پارسي نامه
مجله الکترونيکي اعضاي پارسي بلاگ
مطالب اين مجله توسط دبيران منتخب از بين وبلاگ نويسان پارسی بلاگ، برگزيده مي شود

  روزگارِ تحريم
«تحريم» اگر کمر شکن نيست/تأثيرگذارِ مرد و زن نيست/پس اين همه فقر و فاقه از چيست؟/ادعيّه ي بي افاقه از چيست؟/هر جا که نظر کني گراني/آورده هجوم ناگهاني/با بخت سياه اسير حقر است/اين قوم که زير خطِّ فقر است/يارب! نظر عنايتي کن/از مردم ما حمايتي کن/بفرست به ما چو قوم موسي/با طرح جديد «من و سلوي»!
  معنايِ قرآن
تو نوري با تو روشن كرد ايزد راه انسان را/ و چون مي خواست معنايت کند آورد قران را/ پس از توحيد شرط اصلي اسلام و ايماني/ تويي آن كس كه با تو مي شود فهميد ايمان را/ رسول اللهي و بي تو نمي شد خلق اين عالم/ به نازت آفريد الله، عيسي و سليمان را/ ز خود خواهي چو شيطان كرد نافرماني حق را.
  خواست ِ سرمايه
نظام سرمايه‌داري اين‌طور است قيمت را سرمايه تعيين مي‌كند آدم‌ها هيچ‌كاره‌اند سرمايه‌دارها برگ مي‌خوردند يا چنجه كله‌ي گوسفند مشتري نداشت كسي هم به آن ميل نداشت كارگرها و بناها و هر كه درآمدش كماين‌ها شدند متقاضي كله‌پاچه چون بخشي بود كه خواستني نبود بود
  بازخواني/ديروز اصولگرايي نان داشت،فردا اصلاح طلبي
علي لاريجاني براي خدمت به جريان بنفش و سبز در خلاف جهت تدابير رهبري،دشمني آمريکا را انکار و راه مذاکرات با او را تسهيل کرد!نقش عمده ايي در تصويب برجام ايفا کرد!... در انتخابات بعدي رياست جمهوري به عنوان گزينه اصلي اصلاح طلبان پا به عرصه بگذار.ديروز اصولگرايي نان داشت، امروز اعتدالگرايي و فردا اصلاح طلبي!
  ما نه! اين تاريخ است که آمريکا را متهم مي کند
مرگ بر آمريکا شعار نيست يک عقيده است شعوري سياسي و هشداري دائمي براي آگاهي و هوشياري مستمر در مقابل آمريکاي جهانخوار و توطئه‌ هاي او عليه مردم ايران است. مرگ بر آمريکا فرو ريختن خط دفاعي آمريکا و ضربه زدن به سلطه گري مزورانه آنهاست و تا آمريکاي متجاوز و صهيونيست پرور هست مرگ بر آمريکا هم هست.
By: ParsiBlog.com ® Team © 2003