1   2   3   4   5   >>   >

  خاطرات 17 سال کار خبري در يک قاب عکس!
بخشي از خاطرات خوشم در کار و حرفه ام شکل گرفته اند، روزنامه نگاري که برخي آن را با خبرنگاري در يک رديف قرار مي دهند! با خود فکر مي کنم ، نگاه به گذشته و بررسي روند تغيير و تحولات کاري ام بسيار طولاني است اما نه! از کلام که بگذريم عکس خود زباني گويا تر دارد .
  هنجارشکني در سريال کوبار
در پشت پرده سريال کوبارکه بازيگران خوش قيافه و در عين حال دانش آموزان مودبي دارد، اهدافي گنجانده شده چرا که از همين قسمت هاي ابتدايي، دغدغه آقا معلم تازه وارد اين شده که پسران و دختران مقطع دبيرستان با هم نمايشنامه اجرا کنند و تلاش هاي خود را هم براي عادي سازي روابط دختر و پسر در اين مقطع انجام مي دهد.
  کاش باران ببارد!.... ا
اين هم انتهاي دل سوزي هر روزه من که تازه فکر مي کنم از ديگران بيشتر به طبيعت پيرامونم اهميت مي دهم! 22 روز از اين ميزان دلنگراني ام براي باغچه در فصل بهار مي گذشت که امروز چشمم به مهماني ناخوانده روشن شد.
  جريان شهردار تهران
اين روزها حرف و حديث ها در مورد شهردار سابق تهران زياد است؛ بعضي مي گفتند او شهردار خوبي است و بايد بماند و عده اي هم مي گفتند خوب نيست و بايد برود. در ميان برخي سؤال مي کنند که اگر شهردار محترم مريض بود و پروستات مبارکش درد مي کرد چرا آمد و مسؤوليت شهرداري را قبول کرد؟ نمي آمد که سنگين تر بود.
  دوران موشک يا گفتمان؟!
کاش مرحوم هاشمي امروز سر از زير خاک بيرون مي آورد، تا معرکه گيري رؤساي ياغي آمريکا، فرانسه و انگليس را در موشک پراني به سمت کشور سوريه مي ديد و بخاطر تِز ننگين و خيانت بار "دنياي فردا دنياي گفتمان هاست نه موشکها!" از ملت ايران و جبهه مقاومت عذر خواهي مي کرد!
  حجاب اجباري به قدر قدرت و مصلحت (3)
نيروي انتظامي تا چه حدي موفق است در مواجهه با اين مساله بدون مخاطراتي که هزينه را بيشتر از فايده کند. آيا نيروي انتظامي مي تواند با آن 67 درصد اگر درست باشد مقابله کند؟ اگر در برابر برخورد نيروي انتظامي يک نهادي از متخلف دفاع کرد، بايد چه کرد؟
  خطر غربزده ها و ليبرالها براي کشور!
رئيس مرکز تحقيقات رياض گفت: «براي نابودي تهران،4 موشک بالستيک"دانگ فنگ" ما کافيست» !در پاسخ به او نوبخت، سخنگوي دولت:«براي توافق با عربستان بايد از برخي منافع چشم پوشي کنيم!» اما امام خميني در پذيرش قطعنامه 598 فرمود:«امروز روز عاشوراي حسيني ست.امروز ايران کربلاست،حسينيان آماده باشيد.»
  اخلاق اصلاح طلبان يا سکولاريزم پنهان؟!
متاسفانه در جمهوري اسلامي آنچه در عمل به عنوان معيار ديني بودن قرار گرفته است، امور قشري و ظاهر دين مثل ريش، حجاب، نماز، شرکت در دعاها و ... است و اما عدالت، استکبار ستيزي، مبارزه با ظلم، نفي اشرافي گري، به نحوي به آنها نگريسته شده که گويا صرفا امور سياسي اند و ربطي به دين ندارند!
  نمايش و کارگرداني در صحنه شوراي شهر،
شايد مهم ترين بخش اتفاقي که ديروز افتاد نشان دادن قدرت درون گروهي برخي از اصلاح طلبان به برخي ديگر از جناح خودي بود که اصرار و فشار بر رفتن نجفي داشتند! چيزي که در ظاهر مي خواستند به عوامل بيرون جناحي مربوط کنند!
  روح و جسم نحيف برجام!
خبرها حاکي از آنست که قبل از پايان فروردين،بسته تحريمهاي اتحاديه اروپا،به بهانه قدرت موشکي ايران،نهايي و اجرا مي شود و نقش دولت اعتدال سردادن سرود"خر برفت و خر برفت و خر برفت" خواهد بود. زيرا اتحاديه اروپا بايد از مزاياي برجام، در جهت غارت منابع کشورمان، بهرمند گردد،حتي اگر برجام،هيچ نفعي براي ايران نداشته باشد!

   1   2   3   4   5   >>   >
By: ParsiBlog.com ® Team © 2003