1   2   3   4   5   >>   >

  آيا سند 2030 کان لم يکن شد؟!
اگر واقعا سند 2030 کان لم يکن است، پس چرا اسمي از ابطال آن در مصوبه شورا وجود ندارد؟ اگر بجاي دولت حسن روحاني، دولت احمدي نژاد سند 2030 را امضاء کرده بود، علي لاريجاني و برخي از اعضاء شوراي عالي انقلاب فرهنگي، سينه چاک مي زدند و فرياد واسلاما سرمي دادند؟!
  آثار عظيم تقويت توان دفاعي جمهوري اسلامي
در آيه 60 سوره انفال آمده: هرچه در توان داريد براى رويارويى با دشمن تجاوزكار از نيرو و مركب‏هاى آماده فراهم سازيد.مفسرين نيرو را به دو دسته نيروي سخت و نرم تقسيم کرده اند:نيروي سخت؛« ابزار جنگ »و« نيروهاي ورزيده و جنگاور»و نيروي نرم که الگوي فکري، اتحاد، اعتماد به خدا ولاش و كوشش در راه کسب رضايت الهي است.
  نصيحتي به وزير محترم ارشاد اسلامي
به وزير محترم ارشاد!: آيات ربّنا درقرآن زياد است و هم آدمهاي خوش صدايي ازمداحان محترم سوگلي که بتوانند «آيات باهرات»را«نسبت به مقارنات»طوري تلاوت کنند که هيچ چيزي«تحت الشعاع»چيز ديگر قرار نگيرد.چه اصراري است فقط ربّنا باصداي يک خواننده خاص پخش شود؟ اين همه ايشان خوانده، بگذاريد چندسال هم ديگران بخوانند.
  ريش بزک کرده و پوزخند شيطان!!
2 سال از سخنان هوشمندانه رهبر معظم انقلاب مي گذرد و روحاني براي ايجاد مسرت بيشتر در آمريکا بخشي از فرصتهاي نظام اسلامي را به بزک کردن ريش خود و برجام مي پردازد!و آنچنان سرمست اين دو گرديده، که تحريمهاي آمريکا را نمي بيند! هيچ تيم و هيئتي براي رصد برجام در خصوص تحريمهاي مختلف آمريکا عليه کشورمان وجود ندارد،.
  صله رحم و تکريم خويشاوندان
اگر چه ماه رمضان ماه همه برکت ها و بخشش ها است، ماه دق الباب کردن خانه اي است که صاحب آن مالک تمام کون و مکان است اما اين وسعت از بخشش و کرامت تا بدان حدي است که خودت بر سر بنشيني و از آن بهره بري و هستند کساني که دق الباب نمي کنند، بر سر سفره برکت الهي نمي نشينند.
  يتيم نوازي برگه ضمانت بنده براي حاجت روايي
" انفاق" به نيازمندان،" احسان" به درماندگان و مستضعفان، محبت و کشيدن دست نوازش بر سر ايتام بخشي از مؤلفه هاي درک حال ضعفا است. تنگدستان و ايتامي که عيال خداوند هستند و در دعاي هشتمين روز از ماه مبارک رمضان به خداوند مي گوييم: « اللهم ارزقْني فيه رحمة الْاَيتام؛ خدايا در اين روز ترحم بر يتيمان را روزيم فرما.»
  غزلِ ناب
در مدح امير عرب آن مطلع الانوار| گفتم غزلي ناب ميان همه اشعار| من قطره ام و حيدر کرار(ع) چو دريا| گفتن به مديحش ز يکي قطره چه دشوار| با حب علي(ع) پاي به دنيا بنهادم| از جام ولايش همه دم مستم و هشيار| آن دل که در او نور علي(ع) جلوه نمايد| صاف است چو آئينه و عاري است ز زنگار|بر خلق جهان فخر فروشم به همه عمر.
  رياست محترم قوه قضائيه، ملت منتظرند!
حتما يادتان نرفته که مسئولين قضائي، وعده دادند که پس از4 برگزاري انتخابات رياست جمهوري سال 96 به تخلفات متعدد خاندان حسن روحاني و حسين فريدون رسيدگي خواهند کرد و لذا انتخابات به پايان رسيده و مردم منتظر اقدامات آنها هستند. تا به تخلفات گسترده خاندان حاکم بر قوه مجريه رسيدگي و گزارش آن به مرم ارئه شود.
  رمــــــــــز آتــش به اخـتـيار
براي پي بردن به رمز عمليات "آتش به اختيار"،کافي است به گلايه نماينده بسيج دانشجويي در محضر فرماندهي کل قوا توجه نمائيم، که گفت؛ «آقا ما گلايه داريم و عرض گلايه مي خواهيم پيش شما بکنيم، گلايه از دولت که تکيه بر مسند جمهوري اسلامي ميزنه و "در نقش اپوزيسيون"، با نظام مواجهه مي کنه.»
  شمشيرِ جفا
به شمشير جفا كشتند در محراب مولا را| و درغصه فرو بردند دونان اهل دنيا را| تمام شيعيان خاك عزا ريزند بر سرها| و سنگ غصه بشكسته تمام قلب و سرها را| تمام قدسيان زانوي غصه در بغل دارند| بلرزانيده موج غصه و غم عرش اعلي را| از اين پس خشك سالي ها در اين دنيا فراوان است| كه خشكانيده اند اهل خلاف اين بار دريا را.

   1   2   3   4   5   >>   >
By: ParsiBlog.com ® Team © 2003