1   2   3   4   5   >>   >

ورزانِش
 ورزانِش
«ورزش» خوب است اما اگر خودش انگيزه نداشت «ورزانش» لازم مي‌آيد بيشتر دوست دارند بچه‌ها اين‌كه ورزيده شوند به كمك يك بزرگ‌تر؛ 1. هم مصرف انرژي‌ست
فهم داعش از دين، صرفا فهمي تاريخي بود
 فهم داعش از دين، صرفا فهمي تاريخي بود
تفکر داعش از سلفيه هم سخيف تر است و مي توان به عبارتي گفت سلفيه افراطي. چرا که وهابي ها سعي دارند همه معرفت دينيشان را از راه نقل استنباط نمايند.
سستي ِ سَببيّت
 سستي ِ سَببيّت
فكر كردن مهم است ولي معمولاً انگيزه كافي برايش وجود ندارد اين است كه كودكان مشغول تخيّل مي‌شوند بيشتر از تفكّر اما وقتي انگيزه بدهيم سؤالات مبهم كنيم فرصتي‌ست كه به خود فشار بياورند
جاكفشي ديواري
 جاكفشي ديواري
جارو و شستشو هم راحت باز هم استفاده‌اي مناسب از ديوار در دوران گذار تا زماني كه دوباره بنّاها طاقچه‌هاي قديمي را به ما بازگردانند به خانه‌هاي امروزيمان فرهنگي كه از ما ربوده شده است
توصيّه!
 توصيّه!
از من به تو توصيه پسر جان گرامي/ مي کوش که همچـــون پـــدر خويش خلف شي/ خواهي تو اگر قـدر به هر صدر ببيني/ با مردم بي مايه مبادا که طرف شي/ گر درّ دري هم بشـــوي مصلحت اين است.
بارشِ باران
 بارشِ باران
بي روي يار فصل بهاران جهنم است/ گلزار و باغ و گلشن و بستان جهنم است/ سبزي و خرمي همه با يار ممكن است/ بي يار سايه سار درختان جهنم است/ با او كوير خرم و سرسبز مي شود.
گوهرِ مقصود
 گوهرِ مقصود
مجنون صفت به دشت جنون پا گذاشتيم/ سر در قفاي ليلي معنا گذاشتيم/ در گرد شمع دوست چو پروانه سوختيم/ تصوير عشق را به تماشا گذاشتيم/ در جستجوي گوهر مقصود ، با شتاب...
فيض حضور
 فيض حضور
به خلوت چشمه ي سيّال نوري کرده ام پيدا/از آن شادم که در ظلمات، هوري کرده ام پيدا/ز سکر باده ي تلخي که ساقي ريخت در ساغر/چو ايّام جواني، باز شوري کرده ام پيدا/من آن سر مست جاويدم که در ميخانه ي وحدت.
فصلِ پرواز
 فصلِ پرواز
شانه هامان ،قلمرو شب بود/روزگار شکستن پر ها/خنجر تيرگي فرو مي رفت/در تن آفتاب باورها/فصل زخم و نمک، زمانه ي آه/فصل در هم شکستن ما بود/هم گلوي بريده ي مهتاب/هم مزار ستاره، آنجا بود.
خانم برفي ...
 خانم برفي ...
برف، يک دسته کلاغ،جاده يعني غربت. باد، آواز، مسافر، و کمي ميل به خواب.شاخپيچک و رسيدن، و حياط. من، و دلتنگ، و اين شيشه خيس.مي نويسم،و دو ديوار، و چندين گنجشک.
آييننامه برداشتن از پولهاي بلوکه شده ايران!
 آييننامه برداشتن از پولهاي بلوکه شده ايران!
در سايه برجام و لطف بي شائبه کدخدا، هر از گاهي مقداري از پولهاي بلوکه شده ايران در آمريکا توسط آمريکا برداشت مي شدو البته براي اينکه هيچ شک و شبهه‌اي درباره محل هزينه کرد
گرما در سرما
 گرما در سرما
قبلاً بيشتر دوست داشتند كودك كه بودند خودم مي‌خوردم با اشتها پوست مي‌كندم و خُرد مي‌كردم نمك كه مي‌زدم همه دور هم آن‌ها هم انگيزه پيدا مي‌كردند.
جاانداختگي
 جاانداختگي
وقتي نگاه كردم در همان نگاه نخست فهميدم جا انداخته است درست مثل زمان كودكي خودم ولي من... رونويسي‌هاي زمان ما حداقل چهار بار از درس بود از خود مي‌پرسم.
رابطه هولوکاست و برجام !!!
 رابطه هولوکاست و برجام !!!
ملاک و معيار عمل در دولت ناکارآمد اعتدال، پيروي از مکتب ليبراليسم و اثبات غربزدگي، بر اساس حقوق بشر آمريکايي-صهيونيستي است.
نزاع حق و باطل
 نزاع حق و باطل
امروز کساني اين مسائل را بهانه کرده‌اند و باني حوادثي شده‌اند که ابعاد و زواياي ديگري دارد و بايد بدانند دود اين حوادث به چشم خود آنها خواهد رفت .
فتنه 96
 فتنه 96
بايد گفت؛ در آشوبهاي فتنه ديماه 96 که خسارات سنگين معنوي و مادي به کشور تحميل شد، نقشاا مقامات عالي رتبه اجرائي کشور در آن روشن است،
مسيح تر از مسيح...
 مسيح تر از مسيح...
مرگ را با شما چه کار که با رفتنتان قواعد هستي را به هم ريختيد آسمان به زمين آمد آب از آب تکان خور از شما وام گرفت نفس هايش را زندگي... مسيحتر از مسيح شديدو جان بخشيديد
جاي خالي باران
 جاي خالي باران
شما يادتان نيست. آن وقت‌ها – زماني که خيلي بچه‌تر از حالا بوديم- باران مي‌آمد. نه! آن که شما مي‌گوييد گِل‌باران است. منظورم باران راست‌راستکي است.
ديکته‌ي آخر
 ديکته‌ي آخر
پاييز بهانه اي بود تا صبوري عبور را بياموزيم در هجوم عبور لحظه هاي بي رحم خيال ، در پيچ و تاب هزار رنگِ انتظار جولانگاه خلوتي را براي خود برگزيده ام. سر بر سجاده دل نهاده و نجواي نا گفته هايم را در انجمادِ سکوت مدفون کرده ام.
بايد شاعر شوي
 بايد شاعر شوي
گاه در لفافه ي ذهن، گاه در حريري از ابهام، گاه در رديف هاي دلتنگي و گاه در سطر هايي از آشفتگي، حک مي شوند واژه ها بر لحظه هاي گذر.. دفتر ذهن انباشته از نثرهاي سردرگم در کوچه پس کوچه هاي خزان در دل بهار.

   1   2   3   4   5   >>   >
By: ParsiBlog.com ® Team © 2003