پارسي نامه
مجله الکترونيکي اعضاي پارسي بلاگ
مطالب اين مجله توسط دبيران منتخب از بين وبلاگ نويسان پارسی بلاگ، برگزيده مي شود

  خاطرات 17 سال کار خبري در يک قاب عکس!
بخشي از خاطرات خوشم در کار و حرفه ام شکل گرفته اند، روزنامه نگاري که برخي آن را با خبرنگاري در يک رديف قرار مي دهند! با خود فکر مي کنم ، نگاه به گذشته و بررسي روند تغيير و تحولات کاري ام بسيار طولاني است اما نه! از کلام که بگذريم عکس خود زباني گويا تر دارد .
  هنجارشکني در سريال کوبار
در پشت پرده سريال کوبارکه بازيگران خوش قيافه و در عين حال دانش آموزان مودبي دارد، اهدافي گنجانده شده چرا که از همين قسمت هاي ابتدايي، دغدغه آقا معلم تازه وارد اين شده که پسران و دختران مقطع دبيرستان با هم نمايشنامه اجرا کنند و تلاش هاي خود را هم براي عادي سازي روابط دختر و پسر در اين مقطع انجام مي دهد.
  کاش باران ببارد!.... ا
اين هم انتهاي دل سوزي هر روزه من که تازه فکر مي کنم از ديگران بيشتر به طبيعت پيرامونم اهميت مي دهم! 22 روز از اين ميزان دلنگراني ام براي باغچه در فصل بهار مي گذشت که امروز چشمم به مهماني ناخوانده روشن شد.
  جريان شهردار تهران
اين روزها حرف و حديث ها در مورد شهردار سابق تهران زياد است؛ بعضي مي گفتند او شهردار خوبي است و بايد بماند و عده اي هم مي گفتند خوب نيست و بايد برود. در ميان برخي سؤال مي کنند که اگر شهردار محترم مريض بود و پروستات مبارکش درد مي کرد چرا آمد و مسؤوليت شهرداري را قبول کرد؟ نمي آمد که سنگين تر بود.
  دوران موشک يا گفتمان؟!
کاش مرحوم هاشمي امروز سر از زير خاک بيرون مي آورد، تا معرکه گيري رؤساي ياغي آمريکا، فرانسه و انگليس را در موشک پراني به سمت کشور سوريه مي ديد و بخاطر تِز ننگين و خيانت بار "دنياي فردا دنياي گفتمان هاست نه موشکها!" از ملت ايران و جبهه مقاومت عذر خواهي مي کرد!
By: ParsiBlog.com ® Team © 2003