئوليت کردن مردان در خصوص نواميس خود هستند تا با از بين بردن هويت زن ايراني، متزلزل کردن خانواده ايراني و در کنار آن صلب مسئوليت از مرد ايراني در قبال امنيت رواني و اخلاقي خانواده به اهداف شوم سياسي خود برسند. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">ولي متأسفانه &ndash; چه از روي غففلت وچه از روي عناد - در کنار ضد انقلاب، برخي &ndash; تازه واردين به عرصه سياست براي کسب مقوبليت و جذب آرا - از اين آب گل آلود ماهي گرفته و به نوعي همرديف اپوزيسون ضد فرهنگي بر آتش مناقشات عفاف وحجاب حتي با زير سؤال بردن اقدامات پليس اخلاق و آمران به معروف و ناهيان از منکر، مي دمند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">نمونه اين دست اقدامات داخلي را مي توان سکوت هاي نابجا در برابر اشاعه فحشا، بدحجابي و تجملزدگي از طريق سلبريتي هاي زن، حق را ناحق کردن در برابر برخي از اتفاقات چون اتفاق اخيري که براي راننده اسنپ افتاد، بي اهميت جلوه دادن برخي اتفاقات زشت در عرصه حجاب چون اتفاق در درياچه سد فلور ... است. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">به هرحال وقتي مصي علينژاد صحبت از آزادي حجاب مي کند و براي کمپين هاي مختلف راه مي اندازد، وقتي عناصر ضدانقلاب در داخل کشور شال و روسري بر چوب مي کنند و در 8 مارس داخل مترو و گذرهاي شلوغ خيابان ها از حجاب اختياري و برداشتن قانون حجاب صحبت مي کنند و در کمال تعجب حداقل ترين برخوردها با اين عناصر صورت مي گيرد، راه براي خود شيفتگان و فرهنگ فروشاني باز مي شود که حريم سواحل را شکسته و حرمت عفت عمومي را لگد مال کنند! کار به جايي مي رسد که در پايتخت ايران اسلامي، دختري به خود اجازه مي دهد سوار بر وسيله نقليه شود در حجاب خود را برداشته و براي تذکر راننده محترم دست به هتک حرمت و افشاي اطلاعات او کند! و اگر جلوي اين دست مقولات گرفته نشود اين تازه اول راه است و واي بر ميان راه حتي اگر يکي از مسئولين شما بگو پايين ترين رده مديريت در هر سازمان و نهادي نسبت به اين موضوعات بي اهميت باشد. &nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">انتهاي پيام/*<br /></span></p> <p>&nbsp;</p> Tue, 18 Jun 2019 09:45:00 GMT لگدمال کردن حقوق شهروندي با روزه خواري http://qalamdoon.ParsiBlog.com/Posts/930/%d9%84%da%af%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%84+%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86+%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82+%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%8a+%d8%a8%d8%a7+%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87+%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%8a/ <div class="HeadlineDV" style="text-align: right;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>پاشيدن آب از ماشين در حال حرکت به صورت روزه داران، هنجارشکني جديد روزه خواران </strong></span></div> <h1><span style="color: #800080;"><span style="font-size: medium;">ل</span><span style="font-size: medium;">گدمال کردن حقوق شهروندي با روزه خواري علني در ماه رمضان </span></span></h1> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">قديم ترها مردم مهربان تر بودند، با صفاتر بودند براي يکديگر احترام بيشتري قائل مي شدند و از همه مهمتر درک درستي از شرايط فرهنگي ، سنتي و اعتقادي جامعه داشتند. چند دهه پيش با اينکه سطح سواد خواندن و نوشتن افراد جامعه بسيار پايين تر از امروز بود، سواد اجتماعي و رفتاري شان به مراتب از اکنون که در هر خانه اي، چندين نفر با تحصيلات عالي و توهم شعور بالا! زندگي مي کنند، شايسته تر بود. <br />يکي از نمودهاي زيباتر و فهيم تر زندگي کردن مردم در سال هاي نه چندان دور گذشته، احترام به مناسبت هاي ملي و مذهبي بود. مناسبت هاي مهمي چون ماه هاي محرم، صفر و رمضان که حتي بر سبک زندگي مردم تأثيرات ويژه داشت و آييني محترم را رقم مي زد. <br /><strong>اکنون در ماه رمضان به سر مي بريم؛ از لا به لاي صحبت هاي خودماني مردم اين برداشت مي شود که چند سالي است رمضان ها حال و هواي قديم را ندارد و کوچه ها و خيابان ها عطر روزه و روزه داري نمي دهند! جالب اينکه براي فقدان بزرگ به دنبال اشکالات سياسي هستند و اصلا توجهي به فرهنگ و بلايي که خودشان بر سر اين موجود زنده آورده اند، ندارند.</strong> <br /><img class="inlinePhoto" style="height: 300px; width: 460px; margin: 10px;" src="http://tanineyas.ir/Attachments/Photo/1398/139822/i972730.jpg" alt="" /> <br />از اواسط دهه 80 بود که روزه خواري و کم توجهي به فرهنگ روزه داري در جامعه به عنوان يک پديده در قالب ناهنجاري اجتماعي ديده شد، آن سال ها نيروي انتظامي براي مقابله با اين دست حرکت هاي غيراخلاقي مانند کشيدن سيگار در ملاء عام، خوردن نوشيدني در وسايل نقليه عمومي و سطح شهر ... اقداماتي را انجام داد . در پس اقدامات قهري نيروي انتظامي، تحليلي بر روزه خواري در ملاء عام توسط برخي از افراد صورت گرفت که روزه خواري علني را نوعي &laquo; اعتراض اجتماعي&raquo; دانست! اعتراضي که فقط در ماه مبارک رمضان براي آزار و اذيت روزه داران صورت مي گرفت! غافل از اينکه نماد و ظواهر نفوذ فرهنگي با نشانه گيري عقايد مذهبي در سبک زندگي رفتاري و زندگي مردم در حال رخنه کرده بود. <strong> <br />حال در سال 1398 کار به جايي رسيده است که ديدن نوشيدن آّب خنک در تب تشنگي رمضان براي روزه داران کوچک و بزرگ ديگر عادي شده است و جمع روزه خوار بي فرهنگ براي اذيت بيشتر و هنجارشکني توأم با بي احترامي به پاشيدن آب از پنجره ماشين در حال حرکت به سمت صورت روزه داران اقدام مي کنند! </strong> <br /></span></span> <span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #0000ff;">بنابر اخبار واصله چند روزي است که در طي روزه خواري هاي علني و عدم رعايت حجاب و عفاف دانشجويان دختر و پسر در ماه مبارک رمضان، حراست يکي از دانشگاه هاي تهران مجبور به نامه تذکر آميزي به عموم دانشجويان مبني بر رعايت حرمت ماه مبارک رمضان و پرهيز از روزه خواري و کشف حجاب در ملاء عام شده است که با واکنش عجيب و تند " انجمن اسلامي دانشجويان " آن دانشگاه رو به رو شده است! <br />اين واکنش به صورت نامه اعتراضي اين انجمن به رياست دانشگاه بوده است که در آن دانشگاه را محل تضارب آرا و عقايد دانسته است و خواهان رعايت " آزادي" دانشجويان شده است! <br />نکته اي که در قضيه واکنش تند اين انجمن به رعايت اصول روزه داري آنهم در دانشگاه که محل تربيت و پرورش افرادي تحصيل کرده اي است که بايد شعور اجتماعي بالاتري نسبت به عامه مردم داشته باشند، ديده مي شود، کلمه "اسلامي" الصاق شده به اسم آن انجمن است که سطح توقع از آنها را در فهم قانون به ويزه قوانين حاکم بر اصول اسلامي بالاتر از ساير انجمن هاي موجود در دانشگاه مي برد. <br />از طرف ديگر بايد از اعضاي اين انجمن پرسيد که در کجاي عالم، قانون يک کشور بنابر سليقه در معرض تضارب اراء قرار مي گيرد که قانون کشور ما که مبتني بر دستورات دين مبين است موردي سليقه اي و دچار شده به تضارب آراء شود؟ </span> <br />و چقدر بد و دون از شأن مسلماني آن هم براي جامعه متدين ايراني است که بعد از گوشزد کردن هاي رعايت عفاف و حجاب از سوي نيروي انتظامي و راه اندازي هاي طرح هاي امنيت اخلاقي، کار به جايي برسد که کميته ها و طرح هايي را هم براي کم شدن " روزه خواري علني " در جامعه تدارک ببينند! و فردي که ادعاي تحصيلات عاليه و .. دارد را به رعايت نکاتي ملزم کنند که حتي غيرمسلمانان در کشورهاي اروپايي در حق همکاران مسلمان خود در ماه رمضان رعايت مي کنند! <strong> <br />مبينا اسدي کارشناس ارشد علوم قرآني در گفت وگو با خبرنگار طنين ياس مي گويد: از بعد شرعي " روزه خواري" عملي حرام و در بعد اجتماعي به نوعي عدم احترام به حقوق ديگران است و "روزه خوار" بصورت آشکار مي گويد: هنوز به حقوق شهروندي و احترام به حقوق ديگران در سطح جامعه واقف نيست و اين حقوق را زير پا مي گذارد.</strong> <br />وي با بيان اينکه تظاهر به " روزه خواري " يعني فرد، عمداً و با قصد قبلي فردي در ملاء عام کاري انجام دهد که با روزه داري منافات دارد، گفت: خوردن، آشاميدن، استعمال دخانيات و فروش غذا از نمودهاي روزه خواري است. <br />اين کارشناس مسائل مذهبي بيان کرد: براساس قانون مجازات اسلامي، هر کس علناً در انظار و اماکن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد به حبس از 10 روز تا 2 ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد، مجزات روزه خواري علني فقط مخصوصا ايران نيست و <span style="color: #800080;"><strong>مجازات روزه خواري در کشورهاي مختلف عرب زبان را در اين جدول مي توان ديد:</strong></span> <br /><img class="inlinePhoto" style="height: 572px; width: 460px; margin: 10px;" src="http://tanineyas.ir/Attachments/Photo/1398/139822/i955924.jpg" alt="" /> <br />انتهاي پيام/*<br /><br /></span></span></p> Wed, 15 May 2019 10:08:00 GMT سيده زينب نصرالله: در مقاومت اسلامي لبنان http://qalamdoon.ParsiBlog.com/Posts/928/%d8%b3%d9%8a%d8%af%d9%87+%d8%b2%d9%8a%d9%86%d8%a8+%d9%86%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87%3a+%d8%af%d8%b1+%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa+%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a+%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86/ <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #800080;">سيده زينب نصرالله: در مقاومت اسلامي لبنان خود را شاگرد مدرسه امام خميني و مقام معظم رهبري مي دانيم </span><br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">چند روزي است که سيده زينب، دختر سيدحسن نصرالله دبيرکل حزب الله لبنان مهمان کشور ماست. از منظر کساني که اين دختر جوان را از نزديک ديده اند، کاريزمايي چون پدرش دارد و برخلاف برخي از فرزندان سران کشور ما که با القابي مانند &laquo; آقا زاده &raquo; و &laquo; دختر وزير &raquo; و ... خود را برتر از ديگران مي دانند او مي گويد: &laquo; من در لبنان يک &laquo;زينب&raquo; معمولي هستم و فقط تعدادي از دوستان بسيار نزديکم باخبرند که من دختر سيدحسن نصرالله، دبيرکل حزب&zwnj;الله هستم. من يک &laquo;زينب&raquo; فارغ از پدرم هستم با اينکه به آن پدر افتخار مي&zwnj;کنم.&raquo; <br /><img class="inlinePhoto" style="height: 350px; width: 400px; margin: 10px;" src="http://tanineyas.ir/Attachments/Photo/1398/139821/i917053.jpg" alt="" /> <br />سيده زينب که از پس صحبت ها و سخنراني هايش مي توان فهميد که روحيه جهادي را از پدر به ارث برده است و در تلاش است که نقش زنان را در جبهه مقاومت به جهان معرفي کند، معتقد است&laquo;اين زنان مقاومت هستند که روحيه شهادت و مجاهدت را در مردان&zwnj;شان پرورش مي&zwnj;دهند.&raquo; <br />او به مناسبت ميلاد امام زمان (عج) در همايش بين المللي شهداي جهان اسلام با رويکرد معرفي جايگاه زنان در تمدن نوين اسلامي سخنراني کرده است که اصل آن به همراه دست خط سيده زينب در ذيل قابل استفاده است: <br /></span></span> <span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>بسم الله الرحمن ارحيم</strong> <br /><span style="color: #008080;"><strong>&laquo;من المومنين رجال صدقوا ما عاهدوالله عليه فمنهم من قضي نحبه و منهم من ينتظر و مابدّلوا تبديلا&raquo;</strong></span> <br />- اين آيه حال گروهي از مومنان را بيان مي کند که در راه خدا جهاد کرده، همچنان جهاد مي کنند و در ميدان هاي جهاد و مبارزه در انتظار يکي از اين دو نيکي هستند: پيروزي يا شهادت. <br />اما گروه ديگري از آنها پيمان خود را به آخر بردند و در راه خدا به شهادت رسيدند، آنها شهيدان والامقامي هستند که وقتي در محضرشان هستيم گويي در محضر آيات و رواياتي هستيم که از ثواب عظيم و آنچه از رضوان الهي و نعمت او در انتظارشان است سخن مي گويند. دوست دارم در سخنم از اين روايت از رسول خدا صلي الله عليه و آله بهره ببرم که فرمود: &laquo;فَوْقَ کُلِّ ذِي بِرٍّ بَرٌّ حَتَّي يُقْتَلَ اَلرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَإِذَا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَلَيْسَ فَوْقَهُ بِرٌّ&raquo; (رسول خدا (صلّي الله عليه و آله) فرمود: بالاي نيکي هر نيکوکاري نيکي است تا آنکه انسان در راه خدا کشته شود، و چون در راه خدا کشته شد ديگر بالاي آن نيکي (و عملي بهتر) نيست). <br />- پس هر نيکي که انسان انجام مي دهد تنها براي خود اوست الا شهادت که حاصل تلاش گروهي از مردم است؛ جواني که رو سوي جبهه مي کند و به شهادت مي رسد تنها او نيست که مجاهدت کرده است بلکه پدر و مادرش، همسرش و فرزندانش در جهاد او شريک هستند (اين سخن از رهبر معظم انقلاب است)؛ بنابراين با شهادت او اين جهاد به پايان نمي رسد بلکه با صبوري پدر و مادر و با صبوري همسر ادامه مي يابد؛&zwnj; چرا که صبر آنها نيز جهاد است. <br /><span style="color: #800080;"><strong>- بنابراين وظيفه همه ماست که وقتي به اين مسير، مسير جهاد و مقاومت نگاه مي کنيم به محيط و بستري توجه کنيم که آن مجاهد نائل شده به درجه رفيع شهادت را در خود پرورانده است: از مادر گرفته که با شب زنده داري و خستگي او را پرورانده و عشق به جهاد را به او آموخته و سپس به خيل مجاهدان و شهدا گسيل داشته است که نمونه اين مادران چه در تاريخ و چه در زمان ما کم نيست. </strong></span>در تاريخ کربلا همه شنيده ايم که چطور مادر فرزندش يعني عبدالله را در مقابل چشمانش به سوي ميدان نبرد فرستاد در حالي که مي دانست او قطعا به شهادت خواهد رسيد. در زمان حاضر به عنوان مثال در لبنان نيز دهها مورد از اين مادران هستند که تنها يک فرزند دارند اما مي خواهند او را به ميادين نبرد بفرستند.<span style="color: #800080;"><strong> <br />تا همسران که با صبر و تحملي که در غياب آنها - چه زماني که مشغول جهاد بودند و چه پس از شهادت &ndash; به خرج مي دادند حامي و پشتيبان و بلکه مشوق شوهران خود براي ادامه مسير بودند.</strong> </span>نمونه بارز اين زنان "بنت عمرو" همسر "زهير بن قين" است که از او حمايت نمود و او را تشويق به ياري حسين عليه السلام کرد. اين روحيه را ما در همسران مجاهدان و شهداي خود نيز مي يابيم. <br /> همان طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند از مهمترين کارهايي که بانوان انجام مي دهند نقش و تاثير آنها بر فرزندان و همسرانشان - با تربيت فرزندان و حمايت معنوي از همسران و گسيل کردن آنها به ميادين بزرگ- است. <br />- بله نقش برجسته و بار سنگيني که مادر و همسر شهيد به دوش مي کشند پس از شهادت آغاز مي شود و آن حفظ خون پاک شهدا و حفظ اسلامي است که به خاطر آن خون داده اند. <br /><strong> - بي شک حفظ خون شهدا مسئوليت بزرگي است و نياز به صبر و تحمل دارد، به ويژه براي مادري که جگرگوشه خود و يا همسري که سرپرست و شريک زندگيش را از دست داده است.</strong> اما خدا را شکر که مي بينيم خانواده هاي شهدا اين مسئوليت را به دوش مي کشند و هر چه اين مسير رو به جلو مي رود شاهد هوشياري بيشتر اين خانواده ها هستيم. اين هوشياري که آنها را به ادامه راه فرزندان و همسرانشان وا مي دارد دلايلي دارد که از مهمترين آنها اين موارد است: <br />اول: <span style="color: #800080;"><strong>نگاه مادر و همسر شهيد به موضوع شهادت عزيزانشان؛ وقتي به مساله شهادت به عنوان هديه اي از سوي خدا و اين که شهيد برگزيده و انتخاب شده خداست نگاه کنيم، شهيد افتخار خانواده مي شود و اين طبيعي است که بر برخورد خانواده با موضوع شهادت او تاثيرگذار خواهد بود.</strong></span> <br /><span style="color: #ff0000;"><strong>سيد حسن نصرالله وقتي فرزندش به شهادت رسيد به ميان مردم آمد و گفت: خداي تعالي را شکر مي کنم به خاطر اين نعمت بزرگ که به خانواده من عنايت فرمود و با نگاه کريمانه خود شهيدي از آن برگزيد. </strong></span> <br /><strong>پس اين از کرم و فضل خدا ست که به خانواده شهيد خبر دهند که فرزندشان برگزيده و انتخاب شده است.</strong> <br />وقتي مادر و همسر شهيد اين موضوع را درک کردند احساس کرامت و بزرگي و به تبع آن احساس رضايت از تقدير خداي عزّ و جلّ خواهند داشت. وقتي اين مفاهيم در بانوان ما تجلي يافت باعث تقويت جبهه ما [جبهه حق] خواهد شد. <br />دوم: <span style="color: #800080;"><strong>ايمان و عقيده ديني خواهران ما اعم از مادران،&zwnj; همسران خواهران و دختران؛ ايمان به آخرت،&zwnj; ثواب و آنچه در انتظار شهدا در بهشت جاودان است، چيزي است که باعث مي شود ما به آنچه که آنها دست يافته اند غبطه بخوريم و اين نعمتي است &ndash; و بلکه بيشتر- که از جانب خداوند به آنها عطا شده است.</strong></span> <br />وقتي از عالم برزخ حرف مي زنيم به شهدا که مي رسيم اطمينان داريم که هستند و نزد خدا روزي مي خورند، اين به خانواده شهيد نسبت به فرزند و عزيزشان اطمينان قلبي مي دهد و اين که شهيدشان در روز قيامت از مقام شفاعت برخوردار است. <br />کمترين نتيجه اي که از اين دو عامل مي توانيم بگيريم اين است که درمي يابيم مادران و همسران شهدا از مقام صبر و رضا برخوردارند و اين نه از سر بي خيالي بلکه به واسطه آنچه اشاره شد به دست آمده است. <br /><span style="color: #800080;"><strong>سوم: رابطه با اهل بيت عليهم السلام به ويژه حضرت زهرا عليها السلام و دختر وي زينب سلام الله عليها و آنچه پس از شهادت برادرانش به دوش کشيد ايشان را به الگوي صبر و بردباري براي ما تبديل کرده است.</strong></span> <br />اين سه عامل باعث شده است مادران و بانوان ما صبر پيشه کنند و ما بايد اين فرهنگ را تقويت کنيم. <br />در خصوص اين فرهنگ در خلال پيروزي انقلاب اسلامي ايران به رهبري امام خميني قدس سرّه بسيار شنيده و ديده ايم و خانواده هاي شهدا نمونه هاي عيني آن بوده اند. ما از شما ايمان و صبر آموخته ايم و در مقاومت اسلامي لبنان خود را شاگردان مدرسه امام خميني و مقام معظم رهبري حفظه الله مي دانيم. <br /></span></span> <span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><br /><span style="color: #0000ff;"><strong>تصوير متن نوشته شده توسط سيده زينب نصرالله </strong></span> <br /><img class="inlinePhoto" style="height: 800px; width: 400px; margin: 10px;" src="http://tanineyas.ir/Attachments/Photo/1398/139821/i973695.jpg" alt="" /> <br /><img class="inlinePhoto" style="height: 800px; width: 400px; margin: 10px;" src="http://tanineyas.ir/Attachments/Photo/1398/139821/i986259.jpg" alt="" /> </span><span style="font-size: medium;"><img class="inlinePhoto" style="height: 800px; width: 400px; margin: 10px;" src="http://tanineyas.ir/Attachments/Photo/1398/139821/i995700.jpg" alt="" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">انتهاي پيام/*<br /></span></span></p> Sat, 11 May 2019 08:55:00 GMT مجيد، پسر خوب يافت آباد http://qalamdoon.ParsiBlog.com/Posts/923/%d9%85%d8%ac%d9%8a%d8%af%d8%8c++%d9%be%d8%b3%d8%b1+%d8%ae%d9%88%d8%a8+%d9%8a%d8%a7%d9%81%d8%aa+%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af/ <div class="HeadlineDV" style="text-align: justify;"><span style="color: #008080;"><strong><em>جشن دامادي متفاوت با حضور لشکري از فرشتگان </em></strong></span></div> <h1><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;">"مجيد"</span> پسر خوب يافت آباد </span></h1> <h1> <div class="LeadDV" style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;"> "مادر مجيد" قصه ما، روسري سفيد پوشيد و چادر رنگي به سر کرد تا نشان دهد او در زمان تشييع پيکر فرزندش رو سفيد ترين مادرها در مقابل خدا، فرشتگان خدا و مادر ائمه فاطمه زهرا سلام الله است و اين بار در کنار تابوت فرزندش با قدي برافراشته قرار گرفت تا بگويد مجيد پسر خوب يافت آباد، مايه افتخار اوست. </span></span></div> <div class="LeadDV" style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;"><br /></span></span></div> <div class="LeadDV" style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;"><img src="http://tanineyas.ir/Attachments/Photo/1398/13980207/23395/23395-13322.jpg" alt="" width="700" height="381" /></span></span></div> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">و چه زيبا امام خامنه اي شهدا را به امامزادگان عشق توصيف کرد و چه باشکوه است، انتظار معجزه از اين مردان پاکباخته عاشق که بيايند و دم مسيحايي پيکره خمود و دلگرفته شهر و کشور شوند. <br />چه معجزه اي بالاتر از اين که &laquo; کل يوم عاشورا و کل ارض کربلا &raquo; را مي توان در هر قدمي که آنها برداشته اند تفسير و تشريح کرد. <br />چه معجزه اي زيباتر از اينکه پيکرهاي بي جان، خسته و سوخته از قربت برگشته آنها، هر چند که علي اکبري رفته باشند و علي اصغري برگشته باشند! جاني دوباره بر کالبد يک محله، شهر و کشور مي دمد. <br />چه معجزه اي عجيب تر از اين که ديدن همين پيکرها، دل مادران شان را با اشک چشم، " آبديده" عزت و شرف مي کند و از آنان قهرماناني، پهلوان ساز مي سازد و با صدايي قرص از فرزند داشته و پيکر تحويل گرفته و راهي که ادامه خواهد داد و انتقامي که خواهد گرفت، براي دشمنانش مي گويد. <br />و اين بار پيکر مطهر بسيجي شهيد مجيد قربانخاني اين معجزات را با هم رقم زد . او که عاشورا را در سوريه و کربلا را در خان طومار ديد و عاشقانه به سويش پر کشيد، حر شهداي مدافع حرم شد. <br />مجيد تا قبل از سفر به کربلايي که او را به راستي کربلايي کرد، "داش مجيد بود" و در بين الحرمين با گوشه چشمي از حسين ابن علي و علمدارش، لايق مدافع حرم "بي بي زينب" و "رقيه" سلام الله عليهما شد. او به بر کشتي نجات حسين عليه السلام نشست و براستي آدم شد! چيزي که بنابر فرمايش امام خميني(ره) سخت و براي برخي هرگز است. <br />قصه مجيد تازگي ندارد! او تکرار تاريخ است براي بيداري ما براي اينکه نشان دهد هنوز خداوند به برگشت انسان از اشتباه و گناه اميدوار است و راه ها باز اگر ما خود را آماده دق الباب خدا کنيم. اما قصه "مادر مجيد" تازگي دارد. <br />مراسم باشکوه تشييع پيکر شهيد مجيد متفاوت تر از ساير شهدا برگزار شد وقتي مادرش با روسري و چادر سفيد، باقي مانده پيکر سوخته فرزند را در آغوش گرفت او را تک پسر خانه بود / چراغ خانه .. <br /> مادري که در آخرين لحظات حضور زميني فرزندش، آرزوي دامادي او را با گل هاي پرپر و توزيع حنا و شيريني و با حضور لشکري از فرشتگان و مدعويني گريان، جامه عمل پوشاند تا به همگان از دوست و دشمن به ويژه به قاتلين فرزندش نشان دهد که تمثيل وصال الهي براي چشمان زميني ما مصداق دامادي و وصل محبوب را دارد. <br />"مادر مجيد" قصه ما، روسري سفيد پوشيد و چادر رنگي به سر کرد تا نشان دهد او در زمان تشييع پيکر فرزندش رو سفيد ترين مادرها در مقابل خدا، فرشتگان خدا و مادر ائمه فاطمه زهرا سلام الله است و اين بار در کنار تابوت فرزندش با قدي برافراشته قرار گرفت تا بگويد مجيد پسر خوب يافت آباد، مايه افتخار اوست. <br />بدون شک اين روي سپيد و لباس سپيد و قد برافراشته و زبان گويا و دل قرص و نگاه مقتدر و قلب شکسته دل مادر مجيد قربانخاني و مادر مجيدهاي ديگر انقلاب اسلامي، دفاع مقدس، شهداي حرم و ... مادامي که چرخ اين روزگار مي چرخد و سفيدي بر سياهي و حق بر ظلم با خون سرخ پيروز مي شود، همچنان باقي است و اي کاش فلک آنقدر بر گوش و چشم و دل ما زنگار روزمرگي نمي زد تا مي توانستيم يک لحظه بشنويم که مجيد وقتي پا بر خاک کربلا گذاشت چه ديد که اينگونه متحول شد و وقتي سر بر آستانه حضرت رقيه و حضرت زينب سلام الله گذاشت چه دلبري کرد که لايق ماندن در جوار ملکوتي آنان شد. <br />انتهاي پيام/</span>*</span></span></p> </h1> Sat, 04 May 2019 10:29:00 GMT فتنه گري تازه فائزه هاشمي http://qalamdoon.ParsiBlog.com/Posts/920/%d9%81%d8%aa%d9%86%d9%87+%da%af%d8%b1%d9%8a+%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87+%d9%81%d8%a7%d8%a6%d8%b2%d9%87+%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%d9%8a/ <div class="HeadlineDV" style="text-align: justify;"><strong><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;"> بهشتي ترسيمي فائزه، جهنمي است که زنان غربي گرفتار آن هستند </span></span></strong></div> <h1><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;"> <span style="font-size: medium;"><span style="color: #800080;">ف</span><span style="color: #800080;">تنه گري تازه فائزه هاشمي با تخطئه ديدگاه امام خميني در حوزه زنان! </span></span></span></span></h1> <p></p> <div class="LeadDV" style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;"> <strong><em>آنچه که به فائزه هاشمي اينگونه اجازه مي دهد بر شخصيت بزرگ از جهان تشيع، مرجع عالي قدر و ولي فقيه، گستاخي کند، تربيت غيرديني و نگاه کينه توزانه اش به مباني انقلاب اسلامي و بنيانگذارش است که اگر آيت الله مي توانست و مي خواست مقابل اينگونه اقدامات دخترش را بگيرد امروز شاهد اين گونه لجن پراکني هاي او نبوديم. </em></strong></span></span></div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;منيره غلامي توکلي-&nbsp; <span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">فائزه هاشمي، دختر حاشيه ساز آيت الله هاشمي رفسنجاني بار ديگر در صحبت هايي توهين آميز نسبت به بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، افکار فمينيستي و ضد ديني خود را به گونه اي ديگر به نمايش گذاشت. <br />وي که يکي از سردمداران جريان فتنه و افکار فمينيستي در ايران است و به راحتي با بهايي ها نشست و برخواست دارد! آنقدر براي خود آزادي بيان مي بيند که در مصاحبات مختلف داخلي و خارجي به بيان انديشه هاي موهم، ضد ديني و ضد انقلابي خود بپردازد. <br />فائزه هاشمي در تازه ترين گفت وگوي خود با يکي از نشريات وابسته و حامي جريان فتنه، ضمن تکرار برخي از ادعاهايش، پيرامون نقض حقوق زنان در کشور، با گستاخي هر چه تمام تر به بنيانگذار جمهوري اسلامي توهين کرده و مدعي تأثير پذيري امام خميني (ره) از اطرافيان خود شده است. <br />وي در بخشي از صحبت هاي خود با تخطئه ديدگاه امام خميني (ره) درباره زنان گفته است: &laquo; در پاريس افراد و خبرنگاران متعددي به منزل آيت&zwnj;الله خميني رفت و آمد داشتند. اما پس از اينکه به ايران آمدند افرادي با افکار بسته&zwnj;تر ايشان را دوره کردند، شايد اگر مقداري ديگر در فرانسه مانده بودند و حکومت را از آنجا اداره مي کردند، اينجا از لحاظ مسئله زنان، بهشت بود! <br />وي ادامه مي دهد که آيت&zwnj;الله خميني نسبت به خانواده خود، آدم بسيار روشني بودند. ما خانواده آقاي خميني را مي&zwnj;شناسيم؛ همسر ايشان، دختر&zwnj;ها و نوه&zwnj;هايشان. همه اين&zwnj;ها افرادي روشن، امروزي و متجدد هستند. <br />در پاسخ به اين حرف هاي وقيحانه ي فائزه که چون هميشه با شلختگي و بي مسئوليتي همراه است، بايد گفت: آنچه که به تو اينگونه اجازه مي دهد بر شخصيت بزرگ از جهان تشيع، مرجع عالي قدر و ولي فقيه، گستاخي کني از تربيت غيرديني و نگاه کينه توزانه ات به مباني انقلاب اسلامي و بنيانگذار معظم آن سرچشمه مي گيرد؛ روشي براي اعلام وجود که در خانواده شما بي سابقه نيست!. <br />اگر آيت الله هاشمي در زمان حيات مي خواست و مي توانست جلوي اينگونه لجن پراکني هايت را بگيرد، قطعا امروز شاهد اين موضوع نبوديم که افسارگسيخته تر از هميشه، بانو "خديجه ثقفي" همسر فداکار امام خميني را به " فردي روشن امروزي و متجدد - در تعريف ذهني خودت- &raquo; متهم کني. <br />اما بدتر از اين بي توجهي آيت الله به تربيت ديني دخترش، سکوت خانواده امام خميني(ره) در برابر اين توهين هاست که با توجه به حال و روز توليت حرم مطهر امام خميني (ره) توقع بسيار زيادي است. <br />اينکه چرا مسئولين دولت در برابر اين دست فتنه گري ها و بي بندوباري هاي گفتاري شما سکوت اختيار کرده و شايد به حداقل اقدامات بسنده مي کنند! جاي مطالبه گري دارد ، مخصوصا اينکه در چهل سالگي انقلاب اسلامي اين دست صحبت هاي فتنه گرانه مي تواند آغاز فتنه اي ديگر از سوي فتنه گري شناخته شده باشد. <br />اما در مورد اينکه با افکار فمينيستي و نگاه غربگرايانه به مسئله حقوق زن به دنبال بهشت براي زنان هستيد و اين افکار را در زماني که کشور دچار حادثه سيل سخت شده و خانه و کاشانه زنان و کودکان بسياري را ويران کرده است، بيان مي کنيد! نشانگر دروغين بودن شعارهاي حقوق زنان شماست چرا که تا به امروز نه خود و نه همفکران تان براي کم کردن آلام اين عزيزان و احقاق حقوق شان قدمي از قدم برنداشته ايد! در چنين موقعيتي سکوت از جانب تان بهترين گزينه است زيرا بهشت ترسيمي شما براي زنان ايران اسلامي، همان جهنمي است که زنان غربي دچارش شده اند . <br />همچنين بايد گفت: اين پندار که همه شبيه شما و نزديکان تان هستند آن هم در موقعيت مرجع جهان اسلام و مرد بزرگي چون حضرت روح الله، غلطي زيادي است. مرد بزرگي چون ايشان که در سن 76 سالگي فقيه عالم و عادل و نظريه پردازي بزرگ در زمينه حقوق زن در اسلام بوده است، نمي تواند در نظرات خود تحت تأثير اطرافيان قرار گيرد و چون برخي که شما به خوبي مي شناسيد در افکار و عمل و حتي ممات مسير متفاوتي را قبل و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي طي کند. <br />در آخر توصيه ما به شما اين است که قبل از هر گونه صحبت کردن کمي در موضوع انقلاب و ديدگاه امام خميني (ره) در مورد زنان و حقوق زنان مطالعه کنيد ! تا که از روي خباثتي آميخته شده به بي سوادي صحبت نکنيد! خاطرات حضور امام در فرانسه و مصاحبه "نوشابه اميري" -امروز بازيچه دست روزنامه هاي اپوزيسيون است و ضد نظام است- با ايشان بيانگر مواضع امام نسبت به زنان در انقلاب زماني که در پاريس اقامت داشتند، است. <br /><strong>محمدرضا اعتماديان که در سال 1357 در معيت آيت&zwnj;الله صدوقي به ديدار امام خميني (ره) در پاريس رفته است در کتاب خاطراتش مي&zwnj;نويسد: &laquo;هنگامي که به ديدار امام در پاريس رفتيم، هنگام ورود به هتل، نوشته&zwnj;هايي به زبان&zwnj;هاي فارسي، عربي و انگليسي با مضمون اينکه امام سخنگو ندارد، به چشم مي&zwnj;خورد .&raquo;[1]</strong> <br /><strong>(در اينجا خانم نوشابه اميري خبرنگار کيهان سؤال کرد: چون مرا بعنوان يک زن پذيرفته&zwnj;ايد اين نشان&zwnj;دهنده اين است که نهضت ما يک نهضت مترقي است، اگرچه ديگران سعي کردند نشان دهند که عقب&zwnj;مانده است. فکر مي&zwnj;کنيد به نظر شما آيا زنان ما بايد حتماً حجاب داشته باشند، مثلاً چيزي روي سر داشته باشند يا نه. <br />حضرت آيت&zwnj;الله ضمن پاسخ فرمودند: اينکه من شما را پذيرفته&zwnj;ام، من شما را نپذيرفته&zwnj;ام. شما آمده&zwnj;ايد اينجا و من نمي&zwnj;دانستم که شما مي&zwnj;خواهيد بياييد اينجا و اين هم دليل بر اين نيست که اسلام مترقي است که به مجرد اينکه شما آمديد اينجا، اسلام مترقي است. مترقي هم به اين معني نيست که زن&zwnj;ها يا مردهاي ما خيال کرده&zwnj;اند، مترقي به کمالات انساني و نفساني است و با اثر بودن افراد در ملت و مملکت است نه اينکه سينما بروند و دانس بروند و اين&zwnj;ها ترقياتي است که براي شما درست کرده&zwnj;اند و شما را به عقب رانده و بايد بعداً جبران کنيم. شماها آزاديد در کارهاي صحيح؛ در دانشگاه برويد و هر کاري را که صحيح است بکنيد و هم ملت در اين زمينه&zwnj;ها آزادند، اما اگر بخواهند کاري خلاف عفت بکنند و يا مضر به حال ملت و خلاف مليت بکنند جلوگيري مي&zwnj;شود و اين دليل بر مترقي بودن است.)</strong> <br />انتهاي پيام/*</span></span></p> Sun, 14 Apr 2019 19:07:00 GMT آغاز سير معنادار کاهش جمعيت، http://qalamdoon.ParsiBlog.com/Posts/919/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2+%d8%b3%d9%8a%d8%b1+%d9%85%d8%b9%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1+%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4+%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%aa%d8%8c/ <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;">آغاز سير معنادار کاهش جمعيت، سريع تر از پيش بيني جمعيت شناسان/25 سياست تشويقي افزايش جمعيت را اجرا کنيد</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">نرخ رشد منفي جمعيت و بالتبع سالمند شدن جمعيت ايران يکي از مهم ترين نگراني هاي جدي کشور است که مورد توجه مقام معظم رهبري و جمعيت شناسان قرار دارد. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">از سال هاي گذشته جامعه شناسان و جمعيت شناسان، نگراني هاي جدي در خصوص &nbsp;نيل جمعيت به نرخ رشد منفي و سالمند شدن جمعيت کشور ابراز کرده اند. &nbsp;محمدجواد محمودي، استاد دانشگاه و جمعيت&zwnj;شناس در اين خصوص گفته است: &nbsp;&laquo;از سال 80 با افزايش زاد و ولد در کشور مواجه بوديم، به&zwnj;طوري&zwnj;که سالي 29هزار تولد اضافه شده است و پيش&zwnj;بيني مي&zwnj;کرديم تا سال 97 يا 98 اين افزايش به دليل توانايي جمعيت در فرزندآوري ادامه داشته باشد و از چند سال قبل شروع به هشدار کرديم.&raquo; </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">اين هشدارها و اجراي سياست هاي کاهش جمعيت باعث شد آغاز سير معنادار کاهش جمعيت چند سالي زودتر از آنچه جمعيت شناسان پيش بيني کرده بودند، کليد بخورد. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">صالح قاسمي جمعيت پژوه در اين زمينه اظهار داشته است &laquo;پيش&zwnj;بيني جمعيت شناسان اين بود که سير کاهش تولدها از سال 1396 آغاز شود اما آمارها نشان مي&zwnj;دهد که اين سير کاهش دو سال زودتر يعني از سال 1394 به بعد آغاز شده است&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &raquo;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">در سال 1394، يک ميليون و پانصد و هفت هزار و دويست و نوزده تولد ثبت شده است،&nbsp;اين تعداد تولدها در سال 1395 به يک ميليون و 528 هزار و 53 تولد کاهش يافته و در سال 1396 ميزان تولدها به يک ميليون و 478هزار و 908 نفر نزول کرده است و اين روند کاهش در سال 97 با نمود و بروز بيشتري که حاکي از کاهش 57 هزاري تولد در شش ماه نخست سال است، خود را نشان داد. &nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">با توجه به اينکه سير کاهشي تولدها زودتر از پيش&zwnj;بيني&zwnj;هاي جمعيت شناسان در ايران آغاز شده، کاهش نرخ جمعيت را&nbsp; با شيب&zwnj; تندتري آغاز کرده&zwnj;ايم، يعني سرعت کاهش تعداد تولدها فراتر از تصور کارشناسان و سياست گزاران جمعيت کشور بود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">هر چند بر اساس شواهد عمداً يا سهواً آمارهاي جمعيتي توسط برخي کارشناسان خلاف واقع ارائه مي&zwnj;شود و گويا برخي کارشناسان به دنبال عادي&zwnj;سازي وضع جمعيت کشور هستند! اما اين مسئله آنقدر در سطح خانواده ها و جامعه قابل درک است که تلاش آنها در پرده پوشي بحران جمعيت در کشور نتيجه اي نداده است. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">محمدجواد محمودي جمعيت شناس در هشتصد و نوزدهمين جلسه شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان و خانواده با موضوع جمعيت که در دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي برگزار شد، گفته است: &laquo; دو سال است که در خصوص کاهش نرخ مواليد آماري در کشور ارائه نمي&zwnj;شود در حالي که به تکرار؛ آمار ازدواج و طلاق در سال بدون اينکه ضرورت داشته باشد، اعلام مي&zwnj;شود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">وي معتقد است: &laquo; برخي دست&zwnj;اندرکاران ارائه تحليل&zwnj;هاي جمعيت هستند و هدف آنها عادي نشان دادن شرايط بحراني جمعيت در سال&zwnj;هاي آينده است و به اين منظور شيطنت&zwnj;هايي در ارائه آمار انجام مي&zwnj;دهند. براي مثال در سال 2010 نرخ باروري طبق آمار رسمي 1.77 بود و در سال 2012 به ناگهان 1.89 اعلام شد و بر اساس اين اختلاف آمار پيش&zwnj;بيني 31 ميليوني جمعيت توسط سازمان ملل متحد به 55 ميليون نفر رسيد تا مشکل جمعيتي انکار شود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&raquo;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">محمودي بيان کرد: &laquo;سال 2015 به اين تحريف آمار اعتراض کرديم و آمار واقعي را به سازمان ملل ارائه داديم که دوباره بر اساس آن، آمارهاي سازمان ملل اصلاح شد که همچنان بحران جمعيتي در آينده کشور را تأييد مي&zwnj;کرد&nbsp;.&raquo;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">اين که سقوط جمعيت در ايران مورد توجه پژوهشگران بين&zwnj;المللي نيز قرار گرفته، نکته بسيار مهمي است و نشان دهنده درجه اهميت موضوع جمعيت يک کشور در سطح بين المللي است. جامعه شناسان شاخصي مانند &laquo;مايکل کوک&raquo; و &laquo;نيکولاس ابراشتات&raquo; نسبت به اين سطوح نرخ باروري اظهار تعجب و نگراني کرده&zwnj;اند، به طوريکه &laquo;اوراشتات&raquo; اين کاهش نرخ باروري را بي&zwnj;سابقه دانسته و &laquo;کوک&raquo; آينده تاريکي را براي جمعيت ايران متصور شده است.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">چيزي که باعث تعجب و نگراني است، عدم توجه مسئولان کشور به اين قضيه مهم است. در حالي که همه بايد به اندازه مقام معظم رهبري در اين خصوص نگران باشيم اما گويي سياستمداران ايران اين موضوع را سياسي مي&zwnj;بينند در حالي که مساله جمعيت ملي و نگاه به آن بايد علمي باشد.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">&nbsp;بحران جمعيت که يکي از شاخصه هاي آن &laquo; سالخوردگي جمعيت &raquo; است تبعات منفي و چالش برانگيزي در پي خواهد داشت. يکي از اين موارد از نگاه جمعيت&zwnj;&zwnj;شناختي، اين است که جمعيت در حال رشد و جوان، احتياج بيشتري به کالا و خدمات دارد و به همين دليل در جامعه در حال رشد، تقاضا براي امکانات مسکن، املاک و مستغلات افزايش مي&zwnj;يابد، ولي با کاهش سطح باروري و کم شدن جمعيت، جمعيت متقاضي کالاهاي اساسي از جمله مسکن و امکانات رفاهي کاهش خواهد يافت و اين موضوع مي&zwnj;تواند زمينه&zwnj;ساز ايجاد بحران اقتصادي در جامعه شود. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">همچنين در بخش کشاورزي که بار اصلي آن بر دوش نيروي انساني است، کاهش جمعيت مي&zwnj;تواند تاثيرات مخربي را به همراه داشته باشد. همچنين در زمينه&zwnj;هاي فرهنگي و اجتماعي نيز مي&zwnj;توان به شکاف&zwnj;هاي نسلي بر اثر به هم خوردن توازن جمعيت نسل&zwnj;ها، جمع شدن چترهاي حمايتي خانواده از سالمندان و کاهش تدريجي سرمايه&zwnj;ي اجتماعي منجر شود.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">البته اين مشکل جمعيتي مختص ايران اسلامي نيست و بسياري از کشورها با آن دست و پنجه نرم مي کنند و برخي نيز درصدد راهکارهاي تشويقي براي بالا بردن نرخ مواليد در کشور خود هستند. از جمله اين کشورها که سياست هاي تشويقي درستي براي افزايش جمعيت خود لحاظ کرده اند مي توان به &laquo; فرانسه، آلمان، کانادا، انگليس، روسيه، ژاپن و چين اشاره کرد. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">باري مثال دولت فرانسه 83 ميليارد يورو، يعني حدود پنج درصد توليد ناخالص ملي کشور را صرف حمايت از فرزند آوري مي کند. اين ميزان هزينه به نوبه خود بالاترين رقم در سطح اروپاست.<br /> زنان فرانسوي، 16 هفته مرخصي زايمان دارند که از شش هفته پيش از تولد کودکانشان آغاز مي شود. پس از اين دوره، والدين حق سه سال مرخصي بدون حقوق دارند. جالب اين است که سيستم فرانسه، داشتن فرزند بيشتر را با افزايش قابل&nbsp; ملاحضه مزايا براي فرزند سوم به بعد تشويق مي کند.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">همچنين جمعيت کانادا در مقايسه با 50 سال گذشته دو برابر شده است. جمعيت اين کشور در سال 2012 به سي و سه ميليون نفر رسيد که در فاصله ي سال هاي 2006 تا 2011، پنج ميليون و نهصد هزار نفر افزايش داشته است. مهاجرت اولين عامل رشد جمعيت کاناداست.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">از سال 2000، با حمايت دولت کانادا شاهد افزايش چشمگير مرخصي زايمان از 10 هفته به 35 هفته بود. اين مرخصي مي تواند با توافق پدر و مادر بين آنها تقسيم شود. اين برنامه براي اين است که زوج ها بدون نگراني از قطع حقوق يا احتمال از دست دادن شغلشان بتوانند به بچه دار شدن فکر کنند.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">در ايالات کِبِک کانادا افرادي که صاحب فرزند سوم مي شوند، از هداياي بالايي بر خوردار مي شوند. اين هدايا براي فرزند اول 500 دلار، فرزند دوم 1000 دلار و براي فرزند سوم يکباره 7500 دلار افزايش پيدا مي کند. اين موارد نمونه هايي از سياست هاي تشويقي دولت براي حمايت از فرزند آوري خانواده هاي کانادايي است که البته تنها شامل تشويق هاي مالي نبوده، بلکه شامل تسهيلات آموزشي و رفاهي کودکان هم مي شوند.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">به هر حال آنچه واضح و مبرهن است اين مي باشد که به طور عمدي 25 سياست تشويقي افزايش جمعيت در ايران، دوچار گم شدگي شده است! و همين امر باعث شده است که با وجود همه تذکرات رهبري و صحبت هاي هر ازگاهي برخي از مسئولان به ويژه وزيران بهداشت دولت هاي مختلف شاهد روند کاهشي رشد نرخ جمعيت سال به سال هستيم. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">روز گذشته دکتر سعيد نمکي، وزير بهداشت در حاشيه بازديد از مرکز درمان ناباروري بيمارستان آيت الله طالقاني ايلام اظهار کرد: سالمند شدن جمعيت و نيل جمعيت به نرخ رشد منفي، نگراني جدي براي کشور است و مقام معظم رهبري دستور فرمودند که اين مقوله را به&zwnj;شدت پيگيري کنيم و ما هم در صدد هستيم که با چندين مکانيزم، به افزايش جمعيت کمک کنيم.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">وي خاطرنشان کرد: بايد به&zwnj;روي خانواده&zwnj;هايي که نمي&zwnj;توانند فرزندآوري داشته باشند يا از نظر روحي و رواني آمادگي فرزندآوري ندارند، تمرکز کنيم و در اين زمينه بايد ترمز نيل جمعيت به&zwnj;سمت نرخ رشد منفي را بکشيم و دغدغه مقام معظم رهبري در اين زمينه را رفع کنيم و آينده کشور را با ساختار جمعيتي مناسب به نسل&zwnj;هاي بعدي تحويل دهيم.</span></span></p> <p style="text-align: justify;">منيره غلامي توکلي</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">انتهاي پيام/* </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> Wed, 10 Apr 2019 10:22:00 GMT تصويب لوايح دولت، آزمايش ملت! http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1335/%d8%aa%d8%b5%d9%88%d9%8a%d8%a8+%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%8a%d8%ad+%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%d8%8c+%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%b4+%d9%85%d9%84%d8%aa!/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا&nbsp;</span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">آيا حسن روحاني با ترامپ و سه کشور اروپايي آلمان، فرانسه و انگليس، در <span style="color: #0000ff;">"آزمايش ملت ايران" و "سرعت بيشتر براي تصويب لوايح 4 گانه"</span> </span><span style="background-color: #ccffff;"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: 9pt;">اهداف مشترک، بر اساس منافع غرب و رژيم صهيونيستي دارند!</span></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">1-حسن روحاني گفت: <span style="background-color: #ffff99;"><span style="color: #ff0000;">&laquo;اميدواريم براي تصويب لوايح 4 گانه اقدامات با سرعت بيشتري انجام شود، تا توطئه آمريکا در موضوع مالي و بانکي را خنثي کنيم.</span></span>&raquo;<img style="float: left;" src="http://www.upsara.com/images/12a_510.gif" alt="ن" width="220" height="214" /></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">طرف هنوز در دادگاه مردمي بخاطر برجام، محاکمه نشده و به سزاي اعمال ننگينش نرسيده، <span style="background-color: #ccffff;"><span style="color: #800000;">اما با وقاحت و پررويي! بدنبال تصويب لوايح 4 گانه&zwnj;ي(</span></span></span><span style="background-color: #ccffff;"><span style="color: #800000;"><span style="font-size: 9pt;">FATF</span></span></span><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="background-color: #ccffff;"><span style="color: #800000;">) است</span></span>!</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="color: #0000ff;">بايد مواظب ابوموسي اشعري زمان بود, زيرا او حاضر به امضاء قراردادهاي ننگين&zwnj;تر از ترکمنچاي، رويترز و جدايي بحرين از ايران مي&zwnj;باشد</span>!</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">2-حسن روحاني: <span style="background-color: #ffff99;"><span style="color: #ff0000;">&laquo;امروز روز آزمايش دولت نيست. روز آزمايش همه&zwnj;ي ملت است.&raquo;</span></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="color: #0000ff;">روحاني آمريکا را کدخدا دانست!</span> <span style="color: #800000;">برجام را با اجازه کدخدا پذيرفت!</span> <span style="background-color: #00ffff;">آنگاه با کلاهبرداري، تاسيسأت هسته&zwnj;اي را بدون عمل به دستورات رهبري منهدم کرد!</span> <span style="color: #ff0000;">حالا منافقانه مي&zwnj;گويد "روز آزمايش ملت است."</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">ليبرالها در نزد استادان غربي خود آموخته&zwnj;اند؛ <span style="background-color: #ffcc99;">هرگاه خيانت&zwnj;شان در برجام ثابت شد! باز هم، آن را حسنه جاريه به ملت معرفي کنند!</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">دولت در پشت پرده آزمايش ملت، مزورانه سفره مردم را کوچک کرده! زيرا دستور کدخدا(آمريکا) براي ايجاد فتنه 98 گرسنه نگه داشتن مردم و کاستن از ارزش پول ملي است! <span style="color: #0000ff;">لذا تجويز رئيس دولت براي آزمايش ملت، ناشتا بودن آنها است!</span></span></strong></p> <p style="text-align: left;"><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: 9pt;">والسلام</span></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> Sun, 17 Feb 2019 09:55:00 GMT حسن روحاني، بر عليه اسلاميت و جمهوريت! http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1334/%d8%ad%d8%b3%d9%86+%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%8c+%d8%a8%d8%b1+%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87+%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%aa+%d9%88+%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%aa!/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا&nbsp;</span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">در عمر 40 ساله انقلاب اسلامي، جريانات غربگرا، <span style="background-color: #ffff99;"><span style="color: #0000ff;">(جبهه ملي، نهضت آزادي، کارگزاران سازندگي، احزاب منحله مشارکت و مجاهدين انقلاب اسلامي، که از مکتب ليبراليسم پيروي مي کنند)</span></span> بعنوان ستون پنجم دشمن، ماموريت حمله به اسلاميت و جمهوريت نظام اسلامي را داشته و دارند، <span style="color: #ff0000;">حتي فردي که بعنوان استوانه نظام! (که عزائيل جانش را در استخر فرح ستاند) هر گاه مردم به او رأي نمي&zwnj;دادند، جمهوريت نظام را زير سئوال مي&zwnj;برد</span> و مرموزانه مي&zwnj;گفت؛ شکايت پيش خدا مي&zwnj;برم!(شکست انتخابات 84 در برابر احمدي نژاد) اما هر گاه، با رأي مردم به قدرت مي&zwnj;رسيد از درون حرم قدرت، موريانه&zwnj;وار اسلاميت انقلاب را خدشه دار مي&zwnj;&zwnj;کرد!<img style="float: left;" src="https://storage.tarafdari.com/contents/user440413/content-article/10531464624523015095.jpg" alt="ن" width="297" height="210" /></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">حال فرد ديگري از قماش استوانه! <span style="background-color: #ccffff;"><span style="color: #0000ff;">به نام حسن روحاني در کسوت لباس مقدس روحانيت و رياست جمهوري بر اساس مباني ليبراليسم غرب، به اسلاميت و جمهوريت انقلاب اسلامي تاخته!</span></span> و در جمع مديران وزارت ارتباطات سخناني را بر زبان آورد، که موجب موضع&zwnj;گيري جدي و قاطع مراجع تقليد و خوشحالي شيطان بزرگ و صهيونيسم شد. روحاني در سخنان ضدانقلابي خود گفت: &laquo;<span style="color: #0000ff;">انگار ما اختياري از آسمان داريم که مي&zwnj;توانيم بر زمينيان هر فرماني را صادر کنيم، نه اين&zwnj;طور نيست، چنين چيزي وجود ندارد. اين&zwnj;طور نيست که ما اختيار داشته باشيم. خداوند به پيغمبرش مي&zwnj;گويد: &laquo;وَ ما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَکِيلٍ، تو وکيل مردم نيستي، تو چکار به کار مردم داري؟</span>&raquo;</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: 9pt;">براي پي بردن به اهدف شوم و ضدانقلابي حسن روحاني کافي است به سه مشخصه ليبراليسم، توجه نمائيم:</span></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="color: #0000ff;">اولين مشخصه ليبراليسم، جهان بيني امانيسم(اصالت فرد) است.</span> در تفکر ليبراليسم و روحاني انسان آزاد است هر کاري انجام دهد، چون انسان جاي خدا قرار گرفته است </span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="color: #0000ff;">دومين مشخصه ليبراليسم، راسيوناليسم(اصالت عقل) است</span> که معني آن، عقل مطلق منهاي وحي است! قوانين حاکم بر&nbsp;ليبراليسم بر اساس راسيوناليسم تنظيم گرديده، يعني عقل تو بدون نياز به وحي مي&zwnj;تواند قانون بنويسد! ليبراليسم عقل معرفتي انسان را به بند کشيده و عقل جزيي را بکار مي&zwnj;بندد.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="color: #0000ff;">سومين مشخصه ليبراليسم مکتب اخلاقي است</span>.</span><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">ليبراليسم بعنوان مکتب اخلاقي، وجدان مادي آدمي را بجاي وجدان توحيدي قرار مي&zwnj;دهد و تنها منافع فرد اهميت دارد.</span></strong></p> <p style="text-align: left;"><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: 9pt;">والسلام</span></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> Sun, 17 Feb 2019 09:53:00 GMT ائتلاف نفاق، حزبالشيطان و جريان صهيونيزم! http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1342/%d8%a7%d8%a6%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%81+%d9%86%d9%81%d8%a7%d9%82%d8%8c+%d8%ad%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%86+%d9%88+%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d9%86+%d8%b5%d9%87%d9%8a%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%b2%d9%85!/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا&nbsp;</span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">بر اساس آموزه هاي قرآني، امروز در کشور ايران<span style="color: #ff0000;"> 3 جريان </span><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;">حـــزب&zwnj;الله</span>(انقلابي) مـنـافق(ليبرال و غيرانقلابي) و حــزب&zwnj;الشيطان(ضدانقلابي)</span> با اهدافي از پيش تعيين شده فعاليت مي کنند.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="color: #0000ff;">اهداف جريان حزب&zwnj;الله يا انقلابي، اسلام، انقلاب، خط امام و رهبري است</span>.<img style="float: left;" src="http://www.upsara.com/images/mtrh_510-2.gif" alt="ن" width="230" height="224" /> <span style="color: #ff0000;">اهداف جريان منافق يا غيرانقلابي و ليبرال، قدرت&zwnj;پرستي، بيگانه پرستي و اشرافي گري از طريق تصاحب اموال نامشروع است</span>. <span style="color: #800000;">اهداف جريان حزب&zwnj;الشيطان يا ضدانقلابي با آمريکا و رژيم صهيونيستي، تغيير نظام اسلامي و براندازي است</span>.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">بعد از رحلت حضرت روح الله دو جريان غير انقلابي و ضدانقلابي با هم افزايي دشمنان خارجي انقلاب اسلامي، جهت به حاشيه راندن و فراموشي اهداف بلند اسلام، انقلاب و راه امام، فعال شده <span style="background-color: #ffff99;"><span style="color: #ff0000;">و به برخي از مراکز تصميم&zwnj;گير و تصميم&zwnj;ساز نظام اسلامي نفوذ کردند</span></span> و لذا در تلاشي مذبوحانه بدنبال تغييرات اساسي در مباني اسلامي و انقلاب اسلامي هستند.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">اين روزها فجر فاطمي چهل و يکمين سال انقلاب را تجربه مي&zwnj;کنيم و در 22 بهمن، آغاز 41 سالگي انقلاب اسلامي را جشن خواهيم گرفت، اما آنچه در آغاز دهه پنچم انقلاب اسلامي اهميت دارد،<span style="background-color: #00ffff;"><span style="color: #0000ff;"><span style="background-color: #ffffff;"> تحقق و انسجام </span><span style="color: #800000;">"يـــــاران انــقــلاب"(جريان سازي انقلابي) </span><span style="background-color: #ffffff;">است.</span></span></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="color: #ff0000;">ارزيابي عملکرد دو جريان غير انقلابي و ضدانقلابي،(ليبرال و اپوزيسيون) خبر از فتنه سال 98 مي&zwnj;دهد</span> و لذا اهداف <span style="color: #800000;"><span style="background-color: #00ffff;">"يــــاران انــقــلاب" (جريان انقلابي)</span></span>، در آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامي، <span style="color: #0000ff;">بصيرت افزايي در مردم، تقابل با فتنه، </span></span><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: 9pt;">افشاء چهره مسببان بحران اقتصادي، سياسي و اجتماعي و هموار کردن مسير تحقق دولت اسلامي در انتخابات مجلس سال 98 است.</span></span></strong></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="color: #ff00ff;"><strong>والسلام</strong> &nbsp;</span>&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> Sun, 10 Feb 2019 13:02:00 GMT سکوت منافقانه در سالگرد برجام! http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1332/%d8%b3%da%a9%d9%88%d8%aa+%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87+%d8%af%d8%b1+%d8%b3%d8%a7%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af+%d8%a8%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d9%85!/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا&nbsp;</span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">روز 26 دي ماه 94 روز اجراء ننگين برجام است. <span style="color: #ff0000;">در آن روز، حسن روحاني با نعره بلند خبر از لغو تمامي تحريمها داد</span>! و در فرداي آن روز، شبکه رسانه&zwnj;اي حامي دولت، با يک پروپاگانداي تبليغاتي، برجام را فتح الفتوح دولت معرفي و اين تيترها بر صفحه اولشان نقش بست!</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="background-color: #ffff99;"><strong><span style="font-size: 9pt;"><span style="color: #800000;">&laquo;فروپاشي تحريم&raquo;</span>، <span style="color: #0000ff;">&laquo;صبح بدون تحريم&raquo;</span>، <span style="color: #993366;">&laquo;تحريم&zwnj;ها به تاريخ پيوست&raquo;</span>، <span style="color: #ff0000;">&laquo;تحريم&zwnj;ها هم رفت&raquo;</span>، <span style="color: #0000ff;">&laquo;اينک بدون تحريم&raquo;</span>، <span style="color: #ff6600;">&laquo;پيروزي تدبير بر تحريم&raquo;</span>، &laquo;خلاص شديم، سلام بر ايران بي&zwnj;تحريم&raquo;، <span style="color: #ff0000;">&laquo;سپيده &zwnj;دميد&raquo;</span>، <span style="color: #008080;">&laquo;تحريم تمام شد&raquo;<img style="float: left;" src="http://bloghnews.com/images/docs/files/000304/nf00304344-1.jpg" alt="م" width="267" height="200" /></span></span></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">اکنون با گذشت سه سال از برجام، شاهد شديدترين بحران اقتصادي کشور و مردم هستيم، اما آيا جريان رسانه&zwnj;اي نابکار حامي دولت، حاضرند، يک بار ديگر تيترهاي روزنامه&zwnj;هاي سال 94 خود را بنگرند؟! در اين روزها مسئول دولتي که وعده لغو تحريمها را نعره مي&zwnj;زد، <span style="color: #ff0000;">در سالگرد برجام ديگر از فتح الفتوح خود در صدا و سيما سخن نمي&zwnj;گويد<span style="color: #0000ff;"> و همچون جشن سالگرد مرحوم رفسنجاني از جيب ملت! براي مرده برجام، سالگرد نمي&zwnj;گيرد</span></span>!</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">کاش در سالگرد برجام، حسن روحاني از افتضاح بزرگ برجام، برائت مي&zwnj;جست! <span style="color: #0000ff;">تا انقلاب اسلامي و ملت ايران، از برزخ جريان ليبراليسم نوکر غرب، آزاد مي&zwnj;شد</span>! <span style="color: #ff0000;">اما سکوت منافقانه دولت در سالگرد برجام، خبر از آن دارد، که ليبرالهاي نفوذي در دولت و مجلس، <span style="background-color: #ffff99;">بر اساس فرمان کدخدا(آمريکا) بمانند اتحاديه اروپا، از مرده برجام حمايت خواهند کرد</span></span>!</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="background-color: #ccffff;">راستي!<span style="color: #800000;"> ظريف و تيم مذاکره کننده هسته&zwnj;اي بخاطر برجام 750 سکه و مدال از حسن روحاني گرفته&zwnj;اند!</span> چرا در سالگرد برجام سکه ها و مدالها را پس نمي&zwnj;دهند؟!</span><br /></span></strong></p> <p style="text-align: left;"><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: 9pt;">والسلام</span></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> Sat, 09 Feb 2019 12:58:00 GMT خواهران شهيدان رزاقي: http://qalamdoon.ParsiBlog.com/Posts/917/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86+%d8%b4%d9%87%d9%8a%d8%af%d8%a7%d9%86+%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d9%82%d9%8a%3a/ <div class="HeadlineDV" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">در گفت وگو با خواهران شهيدان مهدي و مصطفي رزاقي: </span></div> <h1><span style="font-size: medium;"> "مهدي" نخستين شهيد انقلاب اسلامي در محله صفاري است/ "مصطفي" با تماس شهيد متوسليان به کربلاي 5 رفت/ "هيهات" که احساس پشيماني کنيم </span></h1> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">منير<span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">ه غلامي توکلي - &laquo;امروز فرصتي است که همه با شهيدان تجديد خاطره کنند و در برابر صبر و گذشت خانواده&zwnj; هايشان سر تکريم فرود آورند.&raquo; اين سخنان امام خامنه اي را در طول مسير رسيدن به خانه شهيدان مهدي و مصطفي رزاقي، در ذهنم تکرار مي کنم و توفيق اين ديدارها را برکتي بزرگ در زندگي خودم مي دانم. <br />خيابان شهيد "حدادعادل" يا "صفاري" سابق از محلاتي است که سابقه اي درخشان در طول مبارزات انقلابي مردم، عليه رژيم شاهنشاهي دارد و به برکت وجود نوجواناني پرورش يافته در خانواده هايي مؤمن و انقلابي مي توان گفت که افراد اين محله از سابقون ايثار و شهادت هستند. <br />خانواده "حبيب اله رزاقي" مشتي نمونه از اين خروار است. مردي که به گفته فرزندش "مريم" خانم! ايمان، مردمداري، ساده زيستي، احترام به همسر، مهمانوازي، کسب درآمد حلال و توجه شرعايت و تربيت فرزندان مهم ترين شاخصه هاي رفتاري او بوده است. <br /><span style="color: #800080;"><strong>پدري از جنس معرفت، اخلاق و ايمان</strong></span> <br />وقتي وارد منزل "حاج حبيب اله رزاقي" مي شويم که ده ماه از خاموش شدن چراغ عمر اين پدر مي گذرد و مادر نيز 4 سال است که به فرزندان شهيدش پيوسته است. خانه هنوز به همان سبک و سياقي است که پدر و مادر آن را تجيهز کرده اند. "اکرم" خواهر کوچک تر شهيدان نيز از مادر براي مان تعريف مي کند اينکه بعد از شهادت نخستين فرزندش " مهدي" در 21 بهمن 57 به دست دژخيمان پهلوي چه دل شکسته بود و چه بي تابي هايي مي کرد؛ آن هم درست در روزي که مردم ايران، فردايش جشن پيروزي انقلاب خود را بر پا مي کردند! <br /><span style="color: #800080;"><strong>مهدي، نخستين شهيد انقلاب اسلامي در محله صفاري ( حداد عادل)</strong></span> <br />مريم خانم، يک شنبه 21 بهمن 57 را اينگونه براي مان تعريف کرد: &laquo; به دستور امام خميني(ره) مردم ساعت 4 حکومت نظامي را شکستند و به خيابان ها ريختند، " مهدي" آن نوجواني 14 ساله بود که به همراه ساير جوانان محله با سنگربندي کوچه ها و خيابان هاي اصلي، موانعي را بر سر راه دژخيمان پهلوي درست کرده بودند و از مردم، راهپيمايان و محله محافظت مي کردند. <br /><span style="color: #800080;"><strong>آخرين شامي که مهدي براي همسنگرانش برد</strong></span> <br />غروب به منزل آمد، شام را خورد و مثل هميشه از دست پخت مادر حسابي تعريف کرد، ساعتي کنار ما با بود تا پدر خوابش ببرد و بتواند از خانه خارج شود. از بيرون خبر رسيد که بچه هاي مستقر در سنگرها گرسنه هستند، مهدي به همراه يکي ديگر از دوستانش "علي محمدي" که او هم در دفاع مقدس به شهادت رسيد به جمع آوري شام و مقداري سيگار براي سيگاري ها پرداختند و به سمت سنگرها روانه شدند. اين آخرين باري بود که " مهدي" را زنده ديديم. <br /><span style="color: #800080;"><strong>آسمان روز 22 بهمن با اشک هاي مادر همراهي مي کرد</strong></span> <br />خانم رزاقي ادامه داد: ساعت ها از مهدي بي خبر بوديم و مادر زير باران شديدي که مي آمد، روي پله خانه نشسته بود، کسي نمي توانست او را راضي به آمدن داخل خانه کند! مي گفت که تا مهدي نيايد از اينجا بلند نمي شوم. خبرهاي ضد و نقيضي در مورد وضعيت مهدي به ما مي رسيد، يکي مي گفت که در کلانتري 14 به خاطر ازدحام جمعيت خفه شده! يکي ديگر مي گفت زخمي است و ديگري مي گفت شهيد شده است! دوشنبه مردم جشن پيروزي انقلاب اسلامي را گرفته بودند و منزل ما عزاخانه بود! چهارشنبه، 24 بهمن پدر به خانه آمد و گفت که يکي از دوستانش خبر داده که چند شهيد در بهشت زهرا(س) شناسايي نشده اند و پيکرشان هنوز دفن نشده است براي شناسايي مي روم. من هم دنبال پدرم رفتم.. در سردخانه بهشت زهرا چند برانکارد که جنازه هايي خونين روي آنها خوابيده بود، آنجا قرار داشت. با افتادن پدر روي زمين متوجه شدم که پيکر مهدي را شناخته است. <br /><span style="color: #800080;"><strong>قطعه 21 بهشت زهرا تهران، آرامگاه ابدي شهداي 21 بهمن 57</strong></span> <br />"شهيد مهدي" قد بلند و هيکلي درشت داشت و آنها او را جواني 21 ساله تشخيص داده و مي خواستند دفنش کنند که يکي از مشتري هاي پدرم او را شناخته و به ما خبر داده بود، " شهيد مهدي" پنج شنبه 25 بهمن سال 57 را در قطعه 21 بهشت زهراي تهران که مخصوص شهداي 21 بهمن سال 57 است، دفن کردند و اينگونه مهدي رزاقي اولين شهيد انقلاب اسلامي در محله صفاري شد. <br /><span style="color: #800080;"><strong>مهدي از 12 سالگي به جبهه رفت </strong></span> <br />بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و آغاز جنگ تحميلي، مصطفي که در زمان شهادت مهدي، پسربچه هاي 6 ساله بود، تبديل به نوجواني 17 ساله شده بود که از 12 سالگي توسط مدرسه و بسيج با جبهه آشنا شده و مرغ دلش به آن سمت پر کشيده بود. پدرم با جبهه رفتن مصطفي مخالفت مي کرد و مي گفت: يک فرزند داده ام تحمل داغ دومي را ندارم از نظر مادر، مصطفي هنوز بچه است و .. اما دل برادرم تحمل ماندن و دوري از جبهه را نداشت. <br /><span style="color: #800080;"><strong>شهيد متوسليان، مهدي را براي عمليات کربلاي 5 دعوت کرد</strong></span> <br />اکرم خانم که ارتباط صميمي تري با مصطفي داشته است، درباره نحوه روز اعزام برادرش به جبهه گفت: يک شب شهيد متوسليان منزل ما تماس گرفت و به مصطفي گفت که کجايي چرا نمايي &laquo; اين عمليات، يک عمليات ديگر است&raquo; و اينگونه بود که برادرم عزمش را براي رفتن جزم کرد و گفت: شهيد متوسليان گفته اين عمليات چيز ديگري است. <br /><span style="color: #800080;"><strong>آخرين تماس مهدي ساعاتي قبل از شهادت</strong></span> <br />وي ادامه داد: سن کم مصطفي باعث شده بود که با شناسنامه برادر بزرگترمان " محسن" بتواند به جبهه برود، هيکل درشت و پاهاي قوي که داشت او را بزرگتر از سنش نشان مي داد. روز اعزامش، آمد خانه و شلوار نظامش را داد که کمي برايش گشاد کنم، مادر سفارش کرده بود به او پولي ندهيم تا شايد جلوي رفتنش گرفته شود! پدر که تماس گرفت، مصطفي رفت به سمت حمام و گفت: اکرم! بگو من حمام هستم و نمي توانم صحبت کنم و من همين را به پدر انتقال دادم و پدرم گفت: محسن را دست خالي نگذار مبلغي به او پول بده. يادم هست که 2 تا 20 توماني به او دادم و ساعت 12 ظهر روز 10 دي شصت و پنج از خانه خارج شد. <br />مريم خانم با يادآوري اينکه مهدي قبل از شهادت با ايستادن در صف تلفن، به خانه زنگ زده است، گفت: اين آخرين باري بود که مادر صداي مهدي را شنيد. عمليات کربلاي 5 همان عملياتي بود که شهيد متوسليان از آن به عنوان &laquo; عمليات ديگر&raquo; نام برده بود و مصطفي، 21 دي سال 65 در آن عمليات به شهادت رسيد. <br /><span style="color: #800080;"><strong>هر کسي قدم بد بردارد تا ما احساس پشيماني کنيم، &laquo; هيهات&raquo;</strong></span> <br />اکرم خانم که با يادآوري خاطرات برادران رشيدش، چشمانش خيس و نگاهش لرزان شده است، گفت: &laquo; همه فقط مي گويند خوش به حالتان که خانواده شهدا هستيد، ولي نمي دانند ما چه مي کشيم ،مادرم افسردگي گرفته بود&raquo; و مريم خانم در تأيد صحبت هاي خواهرش ادامه داد: &laquo; هيچ وقت نگفتيم، حيف شهيدانمان رفتند، آنها جاي حق رفتند. هر کسي قدم بد بردارد تا ما احساس پشيماني کنيم، &laquo; هيهات&raquo;. بله! غصه مي خوريم و براي هدايت و عاقبت به خيري جوانان دعا مي کنيم اما هرگز پشيمان نيستيم.&raquo; <br />انتهاي پيام/*</span></span></p> Fri, 01 Feb 2019 13:27:00 GMT طولاني شدن دوران عقد http://qalamdoon.ParsiBlog.com/Posts/916/%d8%b7%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%8a+%d8%b4%d8%af%d9%86+%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86+%d8%b9%d9%82%d8%af/ <div class="HeadlineDV" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;">ارتباط مستقيم افزايش طلاق با طولاني شدن دوران عقد/ بخش نخست </span></span></div> <p><span style="color: #800080;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #800080;"><span style="font-size: medium;">تعارض</span> </span><span style="font-size: medium;">بين نقش &laquo; فرزندي و همسري&raquo; مهم ترين مشکل عقدکرده ها/طولاني شدن دوران عقد، از کارکرد اين دوره مي کاهد </span></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #800080;"><span style="font-size: medium;">من</span>ي</span>ره غلامي توکلي - "دوران عقد" براي دختر و پسر، يکي از خاطره سازترين و شيرين ترين مراحل ازدواج است. "عقدکردگي" که امروزه برخي از آن به عنوان "نامزدي" نام مي برند، دوران "شناخت" زوج از يکديگر است و همين مسئله، اهميت اين دوران را زياد کرده است. <br /><span style="color: #0000ff;"><strong>دوران عقد، براي زن و شوهرجوان اين فرصت را فراهم مي سازد تا شناخت اوليه خود از يکديگر را تعميق بخشيده و آمادگي روحي لازم را براي جدا شدن از خانواده و برعهده گرفتن مسئوليت زندگي مشترک کسب کنند. </strong></span> <br /><strong>از طرف ديگر اين فرصت براي خانواده ها فراهم مي شود تا امکانات و مقدمات اوليه زندگي مشترک را براي دختر و پسر خود مهيا کرده و <span style="color: #800080;">زوج جوان هم در اين "فرصت طلايي" يعني، &laquo; بهره مندي از وجود همسر و کم بودن بارمسئوليت&raquo; دوراني شيرين و &laquo;شبيه سازي شده از زندگي پس از ازدواج&raquo; را تجربه کنند.</span></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;"><strong><img src="http://tanineyas.ir/Attachments/Photo/1397/13971106/12302/12302-1374.jpg" alt="" width="500" height="343" /> </strong> <br />اما متآسفانه آمارها گوياي بالا رفتن نرخ طلاق در دوران عقد از سال 1390 به بعد است به طوري که وقوع 30درصد طلاق ها در اين دوران اتفاق مي افتد آن هم در شرايطي که دختر و پسر بيش از چندين ماه يا حتي سال با هم آشنا بوده اند!. <br />پاي صحبت زوج هاي عقدکرده ي متقاضي طلاق که مي نشيني هر کدام ديگري را مقصر مي داند و اين اتهامات که &laquo; او ديگر مثل سايق نيست، تمام مدت نقش بازي کرده بود&raquo;؛ يا &laquo; روي ديگر شخصيت خود را بعد از عقد نشان داد&raquo;؛ يا &laquo; رفتارها و خواسته هايي دارد که ناقض گفته هاي قبل از عقد است&raquo;؛ يا &laquo; شباهتي که مرد يا زن روياهاي من ندارد&raquo;؛ يا &laquo; والدينش در زندگي ما دخالت دارند &raquo;.. <br /><strong>نکته مهمي که اين روزها آبي بر آسياب طلاق هاي دوران عقد مي ريزد، طولاني شدن اين دوران است </strong>به طوري که دوران عقد برخي از زوج هاي جوان مخصوصا دانشجويان به بيش از 5 سال مي کشد!. <br />زينب اسدي روانشناس در گفت وگو با خبرنگار طنين ياس با بيان اينکه هر يک از مراحل قبل از ازدواج، محدوده زماني مشخصي دارد و اگر بيش از آن طولاني شود آسيب هايي را به دنبال خواهد داشت، گفت: براي مثال <strong><span style="color: #800080;">زمان آشنايي دختر و پسر يا " نامزدي" نبايد کمتر از سه ماه و بيشتر از شش ماه طول بکشد و همينطور دوران عقد حداقل بايد شش تا يک سال و حداکثر يک سال و نيم به پايان برسد</span>.</strong> <br />وي در ادامه کارکرد دوران عقد را "تعميق شناخت" پسر و دختر از يکديگر و تعامل با خانواده ها برشمرد و افزود: طولاني کردن دوران عقد براي محکم کاري! يعني بيشتر شدن شناخت دختر و پسر از يکديگر اشتباهي است که از سوي زوج يا خانواده هاي آنها صورت مي گيرد، چرا که اگر اين شناخت روي اصول خود پيش برود کارکرد واقعي و مثبت خواهد داشت. <br />اين روانشناس ادامه داد: <strong><span style="color: #0000ff;">مهم ترين آسيب هاي دوران عقد طولاني، کم شدن جاذبه هاي زوج براي يکديگر، از بين رفتن حريم ها، فروکش کردن هيجانات براي آغاز زندگي مشترک، بلاتکليفي بين دو نقش &laquo; فرزند بودن و همسر بودن&raquo; يا &laquo; در عين تأهل با خانواده خود زندگي کردن&raquo; و در نهايت &laquo; افزايش فشارهاي رواني&raquo; بر اثر قوانين کنترل کننده افراطي و سختگيرانه است.</span></strong> <br />يکي از نکاتي که باعث مي شود دوران عقد، دوراني شيرين و خاطرانگيز يا دوراني تلخ و پر از خاطرات بد باشد، نوع سپري شدن اين دوران با توجه به فرهنگ و خرده فرهنگ خانواده هاي دختر و پسر است. در برخي از خانواده ها زوج عقدکرده به شدت تحت قوانين افراطي و سختگيرانه براي ديدار و خلوت هستند و در برخي موارد، منزل دختر محدوديت مکاني براي پذيرايي از داماد و ايجاد خلوت با همسر را دارد در اين صورت است که دوران عقد رنج آور مي شود. <br />برخي از زوج هاي متقاضي طلاق دم از دخالت ها و مقايسه هاي بي جا خانواده همسرشان با پايان يافتن مراسم عقد مي گويند: مانند، مقايسه رفتارهاي داماد و عروس با خانواده، مقايسه رفتارهاي زن و شوهر با زن و شوهرهاي جوان ديگر، مقايسه مراسم هاي گرفته شده و... . هرچه بر مدت عقد افزوده مي شود، دايره و مصداق اين مقايسه ها بيشتر و زمينه براي اختلافات، فراهم تر خواهد شد. <br />اسدي مشاور خانواده به وجود دو نگاه متفاوت به زوج هاي عقد کرده در خانواده ها اشاره کرد و گفت: <strong>در برخي از خانواده ها حريم ها بسيار بسته است به طوري که داماد براي رفت و آمد با خانواده عروس، راحت نيست و همين مسئله باعث بروز دلسردي، دلزدگي، يأس و نااميدي در داماد و خانواده داماد نسبت به اين ازدواج مي شود! به طوري که آغاز بسياري از اختلافات بر سر همين موضوعات است که يا دوران عقد به دوران تلخ همراه با کشمکش زياد و خاطراتي عذاب آور تبديل مي کند يا منجر به طلاق مي شود.</strong> <br />وي دسته دوم خانواده ها را داراي نگاهي مدرن دانست و افزود: <strong>اين خانواده ها فضا را طوري براي زوج عقدکرده فراهم مي کنند که گويي زندگي مشترک را آغاز کرده اند؛ اما بصورت غيرمستقل !و شکست شدن برخي از حريم ها، کم شدن جاذبه هاي زن و شوهر براي هم، کم شدن هيجان تشکيل زندگي مشترک از سوي مرد و .. از آسيب هاي اين نوع گذراندن دوران عقد است.</strong> <br />اين روانشناس، بهترين نوع گذران دوران عقد را راه رفتن در مسير تعادل دانست و افزود: در اين نوع؛ ارتباطات دختر و پسر باهم، ارتباط دختر و پسر با خانواده يکديگر، ارتباط عاطفي زوج جوان و آشنايي هايي جنسي آنها با هم کنترل شده و منطقي است. <br /><strong><span style="color: #ff0000;">حال سؤال اينجاست که زوج جوان از چه طريقي مي توانند آموزش ها و مهارت هاي کافي براي پشت سر گذاشتن دوران عقدي زيبا و شيرين همراه با خاطراتي خوش را کسب کنند؟</span> </strong> <br />همانطور که شرکت در چند جلسه مشاوره در دوران خواستگاري بسيار مهم است، بعد از عقد و قبل از آغاز زندگي مشترک نيز، مشاوره گرفتن از کارشناسان و مشاوران خانواده براي گذران دوران عقد به نحوي که زوج به همه کارکردهاي آن دست پيدا کننده نيز داراي اهميت بسياري است. چرا که بسياري از دختران و پسران درباره ميزان رابطه عاطفي و جنسي با همسرشان، ميزان تعامل با خانواده هسمرشان و.. مهارت و اطلاعات درست ندارند و بر پايه تجربيات اکثرا شکست خورده شخصي افراد غيرکارشناس عمل مي کنند!.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">انتهاي پيام/* <br /></span></span></p> Tue, 29 Jan 2019 18:11:00 GMT مطالبات اصلي زنان http://qalamdoon.ParsiBlog.com/Posts/912/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%8a+%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86/ <table class="style1" dir="rtl" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: right; color: #365c90; font-weight: bold; margin: 10px 0px;"><span style="font-size: small;">بزرگ نمايي ازدواج کودک، خيانت به حوزه زنان/ مطالبات اصلي زنان زير سايه توهمات فمينيست ها</span></td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="font-weight: bold; text-align: right; color: black; margin: 10px 0px 0px 10px;"><span style="font-size: small;"> موضوع ازدواج کودک در زماني که مسائلي چون تأخير در ازدواج، افزايش طلاق، گسترش همباشي ها و روابط فرازناشويي در جامعه مطرح است و زنان سرپرست خانوار در مضيقه زندگي مي کنند، زنان کارمند از حداقل حمايت ها براي مرخصي زايمان برخوردار نيستند ...کارشکني و خيانتي بزرگ در حوزه زنان و خانواده است.</span></td> </tr> <tr> <td> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: small;"><img src="http://tanineyas.ir/Attachments/Photo/1397/13971019/12033/12033-929.jpg" alt="" width="576" height="345" /><br /></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="font-weight: normal; text-align: justify; color: black; margin: 10px 0px 0px 10px; direction: rtl;"><span style="font-size: small;"> منيره غلامي توکلي- <strong>با روي کار آمدن دولت يازدهم و سکان داري معاونت زنان و خانواده رياست جمهوري به دست شهيندخت مولاوردي در سال 92 شاهد نمود و بروز هر چه بيشتر مسئله فمينيسم دولتي در کشور بوديم. دفتر معاونت زنان و خانواده رياست جمهوري از آن به بعد شاهد گردهمايي تعدادي از چهره هاي شاخص در بحث فمينيسم بود که تلاش آنها براي تساوي حقوق زن و مرد با عنوان فريبنده عدالت جنسيتي کار را به اجراي خودسرانه سند 2030 کشاند. </strong> <br /> غالب کردن مباحث جنجالي اما توخالي چون ورود زنان به ورزشگاه، آزادکردن دوچرخه سواري زنان در اماکن عمومي و پرداختن به بحث هايي نظير ازدواج کودک، خروج زن بدون اذن همسر از کشور، زير سوال بردن ولايت مرد در خانه، مصاديق نادرست از خشونت عليه زنان به جاي مطالبات واقعي زنان کشور از ديگر تلاش هاي معاون زنان و خانواده رياست جمهوري در راستاي عملياتي کردن برخي از تعهدات بين المللي بود که علاوه بر مغايرت آنها با قوانين اسلامي و فرهنگ کشو ما به خاطر بار حقوقي که براي کشورهاي عضو به دنبال داشت حتي برخي از کشورهاي غربي نيز به آنها نپيوسته بودند. <strong> <br />با تشکيل دولت دوازدهم و روي کار آمدن معصومه ابتکار به جاي مولاوردي حال و هواي ابري اين معاونت نه تنها آفتابي نشد بلکه برودت آزاردهنده تري يافت. به طوري که همچنان تلاش فمينيسم دولتي در پوسته بزک کرده &laquo;حمايت از حقوق زنان&raquo; آواز گوش خراشي را مي ماند که هم خواننده و هم شنوده را آزار مي دهد. </strong> <br /><strong>يکي از مواردي که مدعيان حمايت از حقوق زنان بر طبل آن مي کوبند، تلاش براي بالابردن سن ازدواج در ايران است آن هم در شرايطي وجود يک ميليون و 297 هزار و 300 دختر 30 تا 50 ساله هرگز ازدواج نکرده در کشور که اگر به اين آمار تعداد زناني که بر اثر طلاق يا فوت شوهرانشان بي همسر شده اند را ضافه کنيم، حدود دو ميليون و 23 هزار زن 30 تا 50 سال بدون همسر در کشور وجود دارد! و در کنار اين مسئله با بالا رفتن سن ازدواج شاهد 12 تا 15 ميليون نفر جوان مجرد رسيده به سن ازدواج هستيم. </strong> <br /><strong>با عنايت به حقايق موجود در جامعه پيرامون ازدياد افراد بدون همسر يا هرگز ازدواج نکرده در يک اولويت بندي عجيب؛ چندي پيش طرح &laquo;افزايش حداقل سن ازدواج&raquo; که به &laquo;کودک&zwnj;همسري&raquo; معروف شده در کمسيون قضايي از طرف فراکسيون زنان در مجلس شوراي اسلامي ارائه شد و نتوانست موافقت اين کمسيون را جلب کند.<strong> <br /><span style="color: #ff0000;">اکثريت موافقان اين طرح را فعالين مدني -شما بخوانيد همان فمينيست ها!- تشکيل مي دادند که قبلا در تصويب پروتکل اختياري کنواسيون حقوق کودک به دنبال بالا بردن سن کودکي در ايران تا 18 سال بودند!</span> و در برابر رد شدن اين طرح موضع گيري هاي عجيبي از خود نشان دادند که نوعي گروکشي محسوب مي شود! مانند معصومه ابتکار که حق ازدواج دختر 13 ساله را با حق رأي و طلاق برابر کرده! يا شهناز سجادي که بدون دقت در شرايط زندگي، فرهنگي و اجتماعي دختراني که در سن پايين ت پر ازدواج مي کنند از اعضاي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس پرسيده&laquo; کدام يک اجازه ازدواج کودکان خود را مي دهند؟!.<span style="color: #0000ff;"> <br /> طيبه سياووشي نيز با اذعان به اينکه ايرادات فقهي و شرعي به اين طرح وارد شده؛ همين ايرادات را خلاف شرع دانسته! و گفته: &laquo;بيشترين موانع از طرف برخي از زنان جامعه اعمال شده است.&raquo; بايد از وي پرسيد اين چطور آماده کردن يک طرح براي دفاع از حقوق زنان است که نمي تواند بخشي قدرتمند در سياست گذاري زنان را به گونه اي اغنا کند که به آن رأي مثبت ندهند؟ و شما را از زحمت دست به دامان نهادهاي مدني يا همان سمن هايي که در نحوه زايش قارچ مانندشان حرف و حديث هاي بسياري وجود دارد &ndash; اينکه فمينيسم دولتي مادرخوانده بخش قابل توجهي از سمن هاي حوزه زنان است- ، خلاص کند .</span> <br />اما در کنار تمام اين هوچي گري ها، سخنگوي کميسيون قضايي مجلس درباره علت طرح &laquo;افزايش حداقل سن ازدواج نظرات قابل تأملي دارد،حسن نوروزي گفته: از نظر ما ايراداتي به طرح ارائه شده وجود دارد چرا که بسياري از معيارهاي مطرح شده در اين طرح قابل قبول نيست. از نظر نمايندگان در کميسيون حقوقي دختر 15 ساله کودک محسوب نمي شود و برحسب سنجش توانايي ها و ويژگي ها قابليت ازدواج را دارد. <br />وي توضيح داده است: بحث ما اين است که دختري که پدر ندارد و مشکل دارد اگر با يک جوان 17 ساله ازدواج کند مشکلي ندارد و نمي توانيم به خاطر اين موضوع دختر يا پسر را زنداني کنيم.اگر يک دختر مثلا در منطقه&zwnj;اي چون سيستان و بلوچستان کسي را نداشته باشد و گرسنه باشد براي وي تشکيل خانواده بدهيم بهتر از اين است که وي را به پاکستان بفرستيم. <br /><strong>به هر حال موضوع ازدواج کودک و هياهوهاي مطبوعاتي و .. بر سر آن در زماني که مسائلي چون تأخير در ازدواج تا مرز ميانسالي را داريم، طلاق آن هم با پيشوند زودهنگام به عنوان يک پديده نامبارک در جامعه وجود دارد، بحث همباشي ها و روابط فرازناشويي در جامعه مطرح شده است و زنان سرپرست خانوار در مضيقه زندگي مي کنند، زنان کارمند از حداقل حمايت ها براي مرخصي زايمان برخوردار نيستند ... يک بي سليقگي محسوب نمي شود بلکه کارشکني و خيانتي بزرگ در حوزه زنان و خانواده است. </strong> <br /><span style="color: #0000ff;">خيانتي زشت و غيرقابل بخشش که طعم بدترش از اين جهت است که در زرورق &laquo; حمايت از حقوق زنان &raquo; با رنگ و لعاب فمينيستي به خورد زنان ايران اسلامي داده مي شود. هر چند اين دست اقدامات تشريفاتي و مغاير با نيازهاي اصلي جامعه زنان کشورمان در زمينه هاي مختلف شکست هايي پشت سر هم براي صاحبانش به همراه داشته است اما اين سوال را مطرح مي کند که &laquo; چه تعهدي معاونت زنان و خانواده رياست جمهوري و همدستان ايشان را مجبور به تلاش بيشتر در اين راستا مي کند؟آيا اين بار در دولت تدبير و اميد بايد به دنبال اسرار نگوي دولت زناني باشيم که با جامعه زنان صداقت نداشته و عملکردشان شفاف سازي نشده است و گرد نااميدي را بر رخساره دختران جوان و زنان و مادران اين مرز و بوم مي پاشند؟! </span> <br />انتهاي پيام/ *</strong></strong></span></td> </tr> </tbody> </table> Sun, 27 Jan 2019 10:13:00 GMT شهادت پاسدار در سالروز تولدش http://qalamdoon.ParsiBlog.com/Posts/911/%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%aa+%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%af%d8%a7%d8%b1+%d8%af%d8%b1+%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b2+%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af%d8%b4/ <table class="style1" style="text-align: justify;" dir="rtl" border="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align: right; color: #456175; padding-top: 0px; margin-top: 20px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">پاسداري که در سالروز تولدش به شهادت رسيد</span></span></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; color: #365c90; font-weight: bold; margin: 10px 0px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;"> مادر شهيد آزادگر:صبري خدايي، آرام بخش دل هاي مادران شهداست</span></span></td> </tr> <tr> </tr> <tr> <td style="font-weight: bold; text-align: right; color: black; margin: 10px 0px 0px 10px;"> <p><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;"> خواهرشهيد آزادگر مي گويد:&laquo; مادرم به برادرم علاقه شديدي داشت،اغراق نمي کنم&laquo; مادر اگر حق انتخاب داشت، همه فرزندانش را مي داد تا محمد را داشته باشد، نمي دانم اين سال ها چگونه غم فراغش را تحمل کرده است.&raquo; که حاج خانم مي گويد: &laquo; صبري که خدا داده&raquo;.</span></span></p> <p><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;"><img src="http://tanineyas.ir/Attachments/Photo/1397/13971009/11854/11854-637.jpg" alt="مادرشهيد آزارگر " width="700" height="541" /><br /></span></span></p> </td> </tr> <tr> </tr> <tr> <td style="font-weight: normal; text-align: justify; color: black; margin: 10px 0px 0px 10px; direction: rtl;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;"> منيره غلامي توکلي- محله آبشار تهران واقع در خيابان هفده شهريور يکي از محله هاي قديمي و باصفاي پايتخت است. صفايي که نه بخاطر وجود پاساژها و فروشگاه هاي بزرگ و رنگارنگ است و نه بخاطر ساختمان هاي مدرن و نوساز آن. اين خيابان برندي منحصر به فرد دارد و آن هم شهيدپرور بودن خانواده هاي ساکن آن است. وارد خيابان اصلي که مي شوي کوچه هاي باريک و بلند با ساختمان هاي قديمي و مغازه هايي که هنوز کره کره هاي سنتي دارند، پرنده ذهنت را در سال هاي خوش نچندان به پرواز وا مي دارد. <br />اسم خيابان آبشار، وجه تسميه اي زيبا در ذهنم ايجاد مي کند، اينجا خانواده شهدا چنان در همسايگي هم منزل دارند و محله را عطر حضور خدا و سرسبزي ايمان پُر کرده است که گويي آبشاري از صداقت، مهرباني و معنويت در آن جريان دارد. <br />استقبال متفاوت مادر شهيد : دو سال است که منتظر آمدتان تان هستم <br />اينبار قرار است، به منزل شهيد "محمدرضا آزادگر" از شهداي پاسدارهشت سال دفاع مقدس برويم. به خيالم با دقايقي تأخير وارد منزل شهيد مي شويم و فريده خانم آزادگر به پيشوازمان مي آيد. بالاي اتاق، "کبري خانم انصاري همداني" روي تخت نشسته است تا چشمش به ما مي افتد، مي گويد: &laquo; خوش آمديد، قدم به چشم هاي من گذاشتيد، عزيزانم دو سال است که منتظرتان هستم.&raquo; مي شکنم! نمي دانستم چه بگويم، غافگير شدم، دنبال بهانه اي براي چند دقيقه تأخيرمان مي گشتم! متوجه مي شود که غافلگيرمان کرده است با طنزي صميمي ادامه مي دهد: &laquo; نو که آمد به بازار کهنه شود، دل آزار. شهداي مدافع حرم و شهداي تفحص که مي آيند ما قديمي ها را فراموش مي کنيد.&raquo; <br /> رويش را مي بوسم و جاي توجيه نداريم، مي گويم: &laquo; شما زيباترين و مهربان ترين مادر شهيدي هستيد که ديده ام، حتما ما را مي بخشي.&raquo; <br />کبري خانم، خوش صحبت است بعد از تعارفات و تعاملات مرسوم در اين مهماني ها تا ضبط مرا مي بيند صدايش را صاف مي کند و از معرفي خودش شروع مي کند. &laquo; سال 1315 در تهران به دنيا آمدم تا کلاس دوم دبستان درس خواندم، اصالت مادر و پدرم همداني است. 17-16 ساله بودم که حسين آقا -پدرشهيد- به خواستگاري ام آمد. خوابي ديدم و با تعبير زيبايي که مادرم کرد، دست از مخالفت برداشته و با آقاي آزادگر ازدواج کردم. در ابتدا زندگي مشترک، ساکن منطقه 15 پشت پارک وليعصر بوديم، محمدرضا همانجا به دنيا آمد. <br />پاي ثابت شرکت در تظاهرات عليه رژيم پهلوي بودم <br />همسرم در کار مصالح ساختمان بود، وضع معيشتي بدي نداشتيم. حسين آقا اگر چه سواد نداشت اما مردي فهيم، جهان ديده، با خدا، مهربان، مردمدار و خانواده دوست بود. بچه ها يکي يکي به دنيا آمدند و بزرگ شدن. محمدرضا هم 20 بهمن 1341 به دنيا آمد در همين سال ها هم مبارزات انقلابي مردم، عليه رژيم شاهنشاهي، شروع شده بود. <br />سال هاي آخر مبارزات عليه حکومت شاهي، من و چند خانواده ديگر از صبح، غذاي ساده اي درست مي کرديم و به صفوف تظاهر کنندگان مي پيوستيم. آن زمان جوان بودم و شجاعت خصلت جواني است آنقدر مبارزه کرديم تا با رهبري امام خميني(ره) و به برکت خون شهدا پيروز شديم. <br />گرفتن ديپلم، تنها شرطم براي رفتن محمد به جبهه بود <br />محمدرضا، سال هاي اول دبيرستان را مي خواند که انقلاب اسلامي پيروز شد. ما هنوز ساکن همان محله بوديم که وارد گروه هاي مردمي و سازندگي شد. هنوز ديپلم نگرفته بود که صدام به ايران حمله کرد. از همان ابتدا آهنگ رفتن به جبهه سر داد. گفتم تنها شرط من براي رفتنت به جبهه، گرفتن ديپلم است. ديپلمش را که گرفت به عضويت سپاه پاسداران در آمد و به جبهه اعزام شد و در سالروز تولدش يعني 21 بهمن 1361 در عمليات والفجر مقدماتي به شهادت رسيد. <br />به اينجاي قصه شهادت محمدرضا مي رسيم، خواهر شهيد وارد صحبت مي شود و مي گويد: &laquo; مادرم به برادرم علاقه شديدي داشت، اغراق نمي کنم&laquo; مادر اگر حق انتخاب داشت، همه فرزندانش را مي داد تا محمدرضا را داشته باشد، نمي دانم اين سال ها چگونه غم فراغ او را تحمل کرده است.&raquo; که حاج خانم مي گويد: &laquo; صبري که خدا داده و لاغير &raquo; <br />خواهر شهيد: محمد دوست داشتني ترين فرزند مادرم بود <br />فريده خانم آزادگر ادامه مي دهد: محمدرضا، دوست داشتني ترين فرزند مادرم بود. نه تنها مادر بلکه همه خواهر و برادرها او را طور ديگري دوست داشتيم اين علاقه حتي به نوه ها هم سرايت کرده بود. با بچه ها ارتباط بسيار خوبي داشت، ساعات فراغتش را با کودکان مي گذراند. <br />خواهر شهيد در حاليکه نگاه پرمهري به عکس برادر مي کند، ادامه مي دهد: برادم به نماز اول وقت اهميت خاصي مي داد، از نمازگزاران و فعالان مسجد نبوي بود. همه محل دوستش داشتند حتي کساني که در خط فکري او نبودند، بعد از گذشت سال ها از شهادتش، هنوز در منزل ما رفت و آمد دارند. <br />خواهر شهيد: حجاب، مهم ترين سفارش برادرم به خواهرانش بود <br />خانم آزادگر که بخاطر پرستاري از مادر ساکن منزل او شده است، از ما پذيرايي مي کند و با پوست کندن ميوه شرمسارترمان مي کند در همان حال، مي گويد: برادرم به امام خميني، علاقه عجيبي داشت درتمام نامه ها و وصيت نامه اش از حمايت ولايت فقيه گفته است. او در زمان خودش بصيرت خاصي داشت و گويي الان دنيا را مي ديد. سفارش او به خواهرانش مسئله حجاب بود. <br />مادرشهيد: هيچ کمکي از بنياد شهيد قبول نکردم <br />از مادر شهيد مي پرسم چند سال است که ساکن اين محله شده ايد؟ مي گويد: پنج - شش سالي بعد از شهادت پسرم، همسرم فوت شد. وضعيت مالي مان بهم ريخت و چند سالي ساکن شهرستان " ايوانکي" شديم. روزگار گاهي سخت مي گيرد اما وقتي از بنياد شهيد به ديدنمان مي آمدند، هيچ کمک مالي را قبول نمي کردم و هنوزهم قبول نمي کنم، جز حقوق پسر شهيدم دريافتي ندارم. مدتي با دخترم زندگي کردم بعد هم با خريد اين خانه، شانزده &ndash; هفده سالي هست که ساکن محله آبشار شده ايم. <br /> دلم نمي آيد از کبري خانم بخواهم خاطره اي از فرزند شهيدش براي مان بگويد، مادران شهدا به اينجاي صحبت که مي رسند اشک مي ريزند و اين رسم مهمان شدن نيست! از خواهر شهيد مي خواهم براي مان خاطره اي نقل کند. <br />خواهر شهيد: مادرم، دوست داشت، عروسي محمد را ببيند <br />فريده خانم مي گويد: مادر خيلي دلش مي خواست که محمدرضا ازدواج کند، وقتي من اين موضوع را با او مطرح کردم، گفت: &laquo; آبجي جان، الان يک شرايطي هست که من هيچ وقت نمي توانم، ذهنم را براي خودم بگذارم؛ الان بهبوبه جنگ است.&raquo; يادم هست که مادرم با اشتياق مي گفت: &laquo; يکي از اتاق ها را برايت آماده مي کنم، پرده مي زنم وفرش مي کنم .. دست دختري را بگير و با هم زندگي کنيد.&raquo; برادرم جواب قابل تأملي داد و گفت: &laquo; مادر!وسايلت را از آن اتاق جمع کن! دوستم، زنش را عقد کرده است و پول پيش براي اجازه خانه ندارد، او بيايد در اين اتاق زندگي کند. من خيال ازدواج کردن ندارم.&raquo; <br />حال و هواي منزل شهدا، دل را اسير خود مي کند و خانه شهيد محمدرضا آزادگر نيز چنين است براي اينکه صاحب خانه را بيشتر خسته نکنيم مي پرسم، حاج خانم چگونه خبر شهادت پسرتان را آوردند؟ مي گويد: خوابي ديدم و خودم تعبير کردم که پسرم شهيد شده است و چند روز بعد خبر شهادتش را به همسرم و دامادم دادند او را در قطعه 28 شهدا دفن کرديم. <br />مادر شهيد: بدحجابي دل خانواده شهدا را مي شکند <br />لحظه خداحافظي مي گويم ما را به نصيحتي مادرانه مهمان کنيد، لبخندي مي زند و مي گويد: &laquo; به مادر و پدرها مي گويم که مراقب فرزندان شان باشند، زمانه از نظر فرهنگي وضعيت خوبي ندارد. از دخترهاي زيبا و جوان مي خواهم که حجاب شان را حفظ کنند، دل خانواده شهدا با ديدن بدحجابي ها مي شکند! مراقب انقلاب باشيد و از حمايت ولايت فقيه که اصل ماندگاري انقلاب است حمايت کنيم. &raquo; <br />انتهاي پيام/*</span></span></td> </tr> </tbody> </table> Sun, 27 Jan 2019 10:09:00 GMT