عضويتمدير سيستمپشتيباني فنيدرباره‏ ماتماس با ما

پارسي بلاگ در رسانه ها

مجله ي تخصصي وبلاگ - شماها
(شماره 5 و 6)
مجله ي تخصصي وبلاگ - شماها
(شماره 5 و 6)
وبلاگ نيوز
(30/12/1387)
وبلاگ نيوز
(05/09/1387)
پايگاه خبري وبلاگهاي ايران - وبنا
(27/08/1386)
آژانس خبري وبلاگ نويسان
(16/08/1386)
پايگاه خبري وب سايتهاي ايران - وبنا
(18/08/85)
خبرگزاري ايسنا
(16/06/85)
روزنامه همشهري
(21/12/84 - صفحه 10)
مجله ره آورد نور
(شماره 8)
سايت خبري بازتاب
(20/08/84)
نشريه كتاب هفته
(23/07/84)
روزنامه همشهري
(21/05/84)
سايت خبري بازتاب
(03/05/84)
مدير پارسي بلاگ، مهمان ويژه برنامه.
برنامه خط مستقيم (زنده)
( 19/05/84 - شبكه تهران)
وبلاگ ها اذان مي گويند.
مجله سروش هفتگي - خبر
( 08/05/84 - شماره 1228 )
پارسي بلاگ يا كشكول پارسي؟
مجله سروش هفتگي - گزارش
( 01/05/84 - شماره 1227 )
من وبلاگ دارم، شما چطور؟
مجله سروش هفتگي - سردبير مهمان
( 04/04/84 - شماره 1223 )
خبرگزاري ايسنا - خبر
(16 /02/84)
خبرگزاري ايسنا - وبلاگ مدير
(29/12/83)